Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤM TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI; CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH TRÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG, KHU VỰC ĐỂ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Long An, ngày 02 tháng 12 năm 2011 Số: 47/2011/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤM TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI; CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH TRÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG, KHU VỰC ĐỂ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính Phủ qui định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính Phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 1024/TTr-CAT (PV11) ngày 02 tháng 12 năm 2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cấm tụ tập đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên vỉa hè, dưới lòng đường, các khu vực công cộng ở một số đường, đoạn đường để đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An, cụ thể như sau: 1. Đường Nguyễn Huệ: Đoạn từ ngã tư Nguyễn Huệ - Trương Định đến Cầu Dây. 2. Đường Trương Định: Đoạn từ ngã tư Trương Định – Nguyễn Huệ đến trụ sở Tỉnh ủy. 3. Đường Lý Thường Kiệt. 4. Đường Phan Bộ i Châu. 5. Đường Trương Công Xưởng: Đoạn từ ngã tư Trương Công Xưởng – Nguyễn Đình Chiểu đến ngã ba Trương Công Xưởng – Nguyễn Huệ.
  2. 6. Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ ngã tư Trần Hưng Dạo – Nguyễn Đình Chiểu đến ngã ba Trần Hưng Đạo – Nguyễn Huệ. 7. Đường Phan Văn Đạt: Đoạn từ đường Nguyễn Huệ (dốc Cầu Dây) đến đường Cách Mạng Tháng tám. Thời gian cấm tụ tập đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên một số đường, đoạn đường và khu vực nêu trên là 24/24 giờ. Điều 2. Mọi hoạt động tụ tập đông người, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các khu vực qui định tại Điều 1 quyết định này đều phải xin phép và phải được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thầm quyền. Mọi hành vi vi phạm tại quyết định này sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật. Điều 3. Giao Công an tỉnh phố i hợp với các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện quyết định này. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An, các tổ chức và cá nhân thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh./. TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Cục KTVBQPPL-BTP; - TT.TU; TT.HĐND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - CT, PCT.UBND tỉnh; - N hư điều 4; - Trung tâm Tin học-Website; Đỗ Hữu Lâm - Phòng NC (KT, TH, NC -TCD); - Lưu:VT.
Đồng bộ tài khoản