Giáo án Đại Số lớp 8: QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

Chia sẻ: Abcdef_32 Abcdef_32 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
275
lượt xem
20
download

Giáo án Đại Số lớp 8: QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU - HS nắm được các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức - Vận dụng các bước quy đồng trên để quy đồng - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ HS : Ôn lại cách qui đồng mẫu các phân số .III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GV1)  ( x  1) ( x  1)( x  1)GV gọi HS nhận xét và cho điểm Hoạt động 2: Bài mới (30 phút) GV: nghiên cứu ở SGK và cho HS: quy đồng mẫu thức nhiều phân biết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Đại Số lớp 8: QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

  1. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC I. MỤC TIÊU - HS nắm được các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức - Vận dụng các bước quy đồng trên để quy đồng - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ HS : Ôn lại cách qui đồng mẫu các phân số . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút)
  2. 4( x  1) 4 GV: Hãy biến đổi cặp phân thức  : ( x  1) ( x  1)( x  1) HS 4 3x va thành cặp phân thức x 1 x 1 3 x( x  1) 3x  ( x  1) ( x  1)( x  1) bằng nó và cùng mẫu? GV gọi HS nhận xét và cho điểm Hoạt động 2: Bài mới (30 phút) GV: nghiên cứu ở SGK và cho HS: quy đồng mẫu thức nhiều phân biết quy đồng mẫu thức nhiều thức là biến đổi các phân thức đã phân thức là gì? cho thành những phân thức mới có cùng mẫu thức và lần lượt bằng các phân thức đã cho 2 5 GV: trả lời ?1 ở bảng phụ? va 6 x yz 4 xy 3 2 ?1 MTC: 12x2y3z hoặc + Như vậy có thể tìm được nhiều 24x3y4z mẫu thức chung nhưng nên lựa MTC: 12x2y3z đơn giản hơn
  3. chọn mẫu thức đơn giản GV: Hãy tìm mẫu thức chung của hai phân thức HS trình bày tại chỗ. 1 5 4x2 -8x+4 = 4(x2-2x+1)= 4(x-1)2 va 2 2 4x  8x  4 6x  6x 6 x2 -6x = 6x(x-1) + Trước khi tìm mẫu thức chung mẫu thức chung 12(x-1)2 hãy phân tích các mẫu thức thành nhân tử? + Tìm mẫu thức chung của 2 B1: Phân tích mẫu thức thành nhân phân thức trên? tử B2: Tìm thừa số chung và riêng với số mũ lớn GV: Nêu các bước tìm mẫu thức chung? HS hoạt động nhóm HS đưa ra kết quả nhóm GV: các nhóm thực hiện quy quy đồng mẫu thức đồng mẫu thức của 2 phân thức:
  4. 1 5 1 5 va 2 va 2 2 2 4x  8x  4 6x  6x 4x  8x  4 6x  6x + Cho biết kết quả của từng MTC: 12x(x-1)2 nhóm? 12x(x-1)2 : 4(x-1)2 =3x + Đưa ra đáp án để các nhóm 12x(x-1)2 : 6x(x-1) = 2(x-1) kiểm tra lẫn nhau? 1 3x  2 4( x  1) MTC 10( x  1) 5  6 x ( x  1) MTC HS : B1: Tìm MTC + Nêu các bước quy đồng mẫu B2: Tìm thừa số phụ thức nhiều phân thức? B3: Nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ GV: Gọi 2 em lên bảng thực hiện HS trình bày ở phần ghi bảng quy đồng ở ?2 HS nhận xét + Nhận xét bài làm từng bạn + Chữa và chốt phương pháp GV: yêu cầu các nhóm làm ?3 HS hoạt động nhóm
  5. + Trình bày kết quả từng nhóm? + Chữa và chốt phương pháp quy đồng mẫu thức các phân thức Hoạt động 3 Củng cố ( 8 phút) GV: 1. Nhắc lại các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức? 2. BT 18a,19b,c/43 sgk GV chú ý HS : MTC gồm : - nhân tử bằng số là BCNN của các hệ số . - Luỹ thừa của biến có bậc cao nhất. IV. GIAO VIỆC VỀ NHÀ (2 PHÚT)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản