Sắc lệnh số 129/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 129/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 129/SL về việc tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành, để sửa đổi Điều 1 Sắc lệnh số 3 ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 129/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 129/SL NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 63 ngày 22-11-45 và S c l nh s 77 ngày 21-12-45 t ch c chính quy n nhân dân và các U ban hành chính; Chi u S c l nh s 1/SL ngày 18-12-1946 thành l p các U ban b o v và Thông l nh liên b s 6-NV/CT ngày 28-12-1946 thi hành S c l nh y, Chi u S c l nh s 3/NV/SL ngày 28-12-1946 t m hoãn các cu c tuy n c vào H i ng nhân dân và U ban hành chính, Chi u S c l nh s 91/SL ngày 1-10-47 thành l p các U ban kháng chi n kiêm hành chính, Theo l i ngh c a B trư ng B N i v , Sau khi H i ng Chính ph tho thu n, RA S C L NH: i u th 1 i u 1 S c l nh s 3-NV/SL ngày 38 tháng 12 năm 1946 nói trên thêm m t kho n như sau: "Trong trư ng h p c bi t, khi xét c n b u l i m t h i ng nhân dân xã, U ban kháng chi n kiêm hành chính huy n s ngh lên u ban kháng chi n kiêm hành chính t nh. U ban kháng chi n kiêm hành chính t nh s quy t nh cho b u l i n u có i u ki n thu n tiên. K t qu cu c b u s do U ban kháng chi n kiêm hành chính t nh duy t y". i u th 2 B trư ng B N i v và Chánh Văn phòng Ch t ch Chính ph chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản