PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
166
lượt xem
19
download

PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Phát biểu được hiện tượng phản xạ toàn phần là gì ? - Nêu được điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần - Viết và giải thích được ý nghĩa của các đại lượng trong biểu thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần - Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần 1.2. Kĩ năng: - Giải các bài tập về hiện tượng phản xạ toàn phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

  1. PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Phát biểu được hiện tượng phản xạ toàn phần là gì ? - Nêu được điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần - Viết và giải thích được ý nghĩa của các đại lượng trong biểu thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần - Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần 1.2. Kĩ năng: - Giải các bài tập về hiện tượng phản xạ toàn phần 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Thí nghiệm về hiện tượng phản xạ toàn phần ; sợi quang học 2.2. Học sinh: - Ôn lại các kiến thức phản xạ 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên
  2. -ủTả lời miệng hoặc bằng phiếu - Dùng PC1 – 6 bài 26 kiểm tra bài cũ Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu về sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Đọc mục I.1; I.2 đồng thời quan - Tiến hành thí nghiệm sátthí nghiệm tìm hiểu và trả lời - Cho HS đọc sgk nêu câu hỏi PC1; câu hỏi PC1; PC2 PC2 Trả lời C1 - Gợi ý trả lời Nhận xét câu trả lời của bạn - Nêu câu hỏi C1 Trả lời C2 - Nêu câu hỏi C2 Hoạt động 3 (...phút): Giải thích một vài hiện tượng điện Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Đọc SGK mục II, trả lời các câu hỏi - Nêu câu hỏi PC3 PC3 - Nêu câu hỏi PC4
  3. Trả lời các câu hỏi PC4 - Khẳng định nội dung kiến thức Nhận xét ý kiến của bạn trong bài Hoạt động 4 (...phút): Tìm hiểu các ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - ĐọụC III, trả lời các câu hỏi PC5 Nêu câu hỏi PC5 Hoạt động 5 (...phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về - Cho hS thảo luận theo PC7 nhàầỉTho luận, tả lời câu hỏi theo - Nhận xét, nhấn mạnh, đánh giá phiếu PC7 kiến thức trong bài - Nhận xét câu trả lời của bạn - Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau
  4. Hoạt động :6 ( … phút ) : Giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau 4. RÚT KINH NGHIỆM .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản