Sắc lệnh số 107-SL/L9

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 107-SL/L9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 107-SL/L9 về việc ban bố Nghị quyết ngày 14-9-1957 của Quốc hội chuẩn y Sắc luật số 004- SLt ngày 20-7-1957 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp do Chủ Tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 107-SL/L9

  1. CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 107-SL/L9 Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 1957 S C L NH BAN B NGH QUY T NGÀY 14-9-1957 C A QU C H I CHU N Y S C LU T S 004- SLT NGÀY 20-7-1957 QUY Đ NH TH L B U C H I Đ NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN HÀNH CHÍNH CÁC C P CH T CH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ RA S C L NH: Nay ban b Ngh quy t ngày 14 tháng 9 năm 1957 c a Qu c h i chu n y S c lu t s 004-SLt ngày 20 tháng 7 năm 1957 quy nh th l b u c H i ng nhân dân và y ban hành chính các c p, nguyên văn b n Ngh quy t như sau: QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ H P KHOÁ TH VII, Sau khi nghe i di n Chính ph báo cáo v S c lu t s 004-SLt ngày 20 tháng 7 năm 1957 quy nh th l b u c H i ng nhân dân và y ban hành chính các c p; Sau khi nghe Ti u ban S c lu t thuy t trình QUY T NGHN: ChuNn y S c lu t s 004-SLt ngày 20 tháng 7 năm 1957 quy nh th l b u c H i ng nhân dân và y ban hành chính các c p. TI P KÝ CH TNCH TH TƯ NG CHÍNH PH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Ph m Văn ng H Chí Minh
Đồng bộ tài khoản