Quyết định số 65-QĐ/CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 65-QĐ/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65-QĐ/CTN về việc cách chức chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao của ông Nguyễn Quang Thanh do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65-QĐ/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65-Q /CTN Hà N i, ngày 17 tháng 05 năm 1993 QUY T NNH V VI C CÁCH CH C CH C V PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO C A ÔNG NGUY N QUANG THANH CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 37 và i u 38 c a Lu t T ch c Tòa án nhân dân ngày 06 tháng 10 năm 1992; Xét ngh c a Chánh án Tòa án nhân dân t i cao t i T trình s 45-TATC ngày 06 tháng 05 năm 1993 v vi c thi hành k lu t v m t Nhà Nư c ông Nguy n Quang Thanh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân t i cao vì ã ph m m t s sai l m trong công tác, gây h u qu x u, QUY T NNH: i u 1. – Cách ch c ch c v Phó Chánh án Tòa án nhân dân t i cao c a ông Nguy n Quang Thanh. i u 2. – Các ông Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c, Chánh án Tòa án nhân dân t i cao và ông Nguy n Quang Thanh có trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Lê c Anh
Đồng bộ tài khoản