QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
131
lượt xem
3
download

QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu : Học sinh hiểu thế nào là qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số . Có kỹ năng qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số) . Gây cho học sinh ý thức làm việc theo qui trình ,thói quen tự học (qua việc đọc và làm theo hướng dẫn của SGK tr. 18) .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

  1. QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 1 3 2 5 ; ;; Làm thế nào để các phân số 2538 cùng có chung một mẫu? I.- Mục tiêu : Học sinh hiểu thế nào là qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước - tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số . Có kỹ năng qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số không - quá 3 chữ số) . Gây cho học sinh ý thức làm việc theo qui trình ,thói quen t ự học (qua việc - đọc và làm theo hướng dẫn của SGK tr. 18) . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa . III Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2 ./ Kiểm tra bài cũ: - Phát biểu tính chất cơ bản của phân số ? - Thế nào là hai phân số bằng nhau ?
  2. - Phát biểu qui tắc để rút gọn một phân số . Điền vào chỗ trống : - 2 3 4 5 ; ; ;     3 60 4 60 5 30  6 30 3./ Bài mới : Học sinh Giáo viên Bài ghi Từ bài 2 40 3  45 - I .- Qui đồng mẫu hai phân ; ;   3 60 4 60 tập số : 4 24 5  25 ;   kiểm tra 5 30 6 30 Ví d ụ : học sinh nhận xét 2 40 3  45 ; ;   3 60 4 60 - GV 4 24 5  25 ;   5 30 6 30 giới thiệu qui đồng mẫu số là gì ?
  3. Học sinh làm ?1 Như vậy ta đã biến đổi các - Qu - phân số đã cho thành các phân a 3  48  5  50 số tương ứng bằng chúng bài ;   5 80 8 80 tập nhưng có cùng chung một mẫu 3  72  5  75 ;   5 120 8 120 ?1 . 3  96  5  100 ;   GV 8 160 8 160 Cách làm này gọi là Qui hướ đồng mẫu hai phân số Học sinh làm ?2 - ng dẫn II.- Qui đồng mẫu nhiều phân a) BCNN(2,5,3,8) = 120 cho số : học b) Ví dụ : Qui đồng mẫu các sin 1 1.60 60 3  3.24 phân số sau : h ;    2 2.60 120 5 5.24 thấ 2 2.40 80 5  5.15 ;    y 3 3.40 120 8 8.15 1 3 2 5 ; ; ; khô 2 5 3 8 ng Học sinh làm ?3 - MC = BCNN(2,5,3,8) chỉ = 120 có 40 là 1 1.60 60 3  3.24 ;     mẫ 2 2.60 120 5 5.24 u 2 2.40 80 5  5.15 ;     3 3.40 120 8 8.15 chu ng của Muốn qui đồng mẫu nhiều phân
  4. số với mẫu dương ta làm như hai phâ sau : n - Bước 1: Tìm một bội số chung của các mẫu đã (thường là BCNN) để làm cho mẫu chung . mà có - Bước 2 : Tìm thừa số thể phụ của mỗi mẫu (bằng lấy cách chia mẫu chung cho các từng mẫu) . mẫ - Bước 3 : Nhân tử và mẫu u của mỗi phân số với thừa chu số phụ tương ứng . ng là 80 120 , 160 ... . - Hì nh thà nh
  5. cho học sin h các bướ c thự c hiệ n qui đồn g mẫ u nhi ều phâ n số Họ - c
  6. sin h nhắ c lại nhi ều lần các bướ c thự c hiệ n để qui đồn g mẫ u nhi ều phâ n số .
  7. 4./ Củng cố : - Để qui đồng mẫu nhiều phân số ta phải tìm ? Bài tập củng cố 28 và 29 SGK 5./ Dặn dò : Bài tập về nhà 30 và 31 SGK
Đồng bộ tài khoản