intTypePromotion=1

Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B

Chia sẻ: Vu Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
293
lượt xem
88
download

Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thương mại điện tử là việc tiến hành các giao dịch thương mại thông qua mạng internet, các mạng truyền thông cà các phương tiện điện tử khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B

 1. Học phần Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B PGS TS. Nguyễn Văn Minh minhdhtm@yahoo.com 0912.064692 Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 2. Giới thiệu học phần • Số tín chỉ: 2 (30,3,9,3) • Mục đích: – Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử B2B và quản trị hoạt động tác nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử B2B • Tài liệu tham khảo – Marc J. Schniederjans, Qing Cao, E-commerce operations management, World Scientific, 2002 – Chan Kah Sing, Electronic commerce and Supply Chain Management, Thomson Learning và CIMNet, 2003 – Gunjan Samtani, B2B Integration - A practical guide to Collaborative E-commerce, Imperial College Press, 2002 – Các tài liệu khác Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 3. Nội dung học phần  Chương 1. Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử và giao dịch thương mại điện tử B2B  Chương 2. Mô hình tổ chức công nghệ giao dịch thương mại điện tử B2B  Chương 3. Kế hoạch tác nghiệp trong thương mại điện tử B2B  Chương 4. Quản trị bán hàng trong thương mại điện tử B2B  Chương 5. Quản trị tư vấn và tái cơ cấu qui trình kinh doanh thương mại điện tử  Chương 6. Quản trị nguồn nhân lực trong thương mại điện tử  Chương 7. Theo dõi, kiểm soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 4. Các đề tài thảo luận 1. Tập hợp và phân tích số liệu thống kê và dự báo về tình hình TMĐT B2B của một khu vực (châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á) hoặc quốc gia trên thế giới 2. Tập hợp số liệu và tìm hiểu hoạt động thương mại điện tử B2B của các tập đoàn lớn trên thế giới theo sản phẩm, dịch vụ chủ yếu hoặc theo các mô hình giao dịch (bên mua, bên bán, đấu giá, thị trường giao dịch). Cho nhận xét. 3. Phân tích hoạt động bán hàng trong thương mại điện tử B2B của một doanh nghiệp theo các tiêu chí: kỹ thuật, công nghệ, lợi ích của các bên giao dịch, các vấn đề đặt ra và nêu hướng giải quyết 4. Phân tích việc tái cấu trúc qui trình kinh doanh thương mại điện tử của một doanh nghiệp 5. Các phương pháp và công cụ theo dõi, kiểm soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh TMĐT của một doanh nghiệp thương mại điện tử Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 5. Chương 1 Quản trị tác nghiệp TMĐT và Giao dịch TMĐT B2B PGS TS. Nguyễn Văn Minh minhdhtm@yahoo.com Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 6. Nội dung • Giao dịch thương mại điện tử B2B và B2C • Quản trị tác nghiệp và quản trị tác nghiệp thương mại điện tử • Thành phần của thị trường trong thương mại điện tử B2B Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 7. Nội dung • Giao dịch thương mại điện tử B2B và B2C • Quản trị tác nghiệp và quản trị tác nghiệp thương mại điện tử • Thành phần của thị trường trong thương mại điện tử B2B Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 8. Định nghĩa thương mại điện tử “Thương mại điện tử là việc tiến hành các giao dịch thương mại thông qua mạng Internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác” Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 9. Phân loại giao dịch TMĐT Người bán Người tiêu dùng Chính phủ Doanh nghiệp (Business) (Consumer) (Government) Người mua Doanh nghiệp B2B B2C B2C (Business) (Business-to-Business) (Business-to-Consumer) Người tiêu dùng C2B C2C C2G (Consumer) Chính phủ G2B G2C G2G (Government) Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 10. Giao dịch TMĐT B2B TMĐT B2B (TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp) • Thương mại điện tử B2B là giao dịch thương mại (trao đổi tiền lấy hàng hóa hoặc dịc vụ) được tiến hành giữa hai doanh nghiệp bất kỳ thông qua mạng Internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác. – Giao dịch B2B có thể diễn ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp hoặc thông qua một đối tác thứ ba (hay một trung gian giao dịch) đóng vai trò cầu nối giữa người mua và người bán đồng thời tạo điều kiện để giao dịch giữa họ diễn ra thuận lợi hơn. Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 11. Giao dịch TMĐT B2C TMĐT B2C (TMĐT giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng) • Thương mại điện tử B2C là giao dịch thương mại (trao đổi tiền lấy hàng hóa hoặc dịch vụ) được một doanh nghiệp tiến hành với người tiêu dùng cuối cùng thông qua mạng Internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác. – Tương tự như giao dịch B2B, giao dịch B2C có thể diễn ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp hoặc thông qua một đối tác thứ ba (hay một trung gian giao dịch) đóng vai trò cầu nối giữa người mua và người bán đồng thời tạo điều kiện để giao dịch giữa họ diễn ra thuận lợi hơn. Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 12. Nội dung • Giao dịch thương mại điện tử B2B và B2C • Quản trị tác nghiệp và quản trị tác nghiệp thương mại điện tử • Thành phần của thị trường trong thương mại điện tử B2B Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 13. Định nghĩa quản trị tác nghiệp “Việc thiết kế, vận hành và tiếp tục cải tiến các hệ thống nhằm tạo ra và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của một doanh nghiệp” (R.B. Chase, 2001)  Quản trị tác nghiệp bao gồm các hoạt động quản trị cơ bản như kế hoạch hoá, lãnh đạo, tổ chức, nhân sự, kiểm soát…  Đối tượng chủ yếu của hoạt động quản trị tác nghiệp là tổ chức và kiểm soát quá trình “sản xuất –kinh doanh” Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 14. Quá trình sản xuất – kinh doanh QUÁ TRÌNH BiẾN ĐỔI ĐẦU VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG TÁC ĐẦU RA NGHIỆP NỘI BỘ - Nguyên vật - Hàng hoá - Chất lượng SP/Dịch vụ liệu - Dịch vụ - Dự báo nhu cầu - Máy móc - Quản trị dự trữ - Lao động - Kế hoạch hoá - Công nghệ - Quản trị mua/bán hàng hoá - Vốn… - Quản trị nhân sự… Kiểm soát, đánh giá phản hồi Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 15. Quản trị tác nghiệp TMĐT • Việc ứng dụng các hoạt động quản trị tác nghiệp trong một môi trường TMĐT • Là sự kết hợp sử dụng Internet và các công nghệ số hoá để thực thi các hoạt động QTTN cần thiết nhằm vận hành thành công hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp • Nó bao gồm các hoạt động QTTN cơ bản (quản trị mua/bán hàng hoá, quản trị dự trữ, nhân sự…) nhưng tập trung vào việc quản trị một doanh nghiệp hoặc một dự án TMĐT Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 16. Ví dụ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - DN sản xuất Các nhà (VD Dell Corp.) cung ứng (VD các nhà sản xuất hoặc Người TD linh kiện máy tính, các - DN thương mại nhà xuất bản) (B2B) (B2C) SCM (VD Amazon) CRM Các ứng dụng ERP, EAI, … Tích hợp nội bộ Tích hợp các đối tác Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 17. Quá trình xử lý đơn đặt hàng trong thương mại B2B & B2C B 2B B 2C ­ C ¸ c  h o ¹ t ® é n g  tr ­ í c  ® Æ t h µ n g ­ T iÕ p  n h Ë n  ® ¬ n  h µ n g ­ T iÕ p  n h Ë n  ® ¬ n  h µ n g   (B a o  g å m  k iÓ m  tra  m ø c  d ù  tr÷ ) § Æ t h µ n g ­ K iÓ m  tra  m ø c  d ù  tr÷ ­ K iÓ m  tra ­ X ® Þn h  p h ­ ¬ n g  th ø c  th a n h  to ¸ n ­ L Ë p  b ¶ n g  k ª ­ L Ë p  b ¶ n g  k ª ­ C h Ê p  n h Ë n  ® ¬ n  ® Æ t h µ n g T h ù c  h iÖ n ­ L Ë p  k Õ  h o ¹ c h  v µ  th ê i g ia n  b iÓ u ® ¬ n  h µ n g ­ T Ë p  k Õ t h µ n g  h o ¸ ­ § ã n g  g ã i ­ V Ë n  c h u y Ó n X ö  lý ­ L Ë p  h o ¸  ® ¬ n  v µ  c ¸ c  g iÊ y  tê   th a n h  to ¸ n th a n h  to ¸ n ­ X ö  lý  th a n h  to ¸ n X ö  lý ­ D Þc h  v ô  k h ¸ c h  h µ n g s a u  b ¸ n ­ H µ n g  tr¶  l¹ i Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 18. Nội dung • Giao dịch thương mại điện tử B2B và B2C • Quản trị tác nghiệp và quản trị tác nghiệp thương mại điện tử • Thành phần của thị trường trong thương mại điện tử B2B Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
 19. Mục đích các hoạt động thương mại B2B  Phục vụ sản xuất (đầu vào): ♦ Cung ứng nguyên, nhiên vật liệu chính cho sản xuất (eProcurement)- hàng hóa trực tiếp (Direct goods). ♦ Phục vụ các hoạt động bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO - Maintenance, Repaire and Operations) trong doanh nghiệp – Hàng hóa gián tiếp (Indirect goods). Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008  Lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ sản xuất tới
 20. Hai loại giao dịch mua bán – Mua giao ngay (Spot purchasing): mua sắm các hàng hoá, dịch vụ phục vụ nhu cầu tức thời, thường là theo giá đang thịnh hành trên thị trường. Loại mua bán này thường diễn ra trên loại thị trường nhiều người mua- nhiều người bán. – Mua theo hợp đồng dài hạn (Long-time Contract): loại mua sắm dựa trên thoả thuận dài hạn giữa người bán và người mua đối với một số laoij hnagf hóa nhất định, thường là nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất. Khoa Thương mại điện tử Ebook.VCU - www.ebookvcu.com B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2