PHIẾU THU

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2
2.775
lượt xem
1.077
download

PHIẾU THU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị:.............................. Địa chỉ:.............................. Mẫu số 01 – TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày........tháng........năm 2006 Quyển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHIẾU THU

  1. Đơn vị:.............................. Mẫu số 01 – TT Địa chỉ:.............................. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày........tháng........năm 2006 Quyển số:.............. Số:......................... Nợ:........................ Có:......................... Họ và tên người nộp tiền:............................................................................................................... Địa chỉ:...................................................................................................................................... Lý do nộp:................................................................................................................................ Số tiền:.........................................(Viết bằng chữ):.................................................................... ....................................................................................................................................................... Kèm theo:........................................................................Chứng từ gốc: Ngày.........tháng ..........năm 2006 Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................................... + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):......................................................................................... + Số tiền quy đổi:......................................................................................................................... (Liên giử ra ngoài phải đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản