Phiếu hẹn

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
133
lượt xem
5
download

Phiếu hẹn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phòng Công chứng số : ..................có nhận của : Ông (Bà) : ................................................................................................................................. Ngày, tháng, năm sinh : Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số :...............do cấp ngày…………..tháng..................................năm .......................................... Địa chỉ thường trú/tạm trú : Hồ sơ yêu cầu công chứng về việc : ................................................................................................................................. .......................................................................................................................... Hẹn Ông (Bà) vui lòng có mặt tại Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh gặp Ông /Bà.......................................................................................... Vào lúc : giờ :… ngày :…….tháng : …….năm :……… để nhận kết quả yêu cầu công chứng hoặc để được hướng dẫn bổ sung....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu hẹn

  1. Sở Tư pháp CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thành phố Hồ Chí Minh Độc lập­Tự do­Hạnh phúc PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ........ Tp. Hồ Chí Minh,   Số:........./PH­CC..... ngày..........tháng.......năm......... PHIẾU HẸN1 Phòng Công chứng số : ..................có nhận của : Ông   (Bà)   : .................................................................................................................................. Ngày,   tháng,   năm   sinh   : Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu  số :...............do           cấp ngày…………..tháng..................................năm .......................................... Địa   chỉ   thường   trú/tạm   trú   : Hồ   sơ   yêu   cầu   công   chứng   về   việc   : .................................................................................................................................. .......................................................................................................................... Hẹn Ông (Bà) vui lòng có mặt tại Phòng Công chứng số..............thành phố  Hồ Chí Minh gặp Ông /Bà.......................................................................................... Vào lúc :  giờ :… ngày :…….tháng : …….năm :……… để nhận kết quả yêu cầu  công chứng hoặc để được hướng dẫn bổ sung. 1 Mẫu này đưỵc ban hành kèm theo Quyết định s 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. Người ghi phiếu (Ký và ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản