Phân tích các nguyên tắc cơ bản của kinh tế đối ngoại

Chia sẻ: Pham Van Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.023
lượt xem
197
download

Phân tích các nguyên tắc cơ bản của kinh tế đối ngoại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo phân tích các nguyên tắc cơ bản của kinh tế đối ngoại. vì sao nói quá trình thực hiện các nguyên tắc nói trên là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong quan hệ quốc tế? - Nguyên tắc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích các nguyên tắc cơ bản của kinh tế đối ngoại

  1. Câu 30. Phân tích các nguyên tắc cơ bản của kinh tế đối ngoại. vì sao nói quá trình thực hiện các nguyên tắc nói trên là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong quan hệ quốc tế? - Nguyên tắc bình đẳng. Đây là nguyên tắc cơ bản có ý nghĩa nền tảng cho việc thiết lập và lựa chon đối tác trong quan hệ ktế quốc tế giữa các nước. Nguyên tắc này bắt nguồn từ yêu cầu: + Phải coi mỗi quốc gia trong cộng đồng quốc tế là một quốc gia độc lập có chủ quyền. + Phải coi mỗi quốc gia là thành viên trong thị trường quốc tế. Vì vậy, các quốc gia đó phải có quyền tự do kinh doanh, quyền tự chủ, bình đẳng trong quan hệ quốc tế. - Nguyên tắc cùng có lợi Nguyên tắc này là cơ sở ktế để thiết lập và mở rộng quan hệ quốc tế giữa các nước với nhau. Trong nền ktế thị trường nguyên tắc bình đẵng giữa các quốc gia sẽ không thực hiện được nếu các quốc gia tham gia không cùng có lợi ích ktế. Nguyên tắc này cụ thể hóa thành những điều khoản làm cơ sở để ký kết các hợp đồng ktế giữa các tổ chức kinh tế giữa các nước với nhau. - Nguyên tắc Tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi quốc gia. Nguyên tắc này bắt nguồn từ nguyên tắc bình đẳng và nguyên tắc cùng có lợi, vì xét cho cùng thì có lợi về mặt ktế sẽ tạo ra cơ sở để cùng có lợi ích khác. Nguyên tắc này đòi hỏi mỗi bên trong các bên phải thực hiện nguyên tắc sau: + Tôn trọng các điều khoản trong nghị định thư và trong các hợp đồng ktế đã ký kết. + Không đưa ra những điều kiện phương hại đến lợi ích của nhau. + Không được dùng các thủ đoạn can thiệp vào nội bộ các quốc gia để can thiệp vào đường lối chính trị của các quốc gia đó Giữ vững độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa Đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong việc phát triển ktế đối ngoại của VN. Trong việc mở rộng quan hệ ktế đối ngoại không phải chỉ có lợi về mặt mà phải xử lý tốt các quan hệ giữa ktế và chính trị. Mở rộng ktế đối ngoại nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực quốc tế chủ yếu là vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý nhằm phát huy lợi thế, tăng sức cạnh tranh nâng cao hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu cao nhất là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội * quá trình thực hiện các nguyên tắc trên là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh trong quan hệ ktế quốc tế. Hợp tác trong quan hệ quốc tế là xu hướng khách tất yếu khách quan của thời đại, do tác động thành của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại; lược lượng sản xuất phát triển, phân công lao động cao, chuyên môn hóa sâu sắc; mỗi nước cần phát huy lợi thế của mình trong quan hệ ktế quốc tế. Mặt khác mở rộng hợp tác trong quan hệ quốc tế các nước sẽ tận dụng được các thành tựu của nhân loại tạo ra. * Tất cả các điều trên có được thì cần phải tuân thủ các nguyên tắc nói trên. Song phải đấu tranh trong quá trình thực hiện vì: - Về ktế: đấu tranh để đảm bảo thể chế chính trị theo định hướng XHCN của đất nước mà Đảng và nhân dân đã chọn.
  2. - Về xã hội: đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hội nhập mà không hòa tan.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản