intTypePromotion=1
ADSENSE

QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PARI 1871

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

281
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quốc tế thứ nhất và công xã pari 1871', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PARI 1871

 1. QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PARI 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được: 1. Kiến thức - Nắm được hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Quốc tế thứ nhất. Qua đó nhận thấy sự ra đời của Quốc tế thứ nhất là kết quả tất yếu của sự phát triển của phong trào công nhân Quốc tế và những đóng góp tích cực C.Mác và Ăngghen. - Nắm được sự thành lập của công xã pari và những thành tích to lớn của Công xã. - Hiểu được ý nghĩa và những bài học lịch sử của Công xã Pari. 2. Tư tưởng, tình cảm Giáo dục tinh thần quốc tế vô sản và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản. 3. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử. - Kỹ năng về đọc sơ đồ bộ máy Công xã Pari.
 2. II THIẾT Bị, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Sơ đồ công xã Pari. - Tài liệu nói về Quốc tế thứ nhất và Công xã pari. III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi l: Hãy cho biết vai trò của C.Mác và Ăngghen trong việc thành lập đồng minh những người cộng sản? Câu hỏi 2: Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản? 2. Dẫn dắt vào bài mới Trong tiến trình phát triển của phong trào công nhân Quốc tế ở thế kỷ XIX, sự ra đời của Quốc tế thứ nhất và sự thành lập Công xã Pari là những mối quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của giai cấp công nhân để hiểu hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Quốc tế thứ nhất như thế nào? Sự thành lập của công xã Pari và những thành tựu to lớn của Công xã? Ý nghĩa và những bài học của Công xã? Ý nghĩa và những bài học của Công xã ra sao, bài học hôm nay sẽ trả lời những câu hỏi nêu trên. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp
 3. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững I. QUỐC TẾ THỨ NHẤT  Hoàn cảnh ra đời. Hoạt động 1: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Quốc tế thứ nhất? - GV gợi ý: Số lượng công nhân, lao động, sinh sống tập trung, sự áp bức bóc lột, những cuộc đấu tranh. - HS đọc SGK và trả lời câu hỏi. - GV nhận xét và chốt ý: + Giữa thế kỷ XIX đội ngũ công nhân - Giữa thế kỷ XIX đội ngũ công nhân thêm đông đảo và tập trung cao. thêm đông đảo và tập trung cao. Giai + Giai cấp tư sản tăng cường áp bức, bóc cấp tư sản tăng cường áp bức bóc lột. lột đối với công nhân. Nhiều cuộc đấu tranh - Đầu thập niên 60 của thế kỷ XIX của công nhân diễn ra song trong tình trạng phong trào đấu tranh của công nhân phân tán, thiếu thống nhất về mặt tư tưởng, phục hồi nhưng vẫn trong tình trạng mặt khác đặt ra yêu cầu cần phải có một tổ phân tán, chịu ảnh hưởng của nhiều chức cách mạng quốc tế lãnh đạo phong trào khuynh hướng phi vô sản. công nhân các nước.
 4. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững - GV trình bày và phân tích kết hợp giới - Thực tế đấu tranh, công nhân nhận thiệu hình 71 trong SGK "Buổi lễ tuyên bố thấy tình trạng biệt lập của phong thành lập Quốc tế thứ nhất" tường thuật trào ở mỗi nước kết quả còn hạn chế, buổi lễ thành lập Quốc tế thứ nhất: Ngày mặt khác đặt ra yêu cầu thành lập 28/9/1864 một cuộc mittinh lớn được tổ chức một tổ chức Quốc tế lãnh đạo đoàn tại Luân Đôn, 2000 người tham dự gồm đại kết phong trào công nhân quốc tế các biểu của các nước Anh, Pháp, Đức và nhiều nước. nước khác trên thế giới. Nhiều nhà hoạt động - Ngày 28/9/1864 Quốc tế thứ nhất cách mạng ở nước ngoài đang sống ở Luân thành lập tại Luân Đôn với sự tham Đôn cũng tham dự. C.Mác được mời dự buổi gia của C.Mác. mittinh và tham gia đoàn chủ tịch. Với niềm vui phấn khởi vô sùng song những người tham dự mittinh thông qua nghị quyết thành lập Hội Liên hiệp lao động quốc tế tức Quốc tế thứ nhất. + Hội nghị bầu ra Ban chấp hành Trung Ương gồm 32 người. Việc soạn thảo tuyên ngôn và điều lệ được giao cho một tiểu ban
 5. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững trong đó có C.Mác.  Hoạt dộng của Quốc tế thứ nhất Hoạt động 2: Nhóm - GV chia lớp thành nhóm nêu câu hỏi yêu cầu HS thảo luận theo nhóm. Nêu hoạt động của Quốc tế thứ nhất? - HS làm việc theo nhóm, đọc SGK tư liệu tham khảo cử đại diện nhóm trình bày kết quả của mình. - GV nhận xét, trình bày và phân tích: Hoạt động của Quốc tế thứ nhất chủ yếu - Hoạt động của Quốc tế thứ nhất được thông qua các kỳ Đại Hội (từ 9 – 1864 chủ yếu được thông qua các kỳ Đại đến 7 – 1876 tiến hành 5 Đại hội) với nội hội. Nhằm truyền bá học thuyết Mác, chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội dung sau: + Tuyên truyền những học thuyết khác, bộ, thông qua những nghị quyết quan đấu tranh chống lại các tư tưởng vô sản, đó là trọng. tư tưởng phái Pru-Đông ở Pháp với chủ trương hoà bình thông qua những biện pháp kinh tế, phủ nhận đấu tranh chính trị và mọi
 6. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững hình thức Nhà nước, kể cả chuyên chính vô sản. Phái Lat-Xan ở Đức: Hướng đấu tranh công nhân vào mục tiêu kinh tế, phản đối đấu tranh chính trị, chủ trương thông qua bầu cử. Phái Ba-cu-nin ở Nga, chủ nghĩa công đoàn ở Anh … - GV nêu câu hỏi: Tác động ảnh hưởng của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào đấu tranh của công nhân? - HS đọc SGK và trả lời câu hỏi. - Ảnh hưởng của Quốc tế thứ nhất: - GV nhận xét và chốt ý. Công nhân các nước tham gia ngày + Công nhân các nước tham gia nhiều càng nhiều vào các cuộc đấu tranh cuộc đấu tranh chính trị. Nhiều tổ chức quần chính trị, các tổ chức công đoàn ra chúng của công nhân, công đoàn xuất hiện đời. ngày càng nhiều. - HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK để chứng minh vai trò của quốc tế thứ nhất trong
 7. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững việc giúp đỡ phong trào công nhân. - GV giới thiệu hình 72 SGK "Cuộc họp đại biểu lần đầu tiên của Quốc tế thứ nhất tại Giơnevơ". - GV tổ chức cho Hs tìm hiểu về vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công * Vai tro: + Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa mác nhân. - Sau khi HS đọc SGK trả lời câu hỏi. GV trong phong trào công nhân quốc tế. nhận xét, bổ sung và chốt ý. + Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa mác trong + Đoàn kết, thống nhất lực lượng của phong trào công nhân quốc tế. vô sản quốc tế dưới ngọn cờ chủ + Đoàn kết, thống nhất lực lượng của vô nghĩa Mác-Lênin đấu tranh giải sản quốc tế dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác- phóng loài người khỏi ách áp bức Lênin đấu tranh giải phóng loài người khỏi bóc lột. ách áp bức bóc lột. II. CÔNG XÃ PARI 1871  Cuộc cách mạng ngày 18/3/1871 Hoạt động 3: Cả lớp và cá nhân - GV đặt câu hỏi : Hãy cho biết nguyên và sự thành lập công xã
 8. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững nhân cuộc cách mạng ngày 18/03/1971? - HS dựa vào vốn kiến thức của mình và đọc SGK và trả lời câu hỏi. - GV nhận xét, trình bày và phân tích: - Nguyên nhân: + Chủ nghĩa tư bản phát triển sau cuộc + Mâu thuẫn vốn có của xã hội tư cách mạng công nghiệp cùng với những mặt bản ngày càng sâu sắc, tạo điều kiện trái của nó là cường độ thời gian lao động cho công nhân đấu tranh. ngày càng tăng, đời sống khó khăn cùng với hậu quả kinh tế trong những năm 1860 – 1867 làm mâu thuẫn vốn có của xã hội tư bản ngày càng gay gắt, tạo điều kiện công nhân đấu tranh. + Sự thất bại của Pháp trong cuộc + Cuộc chiến tranh Pháp – Phổ với sự thất đấu tranh Pháp – Phổ làm cho bại của Pháp làm cho nhân dân căm ghét chế nguyên nhân căm phẫn chế độ thống độ thống trị dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày trị tiến tới lật đổ đế chế II. 04/09/1870 lật đổ đế chế II. + Sự phản động của giai cấp tư sản + Giai cấp tư sản Pháp lợi dụng sự non yếu Pháp cướp đoạt thành quả cách mạng về tổ chức của công nhân đã đoạt lấy thành của quần chúng, đầu hàng Đức để
 9. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững quả cách mạng trong nước đã buộc công nhân đàn áp quần chúng. Pari đứng lên làm cuộc cách mạng ngày  Cuộc cách mạng ngày 18/3/1871 18/3/1871 lật đổ chính quyền tư sản, thành lập công xã. Hoạt động 4: Cả lớp - GV trình bày ngắn gọn diễn biến: Khi Diễn biến: quân Phổ tiến vào Pari. "Chính phủ vệ quốc" đã trở thành Chính phủ phản quốc, mở cửa cho quân Đức tiến vào nước Pháp. Trong khi đó, nhân dân Pari tổ chức thành các đơn vị dân quân, tự vũ trang và xây dựng phòng tuyến bảo vệ thủ đô. + Ngày 18/3/1871 Quốc dân quân Khoảng 3 giờ sáng ngày 18/3/1871, chính chiếm các cơ quan chính phủ và công phủ do quân đánh chiếm đồi Mông–mác nơi sở, làm chủ thành phố, thành lập tập trung đại bác của quân quốc dân. Quần công xã. Lần đầu tiên trên thế giới chúng nhân dân đã kịp thời kéo đến hỗ trợ, chính phủ thuộc về giai cấp vô sản. bao vây quân chính phủ. Một số bộ phận + Toán quân chính phủ phải tháo quân chính phủ cũng ủng hộ nhân dân, tước chạy về Vecxai, chính quyền giai cấp
 10. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững súng của sĩ quan và bắn chết viên tướng chỉ tư sản bị lật đổ. huy. Trưa ngày 18/3, các tiểu đoàn tiến vào trung tâm thủ đô chiếm các công sở, toàn quân chính phủ chạy về Vecxai. Quốc tế quân làm chủ thành phố.  Công xã Pari – Nhà nước kiểu Hoạt động 5: Nhóm - GV chia lớp thành nhóm, yêu cầu HS mới làm việc theo nhóm trả lời các câu hỏi: Hãy cho biết những việc làm của công xã? - HS đọc SGK làm việc theo nhóm và cử đại diện trình bày kết quả của mình. - GV nhận xét trình bày và phân tích: + Ngày 26/3/1871 Hội đồng công xã được - Ngày 26/3/1871 công xã được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông bầu phiếu. thành lập, cơ quan cao nhất là Hội Hội đồng gồm nhiều uỷ ban là một uỷ viên đồng công xã được bầu theo nguyên công xã chịu trách nhiệm trước công nhân và tắc phổ thông đầu phiếu. có thể bị bãi nhiệm. - GV vẽ sơ đồ công xã lên bảng, kết hợp
 11. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững giới thiệu hình 73 trong SGK "Công xã Pari mở cuộc họp các uỷ viên công xã tại Toà thị - Những việc làm của công xã: chính". + Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán, thay + Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán, vào đó là các lực lượng vũ trang nhân dân, thay vào đó là các lực lượng vũ trang nhà thờ tách khỏi trường học. nhân dân, nhà thờ tách khỏi trường + Công xã còn thi hành nhiều chính sách học. tiến bộ khác: công nhân được làm chủ những + Thi hành nhiều chính sách tiến bộ xí nghiệp có chủ bỏ trốn, kiểm soát chế độ khác: công nhân được làm chủ những tiền lương, giảm lao động ban đêm, cấm án xí nghiệp có chủ bỏ trốn, kiểm soát phạt công nhân, đề ra chủ trương giáo dục bắt chế độ tiền lương, giảm lao động ban buộc… đêm… - GV đặt câu hỏi: Em có nhận xét gì về việc làm của Công xã? - HS suy nghĩ tự trả lời câu hỏi. - GV nhận xét và chốt ý: Công xã Pari là một nhà nước khác hẳn, Nhà nước của những giai cấp bóc lột trước, đây là một Nhà nước
 12. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững kiểu mới. - Nhà nước vô sản do dân và vì dân. - Công xã Pari là một Nhà nước kiểu - Gv nhấn mạnh và giải thích cho HS rõ: mới do dân và vì dân. Sự thất bại của Công xã Pari là không thể - Công xã Pari để lại nhiều bài học tránh khỏi trong điều kiện lịch sử lúc bấy giờ, kinh nghiệm quý báu cho giai cấp vô song Công xã Pari để lại cho giai cấp vô sản sản: Tổ chức lãnh đạo các tầng lớp những bài học về tổ chức lãnh đạo, sự liên nhân dân… minh và đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh chống áp bức. 4. Sơ kết bài học - Hoàn cảnh sự ra đời, quá trình hoạt động và tác dụng của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân. - Nguyên nhân diễn biến cuộc cách mạng nagy2 18/3/1871 và sự thành lập Công xã Pari. - Những việc làm chứng tỏ công xã Pari là Nhà nước kiểu mới. 5. Dặn dò, ra bài tập về nhà - Học bài cũ, trả lời câu hỏi trong SGK.
 13. - Đọc trước bài mới.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2