Sắc lệnh số 72/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 72/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 72/SL về việc hợp nhất 3 xã Lộc thanh, Thanh kiều, Hải vân thuộc huyện Nghi lộc (Nghệ an) thành một xã lấy tên là xã Tam thai do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 72/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 72 NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 1947 Chi u theo S c l nh s 126 ngày 19-7-1946 n nh th t c thi p l p ho c s a i a gi i các ơn v hành chính; Chi u ngh c a cu c h i ngh c a H i ng nhân dân ba xã Lôi Thanh, Lam Kiêu (thu c huy n Nghi L c, t nh Ngh An) và xã H i Vân (thu c huy n Hưng Nguyên, t nh Ngh An) ngày 30-4-47 xin hi p thi t ba xã thành m t xã m i; Xét vi c hi p thi t này r t thu n ti n cho công vi c hành chính a phương, cũng như công cu c ki n thi t hư ng thôn; Chi u ý ki n tán ông c a U ban hành chính cùng H i ng nhân dân t nh Ngh An và c a U ban hành chính Trung b ; Theo ngh c a B trư ng B N i v , RA S C L NH: i u th 1 Nay hi p thi t ba xã L c Thanh, Lam Kiêu (thu c huy n Nghi L c, t nh Ngh An) và xã H i Vân (thu c huy n Hưng Nguyên t nh Ngh An) thành m t xã m i l y tên là xã Tam Thái, thu c huy n Nghi L c, t nh Ngh An. i u th 2 B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản