Sắc lệnh số 152

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 152

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 152 về việc cử ông Nguyễn Văn Việt giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao thay ông Phạm Văn Kính do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 152

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 152 NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u chi S c l nh s 47 ngày 7 tháng 4 năm 1946 t ch c N i b B Ngo i giao Vi t Nam; Chi u chi S c l nh s 66 ngày 10 tháng 5 năm 1946 c các nhân viên gi các ch c v thu c Văn phòng và ng lý V B Ngo i giao; Xét t trình c a B Ngo i giao, Ông Ph m Văn Bình ã hai tháng nay không nb làm vi c mà không cho bi t lý do, Chi u theo ngh c a ông Th trư ng B Ngo i giao; RA S C L NH: i u th nh t. Nay bãi b S c l nh s 66 ngày 10 tháng 5 năm 1946 nói trên, riêng v vi c c ông Ph m Văn Bình xung ch c Chánh Văn phòng B Ngo i giao. i u th hai. ông Nguy n Văn Vi t ư c c gi ch c Chánh Văn phòng thay ông Ph m Văn Bình. i u th ba. Ông B trư ng B Ngo i giao ch u u nhi m thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản