Sắc lệnh số 134/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 134/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 134/SL về việc cử cán bộ vào bộ tư lệnh quân đội địa phương và dân quân liên khu Việt bắc của Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 134/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 134-SL NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1949 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ - Chi u S c l nh s 50-SL ngày 18-6-1949 t ch c B Qu c phòng; - Chi u S c l nh s 53 ngày 22-3-1946 và s 71 ngày 22-5-46 t ch c và n nh quy t c Quân i Qu c gia Vi t Nam; - Chi u S c l nh s 127 ngày 4-11-1949 thành l p Liên khu Vi t b c; Theo ngh c a ông B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i Qu c gia Vi t Nam RA S C L NH: i u 1- Nay c các v có tên dư i ây sung vào B Tư l nh quân i a phương và dân quân Liên khu Vi t b c: Thi u tư ng Chu văn T n: Chính tr u viên; i tá Lê Quang Ba: Tư l nh Liên khu; i tá Thanh phong: Phó Tư l nh Liên khu; i u 2- B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản