Sắc lệnh số 020/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 020/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 020/SL về việc bãi bỏ cấp hành chính khu Lào - Hà - Yên, sát nhập tỉnh Hà giang vào khu tự trị Việt bắc, và tạm thời đặt tỉnh Lào cai và Yên bái dưới sự lãnh đạo của Chính phủ do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 020/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH PH S 020-SL NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1959 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c s c l nh s 198 - SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 n nh th t c thi t l p và s a i a gi i các ơn v hành chính; Căn c s c l nh s 263-SL ngày 1 tháng 7 năm 1956 thành l p khu t tr Vi t B c; Căn c lu t s 110-SL/LT2 ngày 31 tháng 5 năm 1958 t ch c chính quy n a phương; Căn c ngh quy t c a H i ng Chính ph ngày 26 tháng 3 năm 1958 v vi c ki n toàn t ch c b máy Nhà nư c; Theo ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH : i u1 Nay bãi b c p hành chính khu Lào-Hà-Yên, sát nh p t nh Hà Giang vào khu t tr Vi t B c, và t m th i t t nh Lào Cai và t nh Yên Bái dư i s lãnh o tr c ti p c a Chính ph . i u2 Th tư ng Chính ph ch u trách nhi m thi hành s c l nh này. Ph m Văn ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản