Sắc lệnh số 217/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
5
download

Sắc lệnh số 217/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 217/SL về việc thêm một khoản vào điều III của Sắc lệnh số 180 ngày 30-4-1948 do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 217/SL

  1. S C L NH S 217/SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948 THÊM M T KHO N VÀO I U III C A S C L NH S 180 NGÀY 30-4-1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 180/SL ngày 30 tháng 4 năm 1948; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính; Sau khi H i ng Chính ph và Ban Thư ng tr c Qu c h i tho thu n; RA S C L NH: i u1 i u III c a S c l nh s 180/SL ngày 30 tháng 4 năm 1948 nay thêm m t kho n sau này: "Trong nh ng trư ng h p c bi t, B trư ng B Tài chính có th cho phép các cơ quan Chính ph lưu hành và tàng tr gi y b c ông dương". i u2 B trư ng B Tài chính, B trư ng B Tư pháp ch u u nhi m thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản