intTypePromotion=1
ADSENSE

Di tích văn hóa

Xem 1-20 trên 3825 kết quả Di tích văn hóa
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực khoa học và công nghệ thông qua các nội dung chính sau: Nghĩ về phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản Hán - Nôm, tám đặc điểm của văn học khoa học, cái dụng của vô dụng là đại dụng, quốc tế hóa quá trình quản lí khoa học, khoa học và thơ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf274p bakerboys04 16-05-2022 1 0   Download

 • Cuốn sách cũng đi sâu phân tích ý nghĩa, cách thức tiến hành các nghi thức thờ cúng tổ tiên, góp phần duy trì và phát triển truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tính cố kết của cộng đồng người Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách

  pdf78p bakerboys04 16-05-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề về lý luận và thực tiễn về dịch vụ viễn thông di động và hành vi của khách hàng đối với quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động; phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ của sinh viên về dịch vụ viễn thông di động của MobiFone tại thành phố Huế; đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ viễn thông di động MobiFone tại thành phố Huế.

  pdf96p bakerboys03 02-05-2022 36 19   Download

 • Bài nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa các loại hình kiến trúc đã từng tồn tại trong Hoàng Thành Huế và sự phân cấp công trình dựa trên thông tin sử liệu, kết quả khai quật khảo cổ học, nghiên cứu phân tích đặc điểm các hình thức kiến trúc và kết quả khảo sát hiện trạng. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu này còn đưa ra cách nhận dạng loại hình kiến trúc dựa trên đặc trưng tổ chức không gian mặt bằng và cấu trúc mặt cắt, từ đó làm rõ các quy định (Điển chế kiến trúc) của triều Nguyễn trong hoạt động xây dựng kiến trúc cung điện Huế.

  pdf13p atarumoroboshi 05-05-2022 9 1   Download

 • Tháp Nhạn là di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của nền văn hóa Chăm pa ở Phú Yên. Di tích này phản ánh về đời sống vật chất, tinh thần, các mối giao thoa giữa các nền văn hóa góp phần tạo nên bản sắc của nền văn hóa của người Chăm trong tiến trình lịch sử. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu về lịch sử, văn hóa vùng đất Phú Yên nói riêng cũng như của miền Trung nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 05-05-2022 7 1   Download

 • Cao Hành Kiện (1940 - ) là một trong những nhà văn xuất sắc đã được vinh dự nhận giải Nobel văn chương năm 2000. Nói đến nhà văn này là nói đến tiểu thuyết Linh sơn - tác phẩm đã làm nên tên tuổi Cao Hành Kiện và cũng là một trong những tác phẩm có giá trị “mở đường” cho tiểu thuyết Hoa ngữ đương đại. Bài viết triển khai theo hướng khác, đi sâu phân tích cấu trúc biểu tượng: “người đi”, “chuyến đi” và “người kể” với định hướng làm sáng tỏ cấu trúc tự sự của thiên tiểu thuyết.

  pdf8p viindranooyi 07-05-2022 4 1   Download

 • Nghiên cứu bắt đầu bằng việc phân tích các yếu tố di sản kiến trúc văn hóa Chăm Pa hiện có, tìm hiểu và đưa ra các yếu tố xác định giá trị “Bản sắc” đặc trưng của kiến trúc văn hóa truyền thống dân tộc Chăm Pa thông qua một số mô hình thiết kế các khu resort nghỉ dưỡng tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ. Bằng cách phân tích các yếu tố về môi trường, không gian, văn hóa, kiến trúc và xã hội con người Chăm Pa có phù hợp trong xu hướng tìm kiếm những giá trị thiết kế nhận diện bản sắc Kiến trúc văn hóa Chăm Pa hiện nay.

  pdf13p atarumoroboshi 05-05-2022 6 1   Download

 • Gia đình có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội. Tuy nhiên trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thành quả kinh tế thị trường mang lại thì nhiều khó khăn, bất trắc đang gây ra sự bất ổn cho gia đình và xã hội. Bài viết này trên cơ sở nêu ra lý luận của Ăngghen về vấn đề gia đình đi đến phân tích sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới.

  pdf5p viginnirometty 04-05-2022 12 1   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Những tư tưởng của Người luôn là di sản văn hóa vô giá của dân tộc Việt Nam. Một trong những tư tưởng quý giá cần được vận dụng rộng rãi trong giai đoạn hiện nay là tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh. Người đã dành sự quan tâm và tình cảm rất lớn cho thế hệ trẻ - thế hệ nắm giữ vận mệnh của dân tộc, quyết định tương lai của đất nước.

  pdf6p viginnirometty 04-05-2022 17 2   Download

 • Trong đời sống văn hóa - xã hội đương đại, đề tài chủ yếu khám phá vai trò của văn học. Qua việc khảo sát hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh, bài viết đi vào tìm hiểu vai trò của văn học trong đời sống đương đại và ảnh hưởng của hiện tượng văn học này đến công chúng bạn đọc. Từ đó, khám phá những tác động tích cực của hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh nói riêng và văn học nói chung đối với đời sống như tác động giáo dục, nhận thức, giải trí, thông tin, giao tiếp… chứng minh vai trò rất lớn của văn học trong việc bồi đắp các giá trị tinh thần cho con người.

  pdf9p vistephenhawking 20-04-2022 0 0   Download

 • Bản Di chúc trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung tư tưởng cốt yếu định hướng phát triển lâu dài cho cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề xây dựng Đảng thông qua tác phẩm Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf4p vistephenhawking 20-04-2022 6 0   Download

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài nghiên cứu gồm 2 chương trình bày một số tổng quan một số kiến thức cơ bản về lớp hàm Holder; tính giải được của hệ phương trình cặp tích phân xuất hiện khi giải bài toán biên hỗn hợp của phương trình điều hòa,.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf68p badbuddy10 21-04-2022 4 0   Download

 • Sử dụng lý thuyết hệ thống trong nghiên cứu quản lý di sản văn hóa, luận án đi sâu khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của hai hệ tiểu hệ thống quản lý vĩ mô và vi mô trong quản lý di tích quốc gia đặc biệt ở tỉnh Quảng Trị để đề xuất một số giải pháp cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf279p linyanjun_2408 21-04-2022 11 3   Download

 • Bài viết này đề cập đến một số quan điểm, đánh giá của sinh viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Mở Hà Nội đối với việc học môn Giao thoa văn hóa. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định tính và định lượng, dựa trên các tài liệu, những kết quả của các công trình nghiên cứu của các học giả đi trước, và kết quả khảo sát dựa trên phiếu câu hỏi thu được từ 195 sinh viên (niên khóa 2019-2023) đã học môn Giao thoa văn hóa tại khoa Tiếng Anh năm học 2020-2021.

  pdf10p vithales 20-04-2022 16 0   Download

 • Hội An là một vùng đất có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, phù hợp cho các tàu buôn từ các nơi cập bến buôn bán, trao đổi hàng hóa. Trong nhiều thế kỷ, Faifo- Hội An đã trở thành một thương cảng nổi bật trong hệ thống các đô thị thương cảng ở Việt Nam và châu Á. Người Hoa là một bộ phận cư dân có mặt đông ở Hội An từ sớm và để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Hội quán là một sản phẩm kiến trúc - văn hóa tiêu biểu của người Hoa ở Hội An.

  pdf7p vithales 20-04-2022 11 0   Download

 • Bài viết này sẽ góp phần làm rõ những nét cơ bản về hiện trạng, sự kiện lịch sử và vai trò của di tích nhà ông Huỳnh Trưng đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của quân và dân nơi đây thời kì 1954-1975.

  pdf6p vithales 20-04-2022 14 0   Download

 • Bài viết tập trung giới thiệu các di tích thờ Mẫu tiêu biểu ở Đồ Sơn, phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn khi khai thác du lịch tại các di tích thờ Mẫu tại Đồ Sơn, từ đó đề xuất xây dựng một số chương trình du lịch tâm linh nhằm góp phần cho sự phát triển đa dạng các loại hình du lịch ở Đồ Sơn.

  pdf14p vithales 19-04-2022 12 0   Download

 • Bài viết này sẽ phân tích, đánh giá những giá trị của di sản ở Cát Bà và thực trạng phát triển du lịch dựa trên thế mạnh của di sản. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch bền vững.

  pdf11p vithales 19-04-2022 4 0   Download

 • Các lễ hội trong cuốn sách được sắp xếp theo vùng miền, địa phương theo thứ tự bảng chữ cái, cung cấp một số thông tin cơ bản như: thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội; nhân vật thờ; đặc điểm di tích; đặc trưng của lễ hội,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf118p bakerboys01 13-04-2022 12 1   Download

 • Nội dung cuốn sách giới thiệu một số di tích tiêu biểu của các tỉnh, thành trong cả nước. Mỗi di tích được trình bày ngắn gọn những điều chủ yếu nhất có liên quan đến vị trí địa lý, quá trình xây dựng, phát hiện tôn tạo, những đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật kiến trúc,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf95p bakerboys01 13-04-2022 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Di tích văn hóa
p_strCode=ditichvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2