intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trường Mầm non EaTung

Chia sẻ: Hòa Phát | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

0
16
lượt xem
1
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trường Mầm non EaTung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm này nhằm nâng cao nhận thức cho bản thân, cán bộ, giáo viên nhân viên, quản lý chỉ đạo tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, hướng tới mục tiêu chung xây dựng hội đồng sư phạm, “Vừa hồng vừa chuyên”, thực hiện tốt công cuộc đổi mới của đất nước, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trường Mầm non EaTung

 1. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  PHỤ LỤC Nội dung                                                                                           Trang PHỤ LỤC ............................................................................................... 01 I. PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................02    1.1. Lý do chọn đề tài : 1.2.Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài..........................................................03 1.3. Đối tượng nghiên cứu  1.4. Phạm vi nghiên cứu  1.5. Phương pháp nghiên cứu..................................................................04 II. PHẦN NỘI DUNG  1.1. Cơ sở lý luận   1.2. Thực trạng ........................................................................................05  a) Thuận lợi, khó khăn.............................................................................06 b) Thành công, hạn chế ..........................................................................07 c) Mặt mạnh, mặt yếu ...........................................................................08 d) Các nguyên nhân, các yếu tố tác động e) Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra...........09 1.3. Giải pháp, biện pháp a) Mục tiêu của biện pháp, giải pháp. b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp.....................10 c) Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp ....................................... 24 d) Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp  e) Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu 1.4. Kết quả.............................................................................................25 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 1
 2. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  III.PHẦN KÉT LUẬN, KIẾN NGHỊ...................................................27 1.1. Kết luận 1.2. Kiến nghị I. PHẦN MỞ ĐẦU  1.1. Lý do chọn đề tài : Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, có  vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự  hình thành và phát  triển nhân cách con người. Phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung  của các cấp, các ngành và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý   của Nhà nước Điều 23 luật giáo dục 2005 nêu rõ chăm sóc nuôi dưỡng là nhiệm   vụ  quan trọng hàng đầu trong các trường mầm non: “Giáo dục mầm non phải   bảo đảm phù hợp với sự  phát triển tâm sinh lý của trẻ  em, hài hòa giữa nuôi   dưỡng, chăm sóc và giáo dục; giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối, khoẻ mạnh,   nhanh nhẹn”. Muốn vậy, ngay từ bé việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở gia đình đến trường  mầm non là vô cùng quan trọng, các cháu phải được sự  chăm sóc giáo dục toàn  diện. Giáo viên mầm non đóng vai trò rất quan trọng trong công tác chăm sóc nuôi  dưỡng trẻ, không chỉ  đơn thuần là “dạy” mà còn phải “nuôi”, vì thế  công việc   của giáo viên mầm non có đặc thù riêng, không chỉ thể hiện ở vai trò người thầy,  người cô mà còn thể hiện ở vai trò là người mẹ thứ hai của trẻ. Mọi hoạt động   chăm sóc nuôi dưỡng trẻ  như: ăn, ngủ, vệ  sinh, vui chơi…ở  trường mầm non   nếu không được quan tâm chăm sóc tốt thì đứa trẻ sẽ không phát triển toàn diện. ̀ ̣ Chinh vi vây, khi đánh giá giáo viên, nhân viên không th ́ ể  thiếu được kỹ  năng chăm   sóc   nuôi   dưỡng   trẻ của   cô.   Thực   tế   ở   trường   mầm   non   EaTung  Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 2
 3. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk, đa số giáo viên quan tâm nhiều đến nghệ thuật  lên lớp, còn chủ quan đến chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Bên cạnh đó, nhân viên nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non cũng giữ vai   trò quan trọng không kém, bởi chế độ dinh dưỡng hàng ngày của trẻ có được tốt,  trẻ  ăn có ngon miệng, hợp khẩu vị  hay không phải phụ  thuộc vào người nhân  viên nuôi dưỡng giỏi, tâm huyết với nghề, yêu nghề, đảm bảo chất lượng bữa   ăn sao cho đủ  chất dinh dưỡng, đủ  năng lượng cần thiết để  trẻ  lớn lên khoẻ  mạnh và phát triển một cách toàn diện về đức ­ trí ­ thể ­ mỹ. Trước thực trạng như vậy, là một Hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn trăn trở  phải làm sao  để  xây dựng được tập thể  cán bộ  giáo viên trường Mầm non  EaTung “  Vừa hồng vừa chuyên”. Có kỹ  năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ  tốt.  Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài “Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao   chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trường Mầm non EaTung”. 1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài: ­ Mục tiêu  Nhằm nâng cao nhận thức cho bản thân, cán bộ, giáo viên nhân viên, quản  lý chỉ đạo tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, hướng tới mục tiêu chung xây  dựng hội đồng sư  phạm, “Vừa hồng vừa chuyên”, thực hiện tốt công cuộc đổi  mới của đất nước, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước.  ­ Nhiệm vụ của đề tài  Tìm hiểu thực tế cán bộ, giáo viên, nhân viên, từng lớp, phân hiệu, tìm hiểu   nguyên nhân một số đồng chí còn chủ quan chưa chú ý nhiều đến việc chăm sóc,  nuôi dưỡng trẻ, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng chưa đồng đều.   Đề  ra biện pháp phù hợp, kết hợp với các đoàn thể, tuyên truyền cán bộ  giáo viên làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để  nâng tỉ  lệ  trẻ  phát triển  Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 3
 4. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  bình thường theo độ  tuổi, giảm tỉ  lệ  trẻ  suy dinh dưỡng  để  góp phần nâng cao  chất lượng giáo dục trong nhà trường. 1.3. Đối tượng nghiên cứu. Công tác quản lý, chỉ  đạo, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ   ở  trường Mầm non   EaTung. 1.4. Giới  hạn phạm vi nghiên cứu.  Đối tượng và nội dung của công tác quản lý, chỉ đạo, chăm sóc, nuôi dưỡng  trẻ rất đa dạng và phong phú. Ở đây tôi xin trình bày.  “Một số biện pháp quản   lý chỉ  đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ   ở  trường Mầm   non EaTung”. Huyện Krông Ana ­ Tỉnh Đăk Lăk.  1.5. Phương pháp nghiên cứu. ­ Phương pháp quan sát ­ Phương pháp điều tra  ­ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết  ­ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn  ­ Phương pháp kiểm tra đánh giá  II. PHẦN NỘI DUNG  1.1 Cơ sở lý luận Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Dạy mẫu giáo là thay mẹ dạy trẻ, muốn   làm được thì trước hết phải thương yêu trẻ, các cháu nhỏ  hay quấy, phải bền   bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu, dạy trẻ  nhỏ  tốt thì sau này các cháu   mới trở thành người tốt. Ngành học này lấy phương thức giáo dục là người mẹ,   tình cảm của mẹ để giáo dục các cháu”. Thật đúng như vậy, giáo viên mầm non không chỉ là nhà giáo đơn thuần mà  là ca sĩ, nghệ sĩ và là người mẹ hiền thứ hai của trẻ, lứa tuổi mầm non còn non   Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 4
 5. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  nớt, chưa phát triển hoàn thiện về tâm sinh lý, dễ nhạy cảm với mọi hoạt động  xung quanh cho nên chúng ta phải có một vốn kiến thức cơ  bản để  hướng các   cháu đi đúng mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề  ra là chăm sóc trẻ  trước 6 tuổi  một cách chất lượng để  trẻ  phát triển toàn diện về  thể  chất, tình cảm, trí tuệ,  thẩm mỹ, trên cơ sở một chương trình nuôi dạy trẻ khoa học, một đội ngũ giáo  viên,   nhân   viên   tâm   huyết   với   nghề   và   hiểu   biết   nghiệp   vụ,   một   hệ   thống   trường lớp phù hợp với các loại hình đa dạng và một cơ  sở  giáo dục mầm non  chuẩn mực, một mạng lưới phổ biến kiến thức và tư vấn nuôi dạy trẻ đến từng   gia đình. Muốn thực hiện được như vậy, đội ngũ giáo viên, nhân viên phải được bồi   dưỡng về  kinh nghiệm chăm sóc nuôi, dưỡng trẻ  qua các công việc hàng ngày    để  giúp cho trẻ  luôn khoẻ  mạnh, linh hoạt, khéo léo thông qua con đường: “   Chơi mà học, học bằng chơi”. Đặc biệt là giáo viên, nhân viên phải dịu dàng,  giàu tình cảm, gần gũi trẻ, biết thương yêu, tôn trọng và công bằng đối với trẻ  như  con em của chính mình. Để  từ  đó hiểu được tâm sinh lý trẻ  và tìm hiểu ra  các biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ tốt, trong công việc hàng ngày của bản thân  mình. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non là lực lượng nòng cốt   của toàn bộ sự nghiệp Giáo dục nói chung và sự nghiệp Giáo dục Mầm non nói  riêng, bởi vì. Họ là lực lượng đông đảo nhất trong nhà trường, hàng ngày họ trực  tiếp chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục hàng triệu trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi  là những người hình thành những cơ  sở  đầu tiên của nhân cách con người, là   người quyết định, người chịu trách nhiệm về  chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng  và giáo dục trẻ. Sự  nghiệp Giáo dục Mầm non thành hay bại quyết định phần  lớn là đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.  Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 5
 6. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  Trong xu thế giáo dục hiện nay Đảng, Nhà nước đã chỉ  ra rằng: Giáo  dục  cùng với khoa học công nghệ  là điều kiện tiên quyết để  phát triển con người.   Đầu tư  cho Giáo dục là đầu tư  cho phát triển. Chính vì vậy Giáo dục thực sự  được coi là “Quốc sách hàng đầu”. Giáo dục Mầm non là một ngành học mở  đầu trong hệ  thống giáo dục  Quốc dân, chiếm vị trí rất quan trọng nó có nhiệm vụ xây dựng những cơ sở ban   đầu đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ  nghĩa, chuẩn bị  những điều kiện, sức khỏe, tâm lý,  kỹ  năng cần thiết cho trẻ  chuẩn bị bước vào lớp một trường Tiểu học. Muốn đạt được mục tiêu giáo dục  Mầm non thì  trước hết phải quan tâm đến đội ngũ cán bộ  quản lý, giáo viên,  nhân viên nó có tầm quan trọng rất lớn trong nhà trường quyết định chất lượng   giáo dục trẻ ở trường Mầm non.  “ Mẫu giáo tốt, mở đầu nền giáo dục tốt” 1.2 Thực trạng.  * Khái quát  ­ Tổng số CBVC :  24 đồng chí, dân tộc 06, nữ dân tộc 06 đồng chí. + BGH : 03 đồng chí + Giáo viên : 16 đồng chí;  Nữ : 16; Dân tộc : 05; NDT: 05 + Nhân viên : 05 đồng chí; Nữ : 03; Dân tộc : 01; NDT: 01 ­ Tổng số  học sinh : 202 trẻ/ 08 lớp ; Nữ: 84 trẻ; Dân tộc: 51 trẻ; Nữ  dân  tộc: 20 trẻ.  * Khảo sát chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ  đầu năm học 2015­   2016 ­ Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 6
 7. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  Cán bộ quản lý,  Xếp loại chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ Số Lượng giáo viên, nhân viên Tốt % Khá % Trung bình CBQL 3 3 = 100% 0 0 Giáo viên 16 10 = 62.5% 6 = 37.5% 0 Nhân viên  5      3 = 60 2 = 40% 0 Tổng cộng  24   16 = 67% 8 = 33% 0 ­ Theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng đầu năm học Số trẻ theo dõi biểu đồ cân nặng Số trẻ theo dõi biểu đồ chiều cao Suy dinh  Tổng số Bình thường  Tổng số Bình thường  Thấp còi dưỡng Tỉ lệ %  Tỉ lệ % Tỉ lệ %  Tỉ lệ % Tỉ lệ % Tỉ lệ % 202= 100 188 = 93 14 = 7 202 = 100 183 = 91  19 = 9 Trong quá trình quản lý, chỉ đạo công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, trường  Mầm non EaTung, gặp những thuận lợi và khó khăn sau: a) Thuận lợi, khó khăn: ­ Thuận lợi: Nhà trường luôn được sự  quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự  quan tâm chỉ đạo sâu sắc, tận tình của lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo. Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu phù hợp với Điều lệ trường mầm non, Ban   giám hiệu chỉ đạo sát sao, đều tay. Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, có trình độ  chuyên môn nghiệp vụ  chuẩn  và trên chuẩn, yêu nghề, yêu trẻ, có tinh thần học hỏi, chịu khó, nhiệt tình  trong   công việc. Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và  năng lực sư phạm cho bản thân. Cấp dưỡng được học qua trường lớp, nhiệt tình, Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 7
 8. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  100% trẻ được ăn bán trú tại trường  Cơ  sở  vật chất trang thiết bị, đồ  dùng vệ  sinh,  bếp ăn tương đối đầy đủ  như: Nồi hấp cơm ga, máy lọc nước, tủ lạnh…         Phụ huynh quan tâm đến việc chăm sóc nuôi dưỡng con em mình . ­ Khó khăn: Trường có nhiều phân hiệu lẻ các phân hiệu cách xa nhau khoảng 4 km Một số giáo viên trẻ mới ra trường kinh nghiệm còn ít,  Trong công tác chỉ đạo, lên kế hoạch đôi lúc chưa cụ thể, chỉ đạo còn mang  tính chung chung, chưa khoa học.  Một số  phụ  huynh chưa thật sự  quan tâm chăm sóc con em mình, kinh tế  còn khó khăn.  b) Thành công, hạn chế: ­ Thành công: Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề  tài, giúp bản thân tôi làm tốt công  tác quản lý, chỉ đạo, nhất là công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, nhận thức đúng  đắn về vai trò trách nhiệm của mình về công việc mình được giao phó. Biết bám sát vào thực tế  tình hình của trường, của địa phương, từng phân  hiệu, từng giáo viên, từng lớp để lên kế hoạch và thưc hiện kế hoạch  đạt hiệu  quả.   ­ Hạn chế: Bên cạnh những thành công trên vẫn còn một số hạn chế;  Một số cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm kinh nghiệm còn ít, công tác chỉ  đạo chăm sóc nuôi dưỡng chưa cụ thể, hiệu quả chưa cao. Học sinh Buôn Drai kinh tế  còn khó khăn, trẻ  chỉ  ăn 5.000đ/bữa (tiền nhà   nước cấp) nên chưa đảm bảo số lượng, chất lượng bữa ăn cho trẻ. c) Mặt mạnh, mặt yếu:  Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 8
 9. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  ­ Mặt mạnh:   Khi áp dụng những phương pháp này đã giúp cán bộ  quản lý, giáo viên,  nhân viên nhận thức, thực hiện tốt hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong   công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.  Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ được nâng lên rõ rệt  ­ Mặt yếu:  Một số cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, giáo viên dân tộc còn gặp khó khăn về,  giao tiếp, lên kế  hoạch và thực hiện kế  hoạch, áp dụng thực tế  đôi còn chung   chung, chưa linh hoạt, sáng tạo.  d) Các nguyên nhân, các yếu tố tác động  Được Đảng và Nhà nước quan tâm đến sự  nghiệp Giáo dục, nhất là giáo  dục Mầm non đã đảm bảo chế độ kịp thời, dầy đủ. Được Đảng ủy, Ủy ban, Phòng Giáo dục và đào tạo Krông Ana quan tâm chỉ  đạo sát xao. Ban giám hiệu kịp thời nắm bắt sự  chỉ  đạo của các cấp, áp dụng thực tế  của trường để linh hoạt, sáng tạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của đơn  vị. Đội ngũ cán bộ công chức đã đạt chuẩn và trên chuẩn nhận thức được tầm  quan trọng của bậc học Mầm non, biết áp dụng thực tế  của trường, lớp, địa   phương để xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng.  Các tổ chức đoàn thể trong trường đoàn kết, nhất trí cao. Hội phụ huynh của trường quan tâm, chăm lo đến đội ngũ, việc học tập của  các cháu, tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường.  Cơ  sở  vật chất trang thiết bị, đồ  dùng tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu   chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. e) Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra. Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 9
 10. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  Trường Mầm non EaTung có tổng số cán bộ quản lý là 3 đồng chí, trong đó  có một Phó hiệu trưởng mới được bổ nhiệm từ giáo viên lên kinh nghiệm còn ít.  Trường có ba phân hiệu lẻ, các phân hiệu cách xa nhau khoảng 4 km, ( trong  dó có một phân hiệu Buôn Drai 100% dân ở đây là người đồng bào dân tộc thiểu  số, kinh tế còn khó khăn trẻ chỉ ăn một bữa trưa 5.000đ tiền nhà nước cấp, chưa  đảm bảo được số lượng, chất lượng bữa ăn..  Một số  giáo viên trẻ  mới ra trường kinh nghiệm còn ít, năng lực chuyên  môn nghiệp vụ, tay nghề của giáo viên tuy đã đạt chuẩn nhưng không đồng đều,   xây dựng kế  hoạch còn chung, chưa nhiệt tình trong công tác chăm sóc, nuôi  dưỡng  còn phó thác cho nhà trường. Việc quan tâm chăm sóc con em của một số  phụ huynh học sinh chưa đáp   ứng với nhu cầu ngày càng cao hiện nay. Việc quản lý, chỉ  đạo đội ngũ “Vừa hồng vừa chuyên” để  nâng cao chất  lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ  là vấn đề  rất quan trọng và là nhiệm vụ  mũi  nhọn mà nhà trường chúng tôi đặt ra hiện nay.  Là Hiệu trưởng, quản lý, chỉ đạo công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, bản  thân tôi luôn suy nghĩ phải làm sao để tập thể hội đồng sư phạm thực hiện được  câu nói: “ Yêu nghề, mến trẻ, cháu khỏe, cô vui” 1.3 Giải pháp, biện pháp: a) Mục tiêu của giải pháp, biện pháp  Nhằm quản lý, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, thực hiện tốt công tác  chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, tại trường vì họ  là lực lượng nòng cốt, lực lượng  quyết định đến toàn bộ  sự  nghiệp Giáo dục mầm non, là những người đặt nền  móng cho sự nghiệp Giáo dục. Điều 9 điều lệ trường Mầm non đã chỉ rõ: “ Giáo   viên nhận nhiệm vụ  chăm sóc, giáo dục trẻ  do Hiệu trưởng phân công và chịu  Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 10
 11. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công tác của mình”. Đội ngũ cán bộ,  giáo viên, nhân viên là nguồn lực lớn lao nhất  ở trường Mầm non, đó là nguồn  lực con người. Những con người làm một nghề  có nghiệp vụ  cao, tinh tế  chứ  không phải là nghề  phổ  thông (bài nói của Tổng Bí thư  Lê Khả  Phiêu với Bộ  Giáo dục và Đào tạo ngày 21 tháng 02 năm 1998), chính họ  và chỉ  có họ  mới là   những người có đủ  tư  cách pháp nhân đứng trên bục giảng, chăm sóc, giáo dục  trẻ, Hiệu trưởng không thể làm thay công việc này ở tất cả các lớp trong trường   Mầm non. Vì vậy, bất kỳ  một Hiệu trưởng nào cũng phải chăm lo, xây dựng,  bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để  họ  hoàn thành tốt các mục   tiêu, nhiệm vụ  của Giáo dục mầm non nói chung và chất lượng chăm sóc giáo   dục trẻ trường Mầm non EaTung (nói riêng) đã đề ra. b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp Qua khảo sát chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe trẻ đầu   năm học tại trường Mầm non EaTung còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Trước tình   hình thực trạng trên, tôi suy nghĩ tìm ra những giải pháp để, quản lý chỉ  đạo,  công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đạt hiệu quả hơn. Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch Xây dựng kế  hoạch là một việc làm quan trọng đối với những người làm  công tác quản lý, xây dựng kế hoạch là sự sắp xếp có tính toán trước một cách   khoa học, trình tự tiến hành các công việc cũng như việc phân công con người và   bố trí vật lực hợp lý để công việc đó tiến hành một cách chủ động, đạt hiệu quả  cao nhất, tôi đã thực hiện như sau: Căn cứ  vào nhiệm vụ  năm học, trình độ  năng lực của từng cán bộ, giáo  viên, nhân viên để phân công, công việc cho từng đồng chí một cách hợp lý. Ai  giỏi việc nào phân công làm việc đó tùy vào nội dung công việc của từng tháng,   từng tuần để có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí.  Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 11
 12. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  Thời  Ghi  Nội dung công việc Biện pháp thực hiện gian chú Phân   công   nhiệm   vụ   cho  Phân   công   Phó   hiệu   trưởng  CBVC.   Khảo   sát   bổ   sung   cơ  Tống   Thị   Huyền   Trâm   phụ  sở  vật chất và các trang thiết  trách   công   tác   cơ   sở   vật   chất,  bị   phục   vụ   công   tác   nuôi  công tác bán trú kê khai các đồ  dưỡng. dùng còn thiếu báo cáo về  nhà  Lên   kế   hoạch   trang   bị   cho  trường bằng văn bản Tháng  100% trẻ  có đồ  dùng cá nhân,    8 có ký hiệu riêng Xây dựng thực đơn trình hiệu  Chỉ đạo xây dựng thực đơn, trưởng duyệt  Giao cho y tế  kiểm tra rà soát  Chỉ  đạo bộ  phận Y tế  lên kế  các loại thuốc thông thường  ở  hoạch mua thuốc…..bổ sung   tủ thuốc của nhà trường và các  nhóm lớp. Gửi   giấy   mời   đến   từng   chủ  Họp và ký kết hợp đồng với  hàng   thực   phẩm   và   lên   kế  các nhà cung  ứng thực phẩm  hoạch nội dung họp sạch   có   đầy   đủ   tính   pháp    Phó hiệu trưởng, kế  toán xây  nhân. dựng thực  đơn theo mức tiền   Duyệt thực đơn mới. Chỉ đạo  ăn   của   trẻ,   và   các   loại   thực  Phó   hiệu   trưởng   xây   dựng  phẩm đã đặt hàng để đảm bảo  thực đơn theo mức tiền ăn của  cân   đối   giữa   các   chất,   tỷ   lệ  trẻ sáng chiều. Ra   quyết   định   thành   lập   tổ  Cán bộ, giáo viê, nhân viên Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 12
 13. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  nuôi dưỡng . Trang bị đầy đủ túi đựng và xà  phòng cho các nhóm lớp. Chỉ đạo y tế tổng hợp kết quả   Thực   hiện   nề   nếp   rửa   tay   báo cáo  bằng xà phòng cho trẻ Chỉ  đạo y tế  giáo viên cho trẻ  rửa   tay   theo   các   bước   quy  định. Chỉ đạo dõi sức khỏe trẻ bằng  Giáo viên tổ  chức cân đo theo  biểu đồ  tăng trưởng giai đoạn  dõi sức khỏe trẻ  giai  đoạn 1,  1 báo   cáo   về   nhà   trường   tổng  hợp. Chỉ đạo kiểm tra bếp ăn, tổ  Kiểm tra, định kỳ, đột xuất. Tháng  chức ăn, tổ chức ngủ trên lớp. Kiểm   tra   đột  xuất  hoạt   động  9 Kiểm tra vệ sinh sau giờ ăn chăm   sóc   nuôi   dưỡng   trẻ   tại  Tham gia các buổi sinh hoạt  bếp   ăn,   quy  trình  tổ   chức  ăn,  chuyên môn do nhà trường,  ngủ, vệ sinh nhóm lớp. phòng Giáo dục tổ chức Sắp xếp thời gian tham gia đầy  Ban giám hiệu phối hợp cùng  đủ các buổi họp chuyên môn các  đoàn thể,  giáo  viên, nhân  Chỉ   đạo   giáo   viên,   nhân   viên  viển tổ  chức “Ngày hội trăng  phối kết hợp tham gia tổ  chức  rằm cho trẻ” “Ngày hội trăng rằm” Xây dựng các bài tuyên truyền  Chỉ đạo y tế két hợp với giáo  về cách phòng chống các loại  viên tuyên truyền trước 1 tuần  dịch bệnh như chân tay miệng,  để học sinh đi học đầy đủ. cúm AH1N1… Sưu tầm các bài báo có nội  Chỉ đạo các nhóm lớp rèn thói  dung phòng chống dịch và chỉ  Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 13
 14. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  quen, hành vi vệ sinh văn minh  đạo y tế thường xuyên thông  Tháng  cho trẻ. báo. 10 Thành lập tổ kiểm tra nhà  Kiểm tra quy trình chế biến,  bếp, chế độ ăn của trẻ nấu thức ăn, tổ chức cho trẻ ăn    trên lớp của giáo viên Chỉ đạo y tế theo dõi cân nặng  Y tế kết hợp với giáo viên  của trẻ suy dinh dưỡng và trẻ  thực hiện theo lịch thừa cân  Chỉ đạo Phó hiệu trưởng, kế  Tổ chức chuyên đề nuôi  toán kết hợp với cô nuôi thực  dưỡng cho cô nuôi tại trường hiện Chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt   Nhắc giáo viên, phụ huynh  giờ ăn,  ngủ cho trẻ. chuẩn bị đầy đủ: Gối, chăn… Xây dựng thực đơn mùa đông. Chỉ đạo Phó hiệu trưởng phụ   Kiểm tra, định kỳ, đột xuất. trách bán trú, kế toán lựa chọn  Tháng  Đảm bảo đủ  nước uống cho  thực phẩm mùa đông để xây  11 trẻ theo nhu cầu. dựng thực đơn.  Chỉ   đạo   giáo   viên   nhắc   nhở  Lên kế hoạch kiểm tra trẻ uống đủ nước trong ngày Tổ chức khám sức khỏe định  Chỉ đạo y tế liên hệ với trung  kỳ cho học sinh. tâm y tế huyện  khám sức khỏe  Tháng  cho học sinh theo đúng kế  12 Tuyên truyền phòng chống  hoạch. dịch bệnh theo mùa… Thường xuyên kiểm tra giờ đón  trả trẻ và bảng tuyên truyền các  lớp. Thực hiện nghiêm túc các quy  Sưu tầm các bài báo, các tranh  trình rửa tay bằng xà phòng. ảnh   có   nội   dung   phòng   dịch  Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 14
 15. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  Đảm bảo giữ ấm cho trẻ trong  phát đến từng phụ  huynh học  mùa đông. sinh. Phòng chống rét cho trẻ.  Trang bị đầy đủ đồ dùng phục  vụ tổ chức giờ trên lớp. Thực   hiện   nghiêm   túc   quy  Kiểm   tra   việc   thực   hiện   chế  Tháng  trình chế  biến thực phẩm vệ  biến   thực   phẩm,   vệ   sinh   nhà  1 sinh an toàn cho trẻ. bếp, đồ dùng…. Vệ  sinh toàn bộ  đồ  dùng chăn  Kiểm   tra   kiến   thức   phòng  gối của trẻ. chống dịch của giáo viên, nhân  Chỉ   đạo   kiểm   tra   kho   cuối  viên.   Chiều   thứ   6   hàng   tuần  tháng. giáo   viên   tổng   vệ   sinh   nhóm  lớp. Đảm bảo nề nếp trước và sau  Tăng cường kiểm tra các hoạt  tết. động chăm sóc trẻ của giáo  Tháng  Tổ chức tốt quy trình ăn tại  viên. 2 lớp. Kiểm tra đột xuất, theo kế  Chỉ đạo kiểm tra công tác  hoạch. chăm sóc nuôi dưỡng ở các  phân hiệu. Tổ chức theo dõi sức khỏe trẻ  Thông báo cho giáo viên chuẩn  bằng biểu đồ giai đoạn 2.  bị đầy đủ biểu đồ theo dõi sức  Kiểm tra sổ sức khỏe nhóm  khỏe của trẻ, vào kênh chính  lớp và theo dõi biểu đồ chính  xác và tổng hợp số liệu về nhà  xác  trường. Tháng  Tổ chức thực hành về sơ cấp  3 Chỉ đạo công tác sơ cấp cứu  cứu tại trường Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 15
 16. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  ban đầu. Nhắc nhở giáo viên tích cực  Tuyên truyền phòng chống  sưu tầm các bài phòng chống  dịch bệnh dịch bệnh. Bổ sung các loại thuốc thông  Nhắc nhở y tế kiểm tra các  thường cho các nhóm lớp. loại thuốc trong tủ nhóm lớp.  Thực hiện nghiêm túc chế độ  Tổ chức thi thực hành tổ nuôi ăn uống của trẻ.  Xây dựng thực đơn mùa hè.  Kiểm tra việc thực hiện, quy  Đảm bảo bữa ăn cho trẻ đầy  trình chế biến thực phẩm và tổ  đủ thành phần và định lượng  chức chia thức ăn tại bếp, trên  Tháng  đã tính trong khẩu phần ăn. lớp. 4 Khảo sát lại tiêu chí trường    học an toàn xin cấp chứng  nhận của UBND Huyện. Tuyên truyền chăm sóc sức  Thông báo trên loa của trường.  khỏe trong dịp hè. Các bệnh  Y tế nhắc nhở giáo viên thực  mùa hè thường gặp. hiện đúng. Tháng  Thường xuyên thay đổi thực  Sinh hoạt tổ nuôi trao đổi cùng  5 đơn cho trẻ. đóng góp ý kiến xây dựng.  Họp phụ huynh cuối năm  Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ  ở  mọi lúc,   mọi nơi thông qua các hoạt động trong ngày Trẻ  đến trường mầm non được lĩnh hội các kỹ  năng sống, phát triển tình  cảm, những kinh nghiệm xã hội, nuôi dưỡng sự phát triển trí tuệ và lĩnh hội các   kiến thức, kỹ năng sống. Trẻ ăn, uống, vận động, sinh hoạt như thế nào để đảm  Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 16
 17. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  bảo cả  chất và lượng tất cả  đều phụ  thuộc vào từng lứa tuổi và sự  chăm sóc  nuôi dưỡng của giáo viên, nhân viên trong nhà trường. * Đối với giáo viên  Trong suốt thời gian trẻ đến trường được các cô giáo chăm sóc và tổ  chức   các hoạt động học tập, vui chơi, rèn nề  nếp một cách nhịp nhàng, phù hợp.   Chính vì vậy, việc nâng cao công tác chăm sóc trẻ cho giáo viên rất quan trọng và  cần thiết, đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách và phát triển  toàn diện cho trẻ mầm non. Muốn như vậy, người giáo viên mầm non phải có   trình độ, tâm huyết với nghề, yêu trẻ  như  con… và điều đó được thể  hiện  ở  công việc chăm sóc trẻ mọi lúc, mọi nơi qua các hoạt động hàng ngày của trẻ, vì  thế cần chỉ đạo cụ thể như sau: Giờ  đón, trả  trẻ  giáo viên phải có trách nhiệm và quan tâm đến sức khoẻ  của các cháu, cập nhật những thông tin về sức khoẻ của các cháu với phụ huynh   thường xuyên bằng quyển sổ nhật ký đón trả trẻ hàng ngày, nhất là trong những   thời điểm dịch bệnh bùng phát. Để  ý, quan tâm tới sức khoẻ  cả  ngày cho các  cháu, nếu phát hiện những cháu có dấu hiệu bất thường thì phải báo ngay cho  Ban giám hiệu, nhân viên y tế và phụ huynh trẻ để trẻ được chăm sóc một cách  kịp thời. Với những trường hợp sốt,  ốm, giáo viên có trách nhiệm cập nhật vào  sổ  nhật ký đón, trả  trẻ  để  tiện cho việc theo dõi và chăm sóc trẻ  ngày một tốt  hơn, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ Chăm sóc trẻ  qua các hoạt động học trong ngày: Trẻ  tới trường mầm non  được học tập và vui chơi thông qua rất nhiều hoạt động khác nhau. Trẻ rất hiếu  động, chính vì vậy giáo viên phải có được những kinh nghiệm vững vàng trong   công tác chăm sóc trẻ, phải gần gũi trẻ  và hiểu được tâm sinh lý của từng trẻ.   Giáo viên lồng ghép công tác chăm sóc trẻ  qua các hoạt động trong ngày, trong  các giờ  học hay hoạt động, cô luôn có sự  khuyến khích động viên trẻ  kịp thời,  Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 17
 18. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  xử lý khéo léo các tình huống xảy ra để trẻ luôn cảm thấy mình được chăm sóc   tốt nhất. Chăm sóc trẻ trong giờ ăn: Chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ trong trường  mầm non giờ  ăn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Giáo viên phải luôn động viên,  khuyến khích trẻ  ăn hết suất. Kiên trì tập cho trẻ  ăn dần các loại thức ăn khác   nhau một cách thoải mái. Trong các giờ  học và hoạt động vui chơi, các cô giáo  cần giải thích cho trẻ thấy được giá trị của từng loại thức ăn, ăn đầy đủ  sẽ làm  cơ  thể  khoẻ  mạnh, da dẻ  hồng hào trắng, đẹp, thông minh học giỏi, nếu ăn  không đủ chất sẽ gày còm ốm yếu, xấu…. Chăm sóc trẻ  qua giờ  ngủ: Trong giờ  ngủ  giáo viên giữ  vai trò rất quan  trọng, nhất là đối với những trẻ nhỏ, trẻ mới đi học. Cô giáo luôn tạo ra những  không khí vui vẻ để trẻ cảm thấy gần gũi và nhanh hoà đồng với môi trường lớp  học. Điều đó được thể hiện qua các giờ ngủ của các cháu, cô giáo luôn tìm hiểu   những bài hát ru thật êm đềm, tình cảm, mượt mà để  hát ru cho các cháu, đưa   các cháu vào những giấc ngủ thật say bằng những tình cảm chân thành của mình   đối với các cháu. Chăm sóc trẻ  qua các hoạt động vệ  sinh: Chế  độ  sinh hoạt một ngày của  trẻ   ở  trường rất quan trọng, trong đó không thể  không kể  đến công việc chăm   sóc vệ  sinh cá nhân của trẻ. Cô giáo luôn dạy trẻ  những thói quen vệ  sinh các  nhân tự phục vụ như tự mặc quần áo, rửa tay đúng cách, rửa tay trước khi ăn và  sau khi đi vệ sinh… đối với trẻ mẫu giáo nhỡ ­ lớn, còn đối với những trẻ mẫu   giáo bé và nhà trẻ  cô giáo luôn hướng dẫn cách chăm sóc vệ  sinh cho bản thân,  cụ  thể  như: Cô rửa mặt, rửa tay cho trẻ, hướng dẫn trẻ  cách cầm cốc uống  nước, hướng dẫn trẻ xúc miệng nước muối mỗi khi ăn xong… * Đối với cô nuôi Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 18
 19. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  Nấu ăn là một việc làm thường ngày của các cô nuôi. Trong trường mầm  non nấu như  thế  nào để  đảm bảo chất dinh dưỡng hợp lý thì điều này thật  không dễ, nó luôn đòi hỏi cô nuôi phải có những hiểu biết về nhu cầu cần và đủ  của trẻ  trong từng lứa tuổi. Vì vậy xây dựng thực đơn, thay đổi thực đơn theo  mùa cho trẻ là một việc làm cần thiết trong chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi, các cô nuôi luôn đưa ra những   ý kiến về  các món ăn hợp khẩu vị, những món không hợp khẩu vị  của trẻ  để  Ban giám hiệu cùng các nhân viên tổ nuôi đóng góp ý kiến và đưa ra những món  ăn phù hợp với trẻ, đảm bảo đủ  chất dinh dưỡng cân đối giữa các tỷ  lệ  P:L:G,  thực đơn đã được xây dựng và áp dụng tại trường mầm non. Các cô nuôi bằng   những tình cảm chân thành của mình, họ đã nấu những món ăn cho trẻ hàng ngày   rất thơm ngon, có màu sắc hấp dẫn, lôi cuốn trẻ vào bữa ăn thật ngon, đảm bảo  trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất. Ngoài ra tôi còn cung cấp thêm kiến thức cho các cô nuôi biết cách lập thực  đơn phù hợp theo mùa và tính khẩu phần ăn cân đối đảm bảo tỷ lệ P:L:G * Phối kết hợp với giáo viên và cô nuôi Trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, sự  kết hợp giữa giáo viên và cô  nuôi là vô cùng quan trọng, bởi hiện nay các trường mầm non có những trường   không thể  tránh khỏi tình trạng thất thoát thực phẩm. Thức ăn được nấu đảm  bảo tránh hao hụt tối đa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ  thể  là rất tốt.  Nhưng một yếu tố quan trọng nữa là lượng thức ăn đó phải được đưa hết, đầy  đủ vào trong cơ thể trẻ hàng ngày. Chính vì nhận biết được điều đó nên các bữa   ăn ở trường tôi luôn có sự  phối kết hợp giữa cô nuôi với các đồng chí giáo viên  trên lớp, khuyến khích trẻ  ăn hết xuất. Trong mỗi giờ  ăn của trẻ, ngoài những  công việc thường ngày của mình là nấu những món ăn thật ngon, cô nuôi còn  luôn đi lên lớp quan sát xem các cháu ăn có ngon miệng, hết suất không? Đối với  Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 19
 20. Đề tài: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trườngMN   EaTung  các cháu nhà trẻ, mẫu giáo bé cô nuôi có thể kết hợp với giáo viên để động viên   giúp trẻ ăn ngon, ăn hết suất ăn của mình. Chính vì áp dụng tốt biện pháp trên nên trong các bữa ăn ở trường trẻ  luôn   hết suất và không còn thức ăn dư thừa lại. Giải pháp 3: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và nhân viên nuôi   dưỡng: * Đối với cô nuôi Bồi dưỡng kiến thức và kỹ  năng về  nuôi dưỡng cho 100% số  cô nuôi qua   các đợt học kiến thức về an toàn thực phẩm, chuyên đề, do trung tâm y tế huện   tổ chức. Hướng dẫn cô nuôi xây dựng thực đơn theo mùa, thay đổi thực đơn theo   một đến hai tháng một lần nhằm đáp  ứng nhu cầu năng lượng và các chất dih   dưỡng cần thiết cho trẻ. Hướng dẫn cách thay thế  thực phẩm phù hợp theo mùa. Hướng dẫn cách   tính chi tiết khẩu phần ăn qua các buổi họp chuyên môn tổ  nuôi, điều chỉnh các   chất dinh dưỡng nói chung và tỷ  lệ  các chất dinh dưỡng trong ngày cho thích   hợp với thực tế, nguồn thực phẩm có sẵn  ở  địa phương, đảm bảo cân đối đủ  chất.  Nhà trường tổ chức các cuộc thi như: Thi cô nuôi giỏi cấp trường với các  món ăn tự chọn, món ăn bữa phụ, chế biến bằng các nguồn thực phẩm có sẵn ở  địa phương, theo mùa. Nhằm nâng cao trình độ  nấu ăn của các cô nuôi và từ  đó  khơi gợi niềm đam mê, sáng tạo nhiều món ăn khác nhau của cô nuôi để bữa ăn   của trẻ ngày một phong phú hơn. * Đối với giáo viên Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuyến – Trường MN EaTung ­ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2