RỐI LOẠN CÂN BẰNG KIỀM TOAN (Kỳ 2)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
109
lượt xem
39
download

RỐI LOẠN CÂN BẰNG KIỀM TOAN (Kỳ 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

II.PHÂN TÍCH CÂN BẰNG KIỀM TOAN Chẩn đoán rối loạn cân bằng kiềm toan bằng cách phân tích pH, PaCO2, bicarbonate trong khí máu động mạch, ion đồ và bệnh sử. A.Toan hay kiềm máu: pH sẽ cho biết rối loạn là toan hay kiềm 1.pH 44 mmHg là toan hô hấp b.HCO3- 7,45 là kiềm máu a.PaCO2 26 mm Hg là kiềm chuyển hóa B.Sự bù trừ Rối loạn toan kiềm ban đầu sẽ được bù trừ để điều chỉnh pH về gần bình thường. Sự bù trừ quá mức không xảy ra nếu không có cơ chế từ ngoài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: RỐI LOẠN CÂN BẰNG KIỀM TOAN (Kỳ 2)

  1. RỐI LOẠN CÂN BẰNG KIỀM TOAN (Kỳ 2) II.PHÂN TÍCH CÂN BẰNG KIỀM TOAN Chẩn đoán rối loạn cân bằng kiềm toan bằng cách phân tích pH, PaCO2, bicarbonate trong khí máu động mạch, ion đồ và bệnh sử. A.Toan hay kiềm máu: pH sẽ cho biết rối loạn là toan hay kiềm 1.pH < 7,35 là toan máu a.PaCO2 > 44 mmHg là toan hô hấp b.HCO3- < 22 mmHg là toan chuyển hóa 2.pH > 7,45 là kiềm máu a.PaCO2 < 36 mm Hg là kiềm hô hấp b.HCO3- > 26 mm Hg là kiềm chuyển hóa B.Sự bù trừ
  2. Rối loạn toan kiềm ban đầu sẽ được bù trừ để điều chỉnh pH về gần bình thường. Sự bù trừ quá mức không xảy ra nếu không có cơ chế từ ngoài tham gia. (Bảng 1) 1.Bù trừ cho các rối loạn ban đầu do chuyển hóa là thay đổi hô hấp (thay đổi PaCO2) 2.Bù trừ rối loạn ban đầu do hô hấp là thay đổi chuyển hóa (thay đổi HCO3-) C.Các rối loạn chuyển hóa 1.Đặc điểm a.Có sự thay đổi HCO3- b.pH và PaCO2thay đổi cùng chiều. c.Trong kiềm chuyển hóa, pH tăng d.Trong toan chuyển hóa, pH giảm. Lỗ hổng anion (anion gap) có thể bình thường hay tăng tùy theo nguyên nhân gây rối loạn. 2.Các rối loạn hô hấp kèm theo a.Trong toan chuyển hóa, PaCO2 dự đoán = 1,5 x HCO3- + (8 ± 2)
  3. b.Trong kiềm chuyển hóa, PaCO2 dự đoán = 0,7 x HCO3- + (20 ± 1,5) c.Nếu PaCO2 lớn hơn dự đoán, có thể có kèm toan hô hấp nguyên phát. d.Nếu PaCO2 thấp hơn dự đoán, có thể có kèm kiềm hô hấp nguyên phát. D.Rối loạn hô hấp 1.Đặc điểm a.Có sự thay đổi PaCO2 b.pH và PaCO2 thay đổi ngược chiều c.Trong toan hô hấp, pH < 7,40 và PaCO2 > 40 mm Hg -Trong toan hô hấp cấp chưa bù, pH thay đổi 0,008 U cho mỗi 1 mmHg PaCO2 thay đổi -Trong toan hô hấp mãn bù trừ, pH thay đổi 0,003 U cho mỗi 1 mmHg PaCO2 thay đổi. d.Trong kiềm hô hấp, pH > 7,45 và PaCO2 < 40 -Trong kiềm hô hấp cấp chưa bù, pH thay đổi 0,008 U cho mỗi 1 mmHg PaCO2 thay đổi.
  4. -Trong kiềm hô hấp mãn bù trừ, pH thay đổi 0,017 U cho mỗi 1 mmHg PaCO2. 2.Các rối loạn chuyển hóa kèm theo a.Nếu pH thay đổi thấp hơn mức tính toán là có kèm rối loạn toan chuyển hóa nguyên phát. b.Nếu pH thay đổi lớn hơn số tính toán là kèm kiềm chuyển hóa nguyên phát E.Các rối loạn hỗn hợp Nếu pH bình thường mà HCO3- và/hay PaCO2 bất thường là dấu hiệu có rối loạn hỗn hợp. Bảng 1: Sự bù trù dự kiến trong rối loạn kiềm toan đơn thuần Rối loạn Thay Đáp Bù trừ dự kiến ban đầu đổi ban đầu ứng bù trừ Toan ↓ ↓ PCO2 = 1,5 [HCO3-]
  5. chuyển hóa HCO3- PCO2 +8±2 Kiềm ↑ ↑ PCO2 = 7 [HCO3-] + chuyển hóa HCO3- PCO2 20 ± 1,5 Toan hô ↑ ↑ hấp PCO2 HCO3- ∆pH = 0,008 (PCO2 Cấp – 40) Mãn ∆pH = 0,003 (PCO2 – 40) Kiềm hô ↓ ↓ hấp PCO2 HCO3- ∆pH = 0,008 (40 – Cấp PCO2) Mãn ∆pH = 0,017 (40 – PCO2)
Đồng bộ tài khoản