intTypePromotion=1

Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
180
lượt xem
49
download

Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin cho hỏi về phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ điều chỉnh thuế TNDN của doanh nghiệp sau khi có quyết định truy thu thuế của cơ quan Thuế. Cụ thể: Năm 2009 DN tôi phải nộp truy thu 10 triệu thuế TNDN, tôi đã định khoản Nợ TK 4211; Có TK 333.4 như vậy đúng hay sai? Nếu đúng như trên thì xin hỏi tại sao số dư TK 4211 lại giảm trong khi thực chất phải tăng. Trả lời: 1. Năm 2009, Doanh nghiệp của Quý Độc giả phải nộp truy thu 10 triệu thuế TNDN, Quý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ

  1. Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ Xin cho hỏi về phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ điều chỉnh thuế TNDN của doanh nghiệp sau khi có quyết định truy thu thuế của cơ quan Thuế. Cụ thể: Năm 2009 DN tôi phải nộp truy thu 10 triệu thuế TNDN, tôi đã định khoản Nợ TK 4211; Có TK 333.4 như vậy đúng hay sai? Nếu đúng như trên thì xin hỏi tại sao số dư TK 4211 lại giảm trong khi thực chất phải tăng. Trả lời: 1. Năm 2009, Doanh nghiệp của Quý Độc giả phải nộp truy thu 10 triệu thuế TNDN, Quý Độc giả định khoản Nợ TK 4211; Có TK 3334 là chưa phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế số 29. toán 2. Việc điều chỉnh số thuế bị truy thu được thực hiện như sau: 2.1 Điều chỉnh trên sổ kế toán năm 2010: Điều chỉnh giảm Số dư Có đầu năm của Tài khoản 421: - 10 triệu đồng (nếu TK 421 có số dư Có). Hoặc Điều chỉnh tăng Số dư Nợ đầu năm của Tài khoản 421: - 10 triệu đồng (nếu TK 421 có số dư Nợ).
  2. Điều chỉnh tăng Số dư Có đầu năm của Tài khoản 333: - triệu đồng. 10 Điều chỉnh khi lập báo cáo tài chính năm 2010. 2.2 - Số liệu ở Chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” tại cột “Số đầu năm” sẽ được báo cáo lại tăng 10 triệu đồng so với số liệu của chỉ tiêu này tại cột “Số cuối năm” của Bảng cân đối kế toán năm trước. - Số liệu ở Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” tại cột “Số đầu năm” sẽ được báo cáo lại giảm 10 triệu đồng so với số liệu của chỉ tiêu này tại cột “Số cuối năm” của Bảng cân đối kế toán năm trước. Đồng thời, phải trình bày các thông tin như: số liệu báo cáo trước điều chỉnh và sau điều chỉnh, nguyên nhân sai sót và các thuyết minh kèm theo trên Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2010./
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2