intTypePromotion=3

Phân tích khí máu động mạch

Chia sẻ: Lanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
174
lượt xem
35
download

Phân tích khí máu động mạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khí máu động mạch là một xét nghiệm rất quan trọng đối với bác sỹ điều trị tại các khoa hồi sức tích cực , khoa hô hấp , thận tiết niệu ...Chỉ vài phút đòi hỏi bác sỹ phải nhanh chóng tính toán từ một loạt số liệu pH ,PaCO2 , HCO3- ...với hàng loạt công thức và nhiều chi tiết phức tạp , khó nhớ .Hơn nữa lúc cấp cứu áp lực thời gian là rất lớn mà lại đòi hỏi BS phải nhận định tính toán nhanh và chính xác lại càng trở nên khó khăn. Việc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích khí máu động mạch

 1. ThS.BS. PHAN VIỆT HƯNG
 2. pH = 7.31 PaCO2 = 10 HCO3 = 5 Na = 123 Cl = 99
 3. B1 TOAN VÌ pH = 7.31 B2 CHUYỂN HÓA  HCO3 = 5 ⇒ pH GIẢM  (PaCO2 = 10 ⇒ pH TĂNG!!!) B3 BỎ QUA
 4. B4 HÔ HẤP BÙ DƯ (KIỀM HÔ HẤP) PaCO2 ĐĐMĐ = (1,5 PaCO28) ±(13.5 – 17.5) PaCO2 (10) < x [5] + MĐ 2 = 15.5 ± 2 B5 TĂNG ANION GAP  AG = 123 – (5 + 99) = 19 B6 TOAN CHUYỂN HÓA KHÔNG TĂNG AG  HCO3— ĐC = 5 + (19 – 12) = 12
 5. HỖN HỢP TOAN CHUYỂN HÓA KHÔNG TĂNG AG TOAN CHUYỂN HÓA TĂNG AG KIỀM HÔ HẤP KHÔNG TĂNG ANION GAP NỔI TRỘI AG – 12 = 7  HCO3 BỊ MẤT ĐI DO QUÁ TRÌNH ĐỆM CHO TOAN CHUYỂN HÓA TĂNG AG 24 – 12 = 12  HCO3 DO TOAN CHUYỂN HÓA KHÔNG TĂNG AG
 6. pH = 7.20 PaCO2 = 25 HCO3 = 10 Na = 130 Cl = 80
 7. B1 TOAN VÌ pH = 7.20 B2 CHUYỂN HÓA  HCO3 = 10 ⇒ pH GIẢM  PaCO2 = 25 ⇒ pH TĂNG!!! B3 BỎ QUA
 8. B4 HÔ HẤP BÙ ĐỦ PaCO2 ĐĐMĐ = 25) = PaCO8)MĐ (== 23– 25) PaCO2 (= (1,5 x [10] + 2 ± 2 23 ± 2 B5 TĂNG ANION GAP  AG = 130 – (10 + 80) = 40 B6 KIỀM CHUYỂN HÓA  HCO3— ĐC = 10 + (40 – 12) = 38
 9. HỖN HỢP TOAN CHUYỂN HÓA TĂNG AG KIỀM CHUYỂN HÓA BỆNH CẢNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG  TOAN CHUYỂN HÓA TĂNG AG VIÊM DẠ DÀY RUỘT DO VIRUS  NÔN ÓI ⇒ ↓ V, ↓ K+  KIỀM CHUYỂN HÓA
 10. pH = 7.07 PaCO2 = 28 HCO3 = 8 Na = 125 Cl = 100 K = 2.5
 11. B1 TOAN VÌ pH = 7.07 B2 CHUYỂN HÓA  HCO3 = 8 ⇒ pH GIẢM  PaCO2 = 28 ⇒ pH TĂNG!!! B3 BỎ QUA
 12. B4 HÔ HẤP BÙ THIẾU (TOAN HÔ HẤP) PaCO2 ĐĐMĐ = (1,5PaCO2 8) ±(18= 20 ± 2 PaCO2 (28) > x [8] + MĐ 2 – 22) B5 TĂNG ANION GAP  AG = 125 – (8 + 100) = 17 B6 TOAN CHUYỂN HÓA KHÔNG TĂNG AG  HCO3— ĐC = 8 + (17 – 12) = 13
 13. HỖN HỢP TOAN CHUYỂN HÓA KHÔNG TĂNG AG TOAN CHUYỂN HÓA TĂNG AG TOAN HÔ HẤP KHÔNG TĂNG ANION GAP NỔI TRỘI AG – 12 = 5  LƯỢNG HCO3 BỊ MẤT ĐI DO QUÁ TRÌNH ĐỆM CHO TOAN CHUYỂN HÓA TĂNG AG 24 – 13 = 11  LƯỢNG HCO3 DO TOAN CHUYỂN HÓA KHÔNG TĂNG AG CHỊU TRÁCH NHIỆM
 14. TOAN HÔ HẤP GIẢM K+ ⇒ LIỆT CƠ HÔ HẤP GIẢI PHÁP TĂNG THÔNG KHÍ NHÂN TẠO ĐIỀU CHỈNH TOAN CHUYỂN HÓA ĐIỀU CHỈNH HẠ K+
 15. pH = 7.18 PaCO2 = 80 HCO3 = 30 Na = 135 Cl = 93
 16. B1 TOAN VÌ pH = 7.18 B2 HÔ HẤP  HCO3 = 30 ⇒ pH TĂNG  PaCO2 = 80 ⇒ pH GIẢM!!! B3 CẤP / MẠN
 17. B3 CẤP  ∆ pH = 0,8 x (80 - 40)/100 = 0.32 – pH = 7.40 – 0.32 MẠN  ∆ pH = 0,3 x (80 - 40)/100 = 0.12 – pH = 7.40 – 0.12 CẤP (7.08) < 7.18 < (MẠN) 7.28
 18. pH = 7.04 PaCO2 = 15 HCO3 = 10 Na = 136 Cl = 95

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản