Sắc lệnh số 31/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 31/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 31/SL về việc trả lại tỉnh Kiến an (Liên khu 3) huyện Thuỷ nguyên hiện thuộc tỉnh Quảng yên (Liên khu Việt bắc) do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 31/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 31-SL NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ H CHÍ MINH Chi u S c l nh s 126 ngày 19 tháng 7 năm 1946 n nh th t c thi t ho c s a i các ơn v hành chính; Chi u S c l nh s 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 n nh th t c thi t l p hay s a i a gi i các ơn v kháng chi n hành chính; Chi u S c l nh s 130-SL ngày 7 tháng 11 năm 1949 sáp nh p huy n Thu Nguyên, t nh Ki n An vào t nh Qu ng Yên; Chi u ngh c a H i ng Qu c phòng t i cao; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u 1: Nay tr l i t nh Ki n An (Liên khu 3) huy n Thu Nguyên hi n sáp nh p vào t nh Qu ng Yên (Liên khu Vi t B c). i u 2: H i ng Qu c phòng t i cao chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản