Phiếu đề nghị

Chia sẻ: Vo Kiem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
254
lượt xem
39
download

Phiếu đề nghị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số : 01/LS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------PHIẾU ĐỀ NGHỊ Kính gửi : Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao 1. Họ và tên người nộp hồ sơ : .................................................................. 2. Số CMT/Hộ chiếu số :.............................Ngày cấp : ................................ Nơi cấp : .............................................................................................. 3. Điện thoại (cố định/di động) : ................................................................ 4. Địa chỉ : ............................................................................................... 5. Hồ sơ gồm : ......................................................................................... ...................................................................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đề nghị

  1. Mẫu số : 01/LS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- PHIẾU ĐỀ NGHỊ Kính gửi : Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao 1. Họ và tên người nộp hồ sơ : .................................................................. 2. Số CMT/Hộ chiếu số :.............................Ngày cấp : ................................ Nơi cấp : .............................................................................................. 3. Điện thoại (cố định/di động) : ................................................................ 4. Địa chỉ : ............................................................................................... 5. Hồ sơ gồm : ......................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ 6. Hồ sơ nói trên sẽ sử dụng tại nước : ....................................................... 7. Mục đích sử dụng : ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của những hồ sơ trên. Hà Nội, ngày ........ tháng ..... năm 2004 Người nộp hồ sơ (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản