Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên và sự vận dụng của Đảng ta

Chia sẻ: Namamanh Namamanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
15
download

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên và sự vận dụng của Đảng ta

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta cần nhận thức sâu sắc hệ thống quan điểm định hướng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động thanh niên, lấy đó làm cơ sở nền tảng cho Đảng tiếp tục đổi mới công tác vận động thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên và sự vận dụng của Đảng ta".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên và sự vận dụng của Đảng ta

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản