intTypePromotion=1
ADSENSE

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - CHƯƠNG 5 - ĐÀO TẠO VÀ HỌC HỎI

Chia sẻ: Gacon | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

300
lượt xem
113
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Thay đổi vũ bão của CNTT đã tác động mạnh đến kỹ thuật sản xuất, cung cách quản lý, nếp sống và suy nghĩ của mọi người.  Những tiến bộ về công nghệ dẫn đến thay đổi yêu cầu đối với NNL.Trang bị kiến thức mới để theo kịp sự thay đổi làm cho nhu cầu đào tạo và phát triển trở nên cấp bách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - CHƯƠNG 5 - ĐÀO TẠO VÀ HỌC HỎI

 1. NGUYỄN HOÀNG TIẾN PhD in Business Administration Of Warsaw School of Economics
 2. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Đại cương về QT NNL 1. PNS & văn hoá tổ chức 2. Hoạch định NNL 3. Tuyển dụng 4. Đào tạo và học hỏi 5. Phát triển sự nghiệp 6. Động cơ thúc đẩy và tiền 7. lương 2
 3. ĐÀO TẠO VÀ HỌC HỎI Chương 5 Đào tạo 1. Quy trình đào tạo 2. Các phương pháp đào tạo 3. Học hỏi 4. Tổ chức học hỏi 5. 3
 4. 1. ĐÀO TẠO  Thay đổi vũ bão của CNTT đã tác động mạnh đến kỹ thuật sản xuất, cung cách quản lý, nếp sống và suy nghĩ của mọi người.  Những tiến bộ về công nghệ dẫn đến thay đổi yêu cầu đối với NNL.Trang bị kiến thức mới để theo kịp sự thay đổi làm cho nhu cầu đào tạo và phát triển trở nên cấp bách.  Đào tạo và phát triển NV nhằm truyền đạt những kỹ năng và kiến thức để nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. 4
 5. 1. ĐÀO TẠO  Huấn luyện – trang bị cho NV các kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện nhiệm vụ cách tốt nhất  Mục đích huấn luyện: Nhận thức đúng về CV, chức năng và nhiệm vụ;  Trang bị trình độ nghiệp vụ chuyên môn phù hợp;  Thích nghi với môi trường, phối hợp tốt với người  khác; Làm việc theo phương pháp tốt nhất;  5
 6. 1. ĐÀO TẠO  Các hình thức huấn luyện Lần đầu – đối với những NV mới.   Giới thiệu công ty và quy trình làm việc. Thường xuyên – do nội bộ thực hiện.   Mời chuyên gia giảng ngắn hạn, trao đổi để rút kinh nghiệm.  Kiến thức mang tính thời sự, gắn với thực tiễn. Chính quy, từ bên ngoài – cử người đi học.   Thực hiện bài bản, tách rời khỏi công việc. 6
 7. 1. ĐÀO TẠO  Đào tạo – trang bị kiến thức và kỹ năng cho NV để nâng cao trình độ và hoàn thiện bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển DN trong tương lai.  Mục đích đào tạo: Nâng cao trình độ về mọi mặt cho NV  Tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến  Đảm bảo NNL cho sự phát triển của DN  Đưa khoa học và công nghệ vào SX KD  7
 8. 1. ĐÀO TẠO  Hình thức đào tạo: Cách tổ chức – chính quy, tại chức, cạnh xí  nghiệp, kèm tại chỗ; Địa điểm đào tạo – tại nơi làm việc, ngoài nơi làm  việc; Khâu đào tạo – mới nhận việc, trong CV, chuẩn bị  cho CV mới; Kèm tại chỗ, luân phiên thay đổi CV, nghiên cứu  tình huống, trò chơi quản trị, hội thảo, nhập vai, mô hình mẫu. 8
 9. 1. ĐÀO TẠO  Xu hướng đào tạo: Đa dạng hóa loại hình và nội dung;  Chú trong giải quyết xung đột;  Huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật;  Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc theo nhóm;  Đào tạo thiên về chất lượng;  Đào tạo theo yêu cầu khách hàng;  Cách tiếp cận chi phí-lợi ích.  9
 10. 1. ĐÀO TẠO  Các vấn đề trong đào tạo: Đào tạo không gắn liền với chiến lược kinh doanh;  Không có chiến lược đào tạo;  Không đúng đối tượng, nhu cầu và nội dung đào tạo;  Không có người chịu trách nhiệm trong đào tạo;  Không đánh giá kết quả đào tạo;  Tổ chức các khóa học không hiệu quả;  10
 11. 2. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO  Quy trình đào tạo:  Xác định nội dung  Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị  Tổ chức thực hiện kế hoạch  Đánh giá kết quả đào tạo 11
 12. 2. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO Xác định nội dung  Xác định khoảng cách giữa yêu cầu CV và kết  quả thực tế và nguyên nhân dẫn đến;  Xác định kiến thức và kỹ năng mà NV còn thi ếu;  Quyết định những kiến thức và kỹ năng nào sẽ được đào tạo cho NV. 12
 13. 2. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị  Xác định mục tiêu đào tạo;   Lựa chọn hình thức và thời gian đào t ạo;  Xác định cách đánh giá kết quả đào tạo;  Quyết định đối tượng được đào tạo;  Phối hợp thực hiện công việc đào tạo. 13
 14. 2. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO Tổ chức thực hiện kế hoạch  Đào tạo theo kế hoạch;   Theo dõi tiến độ đào tạo;  Điều chỉnh theo kế hoạch. 14
 15. 2. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO  Kết quả đào tạo: Kiến thức – điều mà NV cần phải biết;  Kỹ năng – tri thức, xã hội, trí tuệ, nhận biết và tay  nghề mà NV cần phải lĩnh hội; Năng lực – phải có để đạt được kết quả CV tại  một vị trí công tác ở một mức độ đòi hỏi nhất định; Thái độ và phong cách – hành vi xử lý theo đúng  đòi hỏi CV và chuẩn mực văn hoá tổ chức; Chuẩn mực – liên quan tới hàng loạt các khía cạnh  chức năng của NV trong tổ chức 15
 16. 2. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO Đánh giá kết quả đào tạo (theo Hamblin):  Ý kiến của NV về chương trình, nội dung và  cách thức đào tạo;  Kiến thức và kỹ năng NV tiếp thu được;  Kết quả sử dụng kiến thức và kỹ năng vào CV;  Hiệu quả đào tạo đối với DN;  Mức đạt được mục tiêu: Lợi nhuận, Phát triển. 16
 17. 2. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO  Đánh giá quy trình đào tạo Bao hàm:  giá nhu cầu, thể loại, kế hoạch thực Đánh hiện, Đánh giá hiệu quả và phương pháp đào tạo. Đòi hỏi sự tham gia của giáo dục viên  (mentor), cấp trên và các chuyên gia khác. 17
 18. 2. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO  Đánh giá quy trình đào tạo  Đánh giá nhu cầu đào tạo nhằm xác định sự khác biệt giữa hiện trạng và tương lai muốn có dựa trên: Phân tích businessplan, Phân tích vị trí công tác, Phân tích kết quả định kỳ của nhân viên, Phân tích hiệu quả đào tạo. 18
 19. 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO  PP bài tập tình huống  Nghiên cứu các tình huống điển hình nhằm vận dụng kiến thức vào phân tích giải quyết vấn đề.  PP hội thảo chuyên đề  HV được chuẩn bị trước về nội dung và mục đích, tham gia theo sự điều khiển của người có kinh nghiệm;  Mô phỏng các tình huống kinh doanh thực tiễn để rèn luyện kỹ năng ứng phó và giải quyết vấn đề.  PP trao đổi kinh nghiệm  Tích cực học tập và trao đổi kinh nghiệm từ người khác. 19
 20. 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO  PP mô hình ứng xử  Quan sát các mô hình ứng xử trong thực tế của các nhà quản trị để rút ra bài học.  PP huấn luyện tại văn phòng  Làm quen với các loại công văn giấy tờ, cách sắp xếp phân loại chúng…  PP đóng vai  Phân vai và yêu cầu nhập vai để giải quyết vấn đề đặt ra đối với từng cá nhân. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2