intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định về kiểm tra và sử dụng điện

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

183
lượt xem
78
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Quy định về kiểm tra và sử dụng điện được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản trang thiết bị nhà xưởng, CBCNV Công ty, sử dụng đúng mức, tiết kiệm điện năng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định về kiểm tra và sử dụng điện

  1. QUI ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG CÔNG TY I. MỤC ĐÍCH: Đảm bảo an toàn cho tài sản trang thiết bị nhà xưởng, CBCNV Công ty, sử dụng đúng mức, tiết kiệm điện năng. II. PHẠM VI: Áp dụng cho việc kiểm tra, bảo quản, sử dụng điện năng toàn Công ty và các nhà thầu phụ mà Công ty cho phép sử dụng. III. NỘI DUNG: 1. Kiểm tra, bảo quản điện: - Tổ Cơ điện – nồi hơi tiến hành kiểm tra thường xuyên hệ thống điện trong toàn công ty định kỳ một tháng một lần. - Mỗi ổ điện đều phải có một thẻ kiểm tra được treo tại ổ điện. - Toàn bộ hệ thống dây điện phải có dây bọc. 2. Sử dụng điện năng: 2.1 Bật các bóng đèn, tuyp sử dụng phù hợp theo nhu cầu: - Phù hợp về số lượng bóng, dụng cụ: - Phù hợp về mức độ cao thấp của từng Bộ phận. 2.2 Tắt toàn bộ dụng cụ, phương tiện sử dụng khi không làm việc: - Toàn bộ các dụng cụ sử dụng điện phải được tắt trước khi ra về, Người ra về cuối cùng phải kiểm tra toàn bộ các dụng cụ sử dụng điện trong Bộ phận của mình. Nếu phát hiện thấy dụng cụ nào không tắt thì tiến hành tắt ngay, nếu không tắt được thì báo ngay cho Tổ trật tự xưởng hoặc bảo vệ Công ty giải quyết. 2.3 Sử dụng điện đối với Bộ phận sản xuất tăng ca: - Chỉ sử dụng điện cho Bộ phận tăng ca - Trong một Bộ phận, chỉ sử điện 2.4 Sử dụng điện để vận hành lò hơi: 2.5 IV. THI HÀNH: 1. Người thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra: 2. 3:02 _ 10/13/09 Trang: 1/2
  2. 3. Ngày có hiệu lực. TỔNG GIÁM ĐỐC 3:02 _ 10/13/09 Trang: 2/2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2