Sắc lệnh số 01/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 01/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 01/SL về việc cử ông Đặng Phúc Thông, Thứ trưởng Bộ giao thông công chính, kiêm chức Giám đốc trường Cao đẳng kỹ thuật do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 01/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 1-SL NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ H CHÍ MINH Chi u s c l nh s 2-SL ngày 1 tháng 2 năm 1949 thành l p Trư ng Cao ng K thu t; Chi u ngh c a B trư ng B Giao thông Công chính; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u 1: Nay c ông ng Phúc Thông, Th trư ng B Giao thông Công chính, kiêm ch c Giám c Trư ng Cao ng K thu t. i u 2: Các ông B trư ng B Giao thông Công chính và B Qu c gia Giáo d c chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản