intTypePromotion=3

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại trường Tiểu học Tây Phong

Chia sẻ: Hòa Phát | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

0
7
lượt xem
2
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại trường Tiểu học Tây Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích nghiên cứu tìm hiểu thực trạng của học sinh khi học vẽ trên phần mềm Paint từ đó thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học nhằm nâng cao chất lượng học sinh. Giúp học sinh nắm vững lý thuyết của bài học và thực hành tốt trên phần mềm Paint để hoàn thành các yêu cầu bài tập của sách giáo khoa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại trường Tiểu học Tây Phong

 1. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chương trình Giáo dục Phổ  thông được ban hành kèm theo Quyết định   số  16/2006/QĐ­BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ  trưởng Bộ  Giáo dục và đào  tạo quy định chương trình và chuẩn kiến thức, kĩ năng của các môn học và   hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. Theo Chương trình này, môn Tin học được đưa vào dạy bắt buộc ở cấp  Trung học phổ thông và tự chọn ở các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở. Môn Tin học  ở trường phổ thông trang bị cho học sinh những hiểu biết   cơ  bản về  CNTT và vai trò của nó trong xã hội hiện đại.  Ở  cấp Tiểu học,   môn Tin học giúp học sinh: Có hiểu biết ban đầu về tin học và ứng dụng của   tin học trong đời sống và học tập; Có khả  năng sử  dụng máy tính trong việc   học những môn khác, trong hoạt động vui chơi giải trí nhằm nâng cao chất  lượng giáo dục và tạo điều kiện để  trẻ  em thích  ứng với đời sống xã hội   hiện đại; Bước đầu làm quen với cách giải quyết vấn đề có sử dụng công cụ  tin học. Trong nội dung chương trình Tin học Tiểu học có nhiều phần mềm ứng   dụng tương đối dễ  sử  dụng và phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học.  Trong đó có phần mềm Paint giúp học sinh học vẽ trên máy tính. Đây là một  phần mềm hay có sẵn trong hệ  điều hành Microsoft Windows XP. Để  sử  dụng tốt phần mềm này học sinh phải vận dụng tốt các kĩ năng sử  dụng  chuột và bàn phím máy tính. Trong quá trình học và thực hành của học sinh   trường Tiểu học Tây Phong, nhiều học sinh đã biết sử  dụng các công cụ  có  trong phần mềm, kĩ năng thao tác với chuột máy tính khá tốt. Tuy nhiên, kiến  thức về  lý thuyết các em chưa nhớ  được nhiều. Nhiều học sinh, đặc biệt là   học sinh khối 3 kĩ năng ghi nhớ lý thuyết chưa tốt, thao tác với chuột máy tính  chưa nhanh và chưa chính xác nên các bài tập cơ bản trong sách giáo khoa các  em vẫn chưa thể  hoàn thành hết. Ngoài ra, hầu hết các em chưa thành thạo  các thao tác cơ bản trên phần mềm, vẫn còn phải nhờ đến sự hỗ trợ nhiều từ  giáo viên... Qua quá trình quan sát, phân tích thực trạng học và thực hành của  Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 1
 2. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong học sinh để tìm ra giải pháp nhằm phát huy được hết khả năng của học sinh   trong các năm học, bản thân tôi chọn đề  tài: “Một số  kinh nghiệm hướng   dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại trường Tiểu học   Tây Phong”. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài a. Mục tiêu Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng của học sinh khi học vẽ trên phần mềm  Paint từ  đó thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học nhằm nâng   cao chất lượng học sinh. Giúp học sinh nắm vững lý thuyết của bài học và thực hành tốt trên phần   mềm Paint để hoàn thành các yêu cầu bài tập của sách giáo khoa.  b. Nhiệm vụ ­ Xây dựng cơ sở lý luận của việc đưa bộ môn Tin học vào chương trình   phổ thông. ­ Đưa ra các thực trạng về cơ sở vật chất, giáo viên, về việc học và thực  hành  ứng dụng trên phần mềm Paint của học sinh tại trường Tiểu học Tây  Phong trước khi áp dụng các giải pháp.  ­ Tìm hiểu yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng về sử  dụng phần mềm đồ  họa được đưa vào chương trình Tin học Tiểu học khối 3, 4, 5. ­ Tìm hiểu về phần mềm Paint được ứng dụng vào chương trình Tin học  Tiểu học khối 3, 4, 5.  ­ Đưa ra các biện pháp để hướng dẫn học sinh học và thực hành tốt trên  phần mềm Paint, đồng thời kết hợp với năng khiếu mỹ  thuật để  vẽ  những   hình mẫu, bức tranh theo yêu cầu, tự do thể hiện những ý tưởng sáng tạo. 3. Đối tượng nghiên cứu Một số  phương pháp và hình thức tổ  chức dạy học lý thuyết và thực   hành phần mềm Paint. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 2
 3. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong Nghiên cứu về chuẩn kiến thức, kĩ năng về sử dụng phần mềm đồ  họa   trong chương trình tin học 3, 4, 5. Tìm hiểu các kiến thức về phần mềm Paint. Học  sinh   khối  3,  4,  5  trường  Tiểu  học   Tây  Phong,  xã  Băng   Adrênh,  huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk năm học 2014 ­ 2015. 5. Phương pháp nghiên cứu ­ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết ­ Phương pháp quan sát. ­ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. ­ Phương pháp thực nghiệm sư phạm. II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận CNTT luôn được đề cao trong công cuộc đổi mới giáo dục. Môn Tin học   đã được Bộ  Giáo dục và Đào tạo chính thức đưa vào chương trình phân ban  cho khối THPT, bắt đầu từ  năm học 2006 ­ 2007. Việc triển khai môn học  này sẽ trở thành bắt buộc trên phạm vi toàn quốc.  Trong   Nghị   quyết   số   40/2000/NQ­QH10   do   Quốc   hội   ban   hành   ngày  09/12/2000 về  đổi mới chương trình giáo dục phổ  thông. Quốc hội đã xây  dựng đề án giảng dạy, học tập ngoại ngữ, tin học ở nhà trường phổ thông. Chỉ  thị  14/2001/CT­TTg thực hiện hiện Nghị quyết 40/2000/QH10 ngày  11/6/2011 do Thủ Tướng Chính Phủ  ban hành về  việc đổi mới chương trình   giáo dục phổ thông thực hiện nghị quyết số 40/2000/NQ­QH10 của Quốc hội.  Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng một đề  án tổng thể đổi mới chương trình  giáo dục phổ  thông trình Chính phủ  phê duyệt trong tháng 7 năm 2001; trong  đó bao gồm cả vấn đề  cải tiến tổ chức giảng dạy và học tập ngoại ngữ, tin   học trong nhà trường phổ  thông; những định hướng về  việc thiết kế  mục   tiêu, chương trình giáo dục, chuẩn kiến thức và kế hoạch dạy học cho trường   trung học phổ thông kỹ thuật. Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 3
 4. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong Quyết định số  16/2006/QĐ­BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ  trưởng Bộ  GD&ĐT quy định chương trình và chuẩn kiến thức, kĩ năng của các môn học   và hoạt động giáo dục trong trường phổ  thông. Theo Chương trình này, môn  Tin học ở trường phổ thông trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về  công nghệ thông tin và vai trò của nó trong xã hội hiện đại. Môn học này giúp  học sinh bước đầu làm quen với phương pháp giải quyết vấn đề  theo quy   trình công nghệ và kĩ năng sử  dụng máy tính phục vụ học tập và cuộc sống.  Cũng theo chương trình này, môn Tin học được đưa vào dạy bắt buộc ở cấp   Trung học phổ thông và tự chọn ở các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở. Theo Công văn 4323/BGDĐT­GDTH  ngày 25/8/2015 của Bộ  Giáo dục  và Đào tạo về  việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2015 ­   2016 đưa ra nhiệm vụ cụ  thể về môn Tin học như  sau: “Tiếp tục thực hiện   tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành  kèm theo Quyết định số  16/2006/QĐ­BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ  Giáo  dục và Đào tạo ở những nơi có đủ điều kiện. Đẩy mạnh cách hoạt động giáo  dục có nội dung Tin học – Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ  để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo.” Ngoài ra, Bộ  Giáo dục và Đào tạo đưa ra Công văn số  4983/BGDĐT­ CNTT ngày 28/9/2015 về  việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  CNTT năm   học 2015 ­ 2016 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác bồi dưỡng ứng  dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ  quản lý giáo dục; Tập huấn, bồi dưỡng   trực tuyến cho giáo viên, tổ  chức họp trực tuyến; Triển khai chương trình  công nghệ  giáo dục và e­Learning; Hướng  đến mô hình trực tuyến, phần   mềm nguồn mở, học liệu mở cho giáo dục; Xây dựng mô hình giáo dục điện  tử, trường học điện tử; Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT… Như  vậy, có thể  thấy CNTT đang không ngừng phát triển. Việc  ứng  dụng CNTT vào giáo dục không chỉ giúp giáo viên đổi mới được các phương   pháp, hình thức dạy học mà còn giúp học sinh có thể  vừa học vừa chơi vừa  thực hành, dần hình thành niềm đam mê cho các em để định hướng về sau. 2. Thực trạng Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 4
 5. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong 2.1. Thuận lợi ­ Khó khăn * Thuận lợi Nhà trường trang bị đầy đủ cơ sở vât chât đ ̣ ́ ể phuc vu cho viêc day va hoc ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣   ̣ môn Tin hoc. Giáo viên được đào tạo chuyên môn về Công nghệ thông tin.  ̣ Hoc sinh được chuân bi t ̉ ̣ ương đôi đây đu công cu hoc tâp (Máy tính đ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ể  bàn, phần mềm ứng dụng Paint, sach giao khoa Cung hoc Tin hoc 1, 2, 3). ́ ́ ̀ ̣ ̣ Học sinh cơ  bản đã biết sử  dụng chuột và bàn phím máy tính trước khi   học phần mềm Paint. * Khó khăn Tin học là một môn học mới chưa có nhiều kinh nghiệm và về  lý luận  cũng như thực tế cho việc giảng dạy trong nhà trường phổ thông. Một vài em tiêp thu cac kiên th ́ ́ ́ ức vê môn Tin hoc con châm, cac thao tac ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́  vơi chuôt va ban phim ch ́ ̣ ̀ ̀ ́ ưa nhanh nên khi thao tác với phần mềm chưa đạt  hiệu quả cao. Học sinh còn chưa biết tự tìm hiểu trong sách giáo khoa. 2.2. Thành công ­ Hạn chế * Thành công Học sinh luôn có hứng thú học tập, phát huy được tính độc lập và sáng   tạo của bản thân. ́ ̣ Sô đông hoc sinh tương tac v ́ ơi phân mêm tôt, đa ve đ ́ ̀ ̀ ́ ̃ ̃ ược cac hinh mâu ́ ̀ ̃  ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ưng dung cac theo yêu câu cua sach giao khoa. Nhiêu hoc sinh đa biêt linh hoat  ́ ̣ ́  ̣ ́ ợp vơi năng khiêu thâm mĩ cua minh đê tao công cu trong phân mêm Paint, kêt h ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̣   ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ra cac san phâm đep, sang tao. ́ * Hạn chế ̣ ́ ̉ ́ ức còn hạn chế, tương tac v Môt sô em có kha năng tiêp thu kiên th ́ ́ ơi phân ́ ̀  ̣ mêm con châm và ch ̀ ̀ ưa linh hoat khi s ̣ ử  dung cac công cu ve (th ̣ ́ ̣ ̃ ường gặp  ở  đối tượng học sinh lớp 3). Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 5
 6. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong 2.3. Mặt mạnh ­ Mặt yếu * Mặt mạnh Cơ sở vật chất phục vụ học môn Tin học tương đối đầy đủ. Học sinh có  thể thực hành ngay sau khi học lý thuyết. Paint là một phần mềm đơn giản, dễ  sử  dụng, rất thích hợp với đối  tượng học sinh tiểu học. * Mặt yếu Trong phần mềm Paint có nhiều lệnh, thao tác nên trong quá trình sử  dụng còn nhiều học sinh chưa nhớ và chưa thực hiện được hết các lệnh, thao  tác đó.  2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động * Nguyên nhân của thành công Cơ  sở  vật chất của phòng Tin học luôn đảm bảo đủ  số  lượng máy tính  cho một lớp học nên học sinh luôn có cơ  hội tiếp xúc với máy tính trực tiếp  để thực hành sau tiết học lý thuyết. ̣ Giao viên Tin hoc luôn quan tâm, h ́ ương dân chi bao tân tinh cho hoc sinh ́ ̃ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣   ́ ờ hoc ly thuyêt va th trong cac gi ̣ ́ ́ ̀ ực hanh. Giáo viên luôn tim hiêu cac ph ̀ ̀ ̉ ́ ương  ́ ̣ ̣ ̀ ợp vơi t phap day hoc phu h ́ ưng đôi t ̀ ́ ượng hoc sinh; s ̣ ử  dung cac phân mêm, ̣ ́ ̀ ̀   phương tiện dạy học đê hô tr ̉ ̃ ợ  quá trình giảng dạy nhằm giup hoc sinh tiêp ́ ̣ ́  thu bai và th ̀ ực hành tôt h ́ ơn. ̣ ̣ Hoc sinh luôn yêu thich môn Tin hoc. Đa s ́ ố  hoc sinh luôn nghiêm tuc ̣ ́  ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ưc t tham gia hoat đông day va hoc môn Tin hoc. Co y th ́ ự giac trong gi ́ ờ thực   ̀ ự tim toi, hoc hoi t hanh, t ̀ ̀ ̣ ̉ ừ giao viên, ban be. ́ ̣ ̀ * Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém Hầu hết học sinh chỉ  được tiếp xúc với máy tính  ở  trường là chủ  yếu,  ̣ viêc th ực hanh thêm trên máy vi tính  ̀ ở  nha cua cac em không co, vi thê kha ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̉  năng tương tac v ́ ơi phân mêm cua các em còn h ́ ̀ ̀ ̉ ạn chế trong khi lứa tuổi của   các em việc nhớ và nhận thức còn chưa cao. Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 6
 7. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong Một vài hoc sinh vân ch ̣ ̃ ưa biết tự  học trong sach giao khoa đê tim hiêu ́ ́ ̉ ̀ ̉   ́ ưc m kiên th ́ ơi va xem lai cac kiên th ́ ̀ ̣ ́ ́ ức cu ma cac em đa quên. Đôi khi các em ̃ ̀ ́ ̃   ̃ ̀ ̉ ́ ́ ở khi chưa tâp trung trong gi vân con đê giao viên nhăc nh ̣ ờ hoc ly thuyêt, ch ̣ ́ ́ ưa   tự giac trong gi ́ ơ th ̀ ực hanh. ̀ 2.5. Phân tích, đánh giá thực trạng Môn Tin học được đưa vào giảng dạy tại trường Tiểu học Tây Phong   bắt đầu từ  năm học 2012 ­ 2013. Để  phục vụ  cho việc học tin học của học   sinh, nhà trường đã chuẩn bị  01 phòng máy tính được trang bị  đầy đủ  cơ  sở  vật chất, các thiết bị thiết yếu như: 1 dan may tinh danh cho giao viên, 20 dan ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀  ́ ́ ể bàn danh cho h may tinh đ ̀ ọc sinh, máy chiếu, bàn, ghế, bảng…  Từ  năm học 2012 ­ 2013 đến nay, trương đa t ̀ ̃ ạo điều kiện tô ch ̉ ưc hoc ́ ̣   ̣ tin hoc cho h ọc sinh 2 phân hiêu: Tr ̣ ương chinh va buôn K62. M ̀ ́ ̀ ỗi lớp  ở  trường chính được học 2 tiết/ tuần, các lớp ở phân hiệu buôn K62 được xếp  học theo lớp ghép, 3 tiết/  tuần  để  tạo  điều kiện thuận lợi cho việc  đến  trường của học sinh. Do điều kiện chưa cho phép, trường chỉ  có một phòng   tin học đặt tại trường chính nên chỉ  có học sinh trường chính và phân hiệu   buôn K62 được học tin học, học sinh  ở phân hiệu buôn Cuê ở khá xa trường  chính nên chưa thể tạo điều kiện cho các em được học môn Tin học. Các em  được học lý thuyết và thực hành trực tiếp nên chất lượng học tập của các em   được đảm bảo hơn. Giáo viên dạy Tin học của trường được đào tạo về  chuyên ngành công   nghệ  thông tin nên hiểu rõ về  các kiến thức,  ứng dụng tốt các phần mềm   được Bộ  Giáo dục và Đào tạo đưa vào áp dụng trong chương trình Tin học   Tiểu học. Tuy nhiên, kiến thức môn tin học gắn liền với công nghệ  và thay   đổi rất nhanh trên thế giới. Không giống như các môn học khác trong trường  Tiểu học, môn Tin học là môn học khó giảng dạy nhất và đòi hỏi giáo viên   phải không ngừng nâng cao trình độ  cá nhân của mình để  bắt kịp với tốc độ  phát triển của CNTT. Bản thân tôi luôn tìm tòi, học hỏi trau dồi thêm kiến  thức chuyên môn; tìm ra các phương pháp, hình thức dạy học hay, phù hợp  với đối tượng học sinh. Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 7
 8. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong Khi môn Tin học được đưa vào giảng dạy tại trường, bản thân tôi là giáo  viên mới ra trường nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ  chức các   hoạt động dạy học. Tôi thường áp dụng các phương pháp dạy học từ sự quan  sát, học hỏi từ đồng nghiệp qua các môn học khác vào dạy môn Tin học nên   chưa phát huy được nhiều hiệu quả, chưa phát huy được hết khả  năng của  học sinh.  Đối với chủ  đề  Sử  dụng phần mềm đồ  họa, khi học về  phần mềm  Paint, trước khi áp dụng các giải pháp tôi thường hướng dẫn học sinh cách sử  dụng các công cụ  vẽ  có trong phần mềm theo từng nhóm hoặc hướng dẫn   qua phần mềm quản lý học sinh và ít chú trọng về lý thuyết (vì học sinh chưa   được trang bị  đầy đủ  sách giáo khoa). Tôi chỉ  hướng dẫn cho học sinh các  thao tác cơ bản trên phần mềm nếu học sinh đó có nhu cầu (cách lấy lại hộp   công cụ, hộp màu, hộp phông chữ,…). Tôi cũng chưa có ý tưởng tổ chức các  buổi thi vẽ  theo chủ  đề  trong lớp mà chủ  yếu dành thời gian cho học sinh  thực hành để sử dụng phần mềm thành thạo hơn và rèn thêm kĩ năng thao tác  với chuột máy tính cho các em. Kết quả  đạt được là hầu như  học sinh thực   hành khá tốt nhưng chưa thực sự linh động khi thao tác trên phần mềm. Về lý   thuyết các em chưa thực sự nhớ và nắm rõ. Hiện nay, hầu hết học sinh được trang bị đầy đủ sách giáo khoa khi đến   lớp. Tuy nhiên, điều kiện gia đình của các em còn nhiều khó khăn nên hầu hết  đều không có máy tính riêng ở  nhà. Các em chu yêu th ̉ ́ ực hành kĩ năng ở  trên  lớp nên các kĩ năng, thao tác của một số em còn chưa thực sự thành thạo (chủ  yếu là học sinh khối 3). Bên cạnh đó, các đối tượng học sinh yếu, học sinh   dân tộc thiểu số  khả  năng tiếp thu kiến thức chưa tốt nên việc thực hành kĩ  năng của các em còn chậm, việc đến trường của học sinh phân hiệu buôn  K62 chưa đều nên ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng học tập của các em. Paint là một phần mềm  ứng dụng có sẵn trong hệ  điều hành Windows   XP đang được sử dụng rộng rãi trong các trường học. Việc cài đặt phần mềm  rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian của giáo viên. Đặc biệt, đây là một  phần mềm  ứng dụng đơn giản, dễ  sử  dụng đối với những người mới bắt   đầu, nhất là đối tượng học sinh. Để sử dụng tốt phần mềm học sinh chỉ cần   Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 8
 9. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong thao tác thành thạo với chuột máy tính khi sử dụng các công cụ vẽ. Tuy nhiên,   phần mềm Paint cũng có nhiều thao tác ngoài cách sử  dụng các công cụ  vẽ,   đòi hỏi học sinh phải chú ý nắm bắt được cách sử dụng các thao tác đó.  Nói tóm lại, để giúp học sinh học và thực hành tốt trên phần mềm Paint   theo tôi khâu chuẩn bị  của giáo viên là hết sức quan trọng, phải có những  phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với kiến thức của bài học. Qua quá  trình quan sát việc học và thực hành của học sinh, tôi đúc kết được những   kinh nghiệm hay nhằm củng cố lại phần kiến thức và phát huy được hết khả  năng khi thực hành của học sinh. Bên cạnh đó, học sinh cần phải được học lý   thuyết song song với thực hành trực tiếp trên máy tính để  rèn luyện thêm kĩ  năng sử dụng máy tính và củng cố lại kiến thức đã học. 3. Giải pháp, biện pháp 3.1. Mục tiêu Giải pháp, biện pháp được nêu trong đề tài nhằm giup hoc sinh hoc va th ́ ̣ ̣ ̀ ực   ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ hanh trên phân mêm Paint, hoan thiên va thanh thao cac thao tac khi t ̀ ́ ́ ương tac v ́ ơí  ̀ ̀ ̣ phân mêm, linh hoat trong khi sử dung cac công cu ve cua phân mêm.  ̣ ́ ̣ ̃ ̉ ̀ ̀ 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện Trong đề tài này, tôi se chia se nh ̃ ̉ ưng kinh nghiêm và gi ̃ ̣ ải pháp giup hoc ́ ̣   ̣ ̀ ực hanh trên phân mêm Paint,  sinh hoc va th ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ hoan thiên va thanh thao cac thao tac ́ ́  khi tương tac v ́ ơi phân mêm, linh hoat trong khi s ́ ̀ ̀ ̣ ử dung cac công cu ve cua phân ̣ ́ ̣ ̃ ̉ ̀  ̀ ̣ ương Tiêu hoc Tây Phong nh mêm tai tr ̀ ̉ ̣ ư sau: Giải pháp 1:  Giáo viên phải nắm rõ vai tro va cach s ̀ ̀ ́ ử  dung phân ̣ ̀  mêm đô hoa Paint. ̀ ̀ ̣ Khi sử dung phân mêm Paint, hoc sinh đ ̣ ̀ ̀ ̣ ược hoc vê cac công cu ve va môt ̣ ̀ ́ ̣ ̃ ̀ ̣  ́ ơ  ban khi th sô thao tac c ́ ̉ ực hiên trên phân mêm. Cac công cu ve co cac b ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̃ ́ ́ ước  thực hiện gân nh ̀ ư  tương tự  nhau, chi khac nhau  ̉ ́ ở  phân thao tac v ̀ ́ ơi chuôt. ́ ̣   Giao viên ph ́ ải nắm chắc được tất cả các bước thực hiện của các công cụ vẽ  và linh hoạt khi sử dụng các công cụ vẽ đó. Tuy nhiên, co môt sô công c ́ ̣ ́ ụ vẽ  khi sử  dung giao viên cân phai năm đ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ược va h ̀ ương dân cu thê cho hoc sinh. ́ ̃ ̣ ̉ ̣   Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 9
 10. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong Những kiến thưc đó trong sach giao khoa không nhăc đên nh ́ ́ ́ ́ ́ ưng trong quá  trinh th ̀ ực hanh hoc sinh se luôn găp phai nh ̀ ̣ ̃ ̣ ̉ ững vân đê nay. D ́ ̀ ̀ ưới đây là một   vài chú ý giáo viên nên hướng dẫn cho học sinh khi sử dụng một số công cụ  vẽ của phần mềm Paint. ̣ ̣ ̣ ̣ ­ Công cu Chon/ Chon môt phân hinh ve (Select/Free­Form Select) ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ Hai công cu nay dung đê chon phân hinh anh bât ki cua hinh ve băng cach ̀ ̃ ̀ ́   ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ dung chuôt khoanh vung phân hinh anh đo. Trong đo, công cu Chon dung đê ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̉  ̀ ̀ ̉ ̀ ứ giac (hinh ch khoanh vung hinh anh theo hinh t ́ ̀ ữ nhât, hinh vuông). Con đôi ̣ ̀ ̀ ́  vơi công cu Chon t ́ ̣ ̣ ự  do, khi sử  dung công cu đê khoanh vung thi cân phai ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉  ́ ột vong quanh phân hinh anh đ khoanh hêt m ̀ ̀ ̀ ̉ ược chon, đê khi di chuyên hoăc ̣ ̉ ̉ ̣   ́ ược tât ca phân hinh anh đo.  sao chep đ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ Nếu sử dụng công cụ Chọn tự do, khi khoanh hết một vòng quanh phần  hình vẽ sẽ được kết quả như sau: ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̃ ̉ Nêu không khoanh hêt 1 vong thi kêt qua se không di chuyên và sao chep ́  được toan bô phân hinh anh đ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ược chon nh ̣ ư hinh d ̀ ưới đây: ̣ ̉ ­ Công cu Tây (Eraser) ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ Công cu Tây dung đê xoa đi phân hinh anh. Khi xoa hinh anh se thay mau ̀ ̃ ̀  ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ cân xoa băng mau nên nên nêu chon mau nên la mau nao thi cuc tây se co mau ̃ ́ ̀  ́ ̀ ̣ ̣ đo. Ngoai viêc chon kich th ́ ươc cuc tây co săn trong phân mêm thi co thê phong ́ ̣ ̉ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ́   to kich th ́ ươc cuc tây băng tô h ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ợp phim Ctrl +  ́ ̣ ̉ ́ “+” hoăc thu nho kich th ươc cuc ́ ̣   ̉ ̉ ợp phim Ctrl +  tây băng tô h ̀ ́ “­” (Chỉ có thể sử dụng dâu “+” va dâu “­” năm  ́ ̀ ́ ̀ ở  khu vực phim sô) ́ ́ ̣ ­ Công cu Tô mau (Fill With Color) ̀ Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 10
 11. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong ̉ ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ̉ Đê tô mau hinh ve thi yêu câu cac hinh ve phai hoan toan khep kin, không ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́   ́ ứt hay lô hông nho nao. Nêu co 1 net đ co bât ki 1 net đ ́ ́ ̀ ̃ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ́ ứt, lô hông nho thi mau ̃ ̉ ̉ ̀ ̀  ̃ ̣ ̀ tô se bi tran ra ngoai. ̀ ̣ ương cong (Curve) ­ Công cu Đ ̀ Khi sử dung công cu Đ ̣ ̣ ường cong thi phai th ̀ ̉ ực hiên đung 3 thao tac:  ̣ ́ ́ + Chọn công cụ đường cong. + Kéo thả chuột vẽ một đoạn thẳng. + Dặt con trỏ chuột lên đường thẳng để kéo đường cong theo ý muốn.  Nêu không làm theo 3 b ́ ước trên thì khi chỉnh đường cong sẽ  rất khó  ̃ ường cong sẽ được thực hiên đ khăn. Ngoài ra, khi ve đ ̣ ược 2 thao tac keo cong ́ ́   trên đường cong vừa ve.̃ ­ Khi hương dân s ́ ̃ ử  dung tô h ̣ ̉ ợp phim Ctrl + Z đê lây lai hinh tr ́ ̉ ́ ̣ ̀ ươc đo ́ ́  ́ ̣ ̀ ̉ ược quay lai 3 lân. giao viên cân nhăc hoc sinh la chi đ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ­ Khi sao chep hinh anh, cân chu y:  ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̃ ược kêt qua nh + Nêu nhân phim Ctrl va keo hinh anh ra  se đ ́ ̉ ư sau: ́ ữ phim Shift va keo hinh anh ra se đ + Nêu nhân gi ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̃ ược kêt qua nh ́ ̉ ư sau: ̣ ́ ược cach s Viêc năm đ ́ ử  dung phân mêm đ ̣ ̀ ̀ ối với giao viên, chính là đã ́   “mở rộng đôi cánh” để quá trình mang tri thức ngôn ngữ đến học sinh dễ dàng  hơn rất nhiều.  Giải pháp 2: Giáo viên phải nắm chăc chu ́ ẩn kiến thức, kĩ năng của   chủ đề Sử dụng phần mềm đồ họa, qua đó để đánh giá đúng đối tượng   học sinh, có hướng giải quyết đúng đối với những học sinh còn hạn chế. Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 11
 12. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình môn học là các yêu cầu cơ  bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học mà học sinh cần phải và có   thể đạt được sau mỗi đơn vị kiến thức (mỗi bài, chủ đề, chủ điểm, mô đun). Đối với môn Tin học Tiểu học, chuẩn kiến thức, kĩ năng không được cụ  thể như các môn học khác mà được chia thành các module tương đối độc lập   với nhau. Phần mềm Paint được xếp vào modul Sử  dụng phần mềm đồ  họa   với khung chuẩn kiến thức kĩ năng như sau: Chương trình Mức độ cần đạt Ghi chú Kiến thức: ­ Biết khởi động/ ra khỏi một phần mềm đồ  họa đã được lựa chọn. Hình mẫu và  ­ Biết tô màu theo mẫu, chọn màu đúng với  hình   cần   tô  Tin học lớp 3 màu mẫu. được cho sẵn  ­ Biết mở một trang vẽ mới. trên cùng một  ­ Nhận biết các công cụ vẽ hình đơn giản. trang vẽ. Kĩ năng: ­ Vẽ được các đồ vật đơn giản Kiến thức: ­ Biết phối hợp các nét vẽ  hình cơ  bản và  Cho học sinh  cách chọn, pha màu để vẽ tranh. Tin học lớp 4 tùy chọn chủ  Kĩ năng: điểm vẽ. ­ Vẽ  được tranh theo mẫu, vẽ  tranh tự  do,  vẽ tranh theo chủ điểm. Tin học lớp 5 Kiến thức: ­ Biết sử  dụng các công cụ  cắt, dán, ghép  hình, dời hình, sao chép hình. ­ Biết gõ văn bản vào hình. Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 12
 13. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong Kĩ năng: ­ Vẽ  được bức tranh đơn giản có phối hợp  đồ họa và văn bản. Khi vận dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng thì giáo viên cần phải chú ý vận  dụng đúng đối tượng học sinh. Đối tượng học sinh nào chủ yếu chỉ dạy thực  hành, hay đối tượng nào cần phải đi song song giữa thực hành và lý thuyết.  * Đối với đối tượng học sinh lớp 3, các em mới được làm quen với máy  tính và phần mềm nên trong quá trình dạy và học giáo viên không nên đòi hỏi  quá cao  ở  các em, đặc biệt là  ở  phần lý thuyết. Chương “Em tập vẽ”  được  dạy trong khoảng 15 tiết thực hành, không có lí thuyết. Trong các lớp tiếp theo,   học sinh còn có dịp phát triển các kiến thức và kĩ năng đồ  họa vi tính nên khi  dạy chương này, giáo viên không nên phát triển thêm các kiến thức và kĩ năng  ngoài sách giáo khoa. Mục tiêu của chương cũng không yêu cầu cao với học sinh, chủ  yếu là  các kĩ năng thao tác của học sinh trên phần mềm. ­ Về kiến thức: + Nhận biết được biểu tượng phần mềm đồ họa Paint trên màn hình. + Biết vị trí hộp màu, phân biệt được màu vẽ và màu nền. + Biết vị trí hộp công cụ, nhận biết được một số công cụ vẽ và sửa hình  đơn giản. ­ Về kĩ năng: + Khởi động/ thoát được phần mềm đồ họa. + Thành thạo các thao tác sử  dụng chuột để  chọn công cụ  thích hợp,   chọn màu vẽ, màu nền. + Tô màu theo mẫu. + Sử  dụng được một số  công cụ  vẽ  hình đơn giản như  Đường thẳng,  Đường cong để vẽ những đồ vật đơn giản. + Rèn kĩ năng di chuyển, sao chép, tẩy xóa, ghép hình. Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 13
 14. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong * Đối với đối tượng học sinh lớp 4, chương “Em tập vẽ” được dạy trong  12 tiết, thực hành là chính và có kết hợp lý thuyết. Nội dung của chương là  để  học sinh tiếp tục làm quen với chương trình đồ  họa Paint đã được học ở  quyển 1. Và cũng là một trong hai chủ đề kiến thức và kĩ năng chính của sách  giáo khoa Cùng học Tin học ­ Quyển 2, vì vậy giáo viên cần kết hợp giới   thiệu kiến thức mới với việc ôn luyện các kiến thức và kĩ năng học sinh đã  được học. Trong chương này, nhiều học sinh có thể  sử  dụng được nhiều   công cụ khác nhau, giáo viên nên khuyến khích, không nên hạn chế khả năng   của học sinh. Mục tiêu của chương như sau: ­ Về mục tiêu: + Nhận biết được các công cụ vẽ hình chữ nhật (hình vuông), hình e­líp   (hình tròn), cọ vẽ, bút chì và tác dụng của chúng. + Biết sao chép các phần hình vẽ để  tạo ra những hình vẽ  phức hợp từ  các đối tượng đơn giản. + Bước đầu biết quan sát, phân tích hình mẫu và lựa chọn công cụ thích   hợp để giải quyết một nhiệm vụ. ­ Về kĩ năng: + Sử dụng được các công cụ vẽ hình đơn giản như Hình chữ nhật, Hình  e­líp, Cọ vẽ, Bút chì, + Thực hiện được các thao tác sao chép hình vẽ. + Rèn kĩ năng sử dụng chuột khi thao tác trên phần mềm, trên máy tính. * Đối tượng học sinh lớp 5, chương  “Em tập vẽ” được dạy trong 10 tiết  kết hợp lý thuyết và thực hành. Đòi hỏi học sinh vừa phải nắm rõ được lý  thuyết và thực hành thành thạo trên phần mềm. Nhiều học sinh đã biết trước   một số  nội dung kiến thức của bài học hoặc đã có kĩ năng sử  dụng công cụ  trước khi đến lớp, đối với những học sinh đó giáo viên cần khuyến khích và   có phương án dự phòng theo hướng đề xuất thêm các yêu cầu đối với các em. Mục tiêu của chương như sau: Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 14
 15. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong ­ Về kiến thức: + Ôn tập, củng cố các công cụ của Paint đã được học trong quyển 2. + Giới thiệu thêm một số công cụ và các thao tác cơ bản để học sinh có  thể  tự  hoàn chỉnh việc vẽ  hình trong phần mềm đồ  họa Paint: Bình xịt màu,  viết chữ lên tranh, lật và quay hình, phóng to hình, hiển thị hình trên nền lưới. + Biết cách quan sát, phân tích hình mẫu, lựa chọn công cụ thích hợp và  phối hợp các công cụ  của Paint để  nâng cao chất lượng sản phẩm: vẽ  hình  nhanh chóng, chuẩn xác. + Bước đầu nhận thức được sự  khác biệt giữa công việc vẽ  tranh theo  cách truyền thống với công việc xử  lí hình  ảnh mang tính công nghệ  bằng  phần mềm đồ  họa, chuẩn bị  cho việc tiếp cận với các phần mềm đồ  họa  chuyên nghiệp hơn như Corel Draw, Photoshop. ­ Về kĩ năng: + Sử dụng thuần thục các công cụ cơ bản của phần mềm Paint. + Rèn luyện khả năng phân tích hình mẫu, đề xuất quy trình và lựa chọn  công cụ  hợp kí để  vẽ  tranh theo mẫu được dễ  dàng, nhanh chóng và có độ  chĩnh xác cao. + Có kĩ năng về xử lí hình ảnh bằng phần mềm đồ họa. Vì Tin học liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng máy tính và cách tìm tòi  hướng giải quyết vấn đề theo phương pháp công nghệ cho nên ngoài kiểm tra  viết dựa theo chuẩn kiến thức, kĩ năng giáo viên cần chú ý:  + Đánh giá học sinh qua thực hành: Kĩ năng sử  dụng máy tính và các  phần mềm. + Đánh giá khả  năng giải quyết vấn đề: Tìm hướng giải quyết và biết  chọn lựa công cụ thích hợp. + Đánh giá khả năng làm việc theo nhóm. + Đánh giá qua đối thoại. Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 15
 16. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong Giải pháp 3: Giáo viên phải linh hoạt khi sử dụng các phương pháp   và hình thức tổ chức dạy học đối với từng dạng bài Phương pháp dạy học là một trong những yếu tố  quan trọng nhất, nó   quyết định kết quả học tập của học sinh. Trong thực tế đã có không ít thầy cô   giáo có kiến thức chuyên môn vững vàng song lại rất lúng túng trong việc  truyền thụ những kiến thức đó cho học sinh. Tin học là một môn học mang tính khoa học và  ứng dụng điển hình.   Việc giảng dạy lý thuyết môn Tin học đòi hỏi sự  linh hoạt rất cao của các  giáo viên. Không thể  áp đặt kiến thức của giáo viên hay sách giáo khoa làm  chuẩn. Với Tin học một khái niệm có thể  có nhiều định nghĩa và nhiều cách  hiểu khác nhau. Giáo viên cần chú ý đến cái lõi của kiến thức, đến kỹ  năng   sử dụng phần mềm và kết quả cuối cùng mà học sinh đạt được. Bản thân tôi   khi mới dạy môn Tin học, tôi cũng chưa định hình được cách dạy như thế nào  cho hợp lý, tôi cũng sử  dụng một vài phương pháp dạy học nhưng khi áp  dụng vào môn Tin học thì kết quả chưa cao. Từ khó khăn đó, tôi đã học hỏi từ  các đồng nghiệp trong trường, giáo viên Tin học trong tổ chuyên biệt Tin học  Tiểu học, các giáo viên Tin học khác về các phương pháp, hình thức tổ chức   dạy học. Tôi đã áp dụng vào các tiết dạy học có hiệu quả và rút ra được một  số kinh nghiệm sau: a. Đối với dạng bài lý thuyết * Không nên bắt học sinh học thuộc lòng các định nghĩa, khái niệm của   sách giáo khoa.  Tin học là một môn học với đặc tính công nghệ  cao, các khái niệm đi   liền với công nghệ và thay đổi rất nhanh. Khi dạy phần mềm Paint, điều đầu  tiên, giáo viên phải xác định đang dạy cho đối tượng học sinh nào. Nếu là đối  tượng học sinh lớp 3, chủ yếu là dạy thực hành; đối tượng học sinh lớp 4 chủ  yếu dạy thực hành là chính và giúp học sinh hiểu lý thuyết; đối tượng học   sinh lớp 5 thì dạy song song cả  lý thuyết và thực hành. Không nên yêu cầu  học sinh học thuộc các bước thực hiện trong sách giáo khoa. Vì khi sử  dụng  phần mềm, các bước thực hiện có thể  bỏ  đi một vài bước để  thao tác ngắn   Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 16
 17. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong gọn hơn. Khi đó, giáo viên có thể  đánh giá các em qua cách linh hoạt khi sử  dụng các công cụ vẽ. Ví dụ, trong bài 3: Vẽ đoạn thẳng ­ sách Cùng học Tin học Quyển 1 có 4   bước thực hiện hướng dẫn sử dụng công cụ vẽ như sau: Bước 1: Chọn công cụ Đường thẳng trong hộp công cụ. Bước 2: Chọn màu vẽ. Bước 3: Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ. Bước 4: Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng. Khi thực hành vẽ  học sinh có thể  bỏ  qua bước 2, bước 3 nếu các em   không thích thay đổi màu vẽ hay nét vẽ.  Trong bài 2: Sử  dụng bình phun màu – sách Cùng học Tin học Quyển 3  có 4 bước thực hiện hướng dẫn sử dụng bình phun màu như sau: Bước 1: Chọn công cụ Bình phun màu. Bước 2: Cọn kích cỡ vùng phun ở dưới hộp công cụ. Bước 3: Chọn màu phun. Bước 4: Kéo thả chuột trên vùng muốn phun. Khi thực hành vẽ, học sinh có thể  không cần chọn bước 2, bước 3 nếu   bài vẽ của các em không yêu cầu. * Nên sử dụng bài giảng điện tử, các đoạn phim kết hợp với phần mềm   quản lý học sinh để hướng dẫn học sinh Trước đây, tôi thường hướng dẫn trực tiếp cho học sinh theo nhóm hoặc   sử  dụng bài giảng điện tử  và dạy qua phần mềm quản lý học sinh. Kết quả  tôi thấy học sinh thụ động, đặc biệt không nhớ rõ lý thuyết nếu giáo viên yêu   cầu nhắc lại. Vì vậy, tôi đã sử dụng bài giảng điện tử, các đoạn phim (video)  kết hợp với phần mềm quản lý học sinh trong quá trình giảng dạy để  học  sinh có thể  trực tiếp nghe, trực tiếp quan sát, giúp học sinh nhớ  lâu hơn và  chuyển sang thực hành dễ dàng hơn. Giáo viên cũng sẽ  không phải làm việc   Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 17
 18. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong nhiều, chỉ cần quan sát, hướng dẫn cho những học sinh còn lúng túng khi thực  hành. Ví dụ, khi dạy bài “Tẩy, xóa hình (Tiết 1)”, để  hướng dẫn học sinh tôi  sử  dụng các video hướng dẫn các bước thực hiện Tẩy một vùng trên hình,  phần chú ý và các bước sử  dụng công cụ  Chọn  (Có bài giảng và video đi   kèm). Đối với học sinh lớp 3, các em mới bắt đầu tiếp xúc với phần mềm, khi  làm video hướng dẫn cần thực hiện chậm, nói rõ cách sử  dụng công cụ  cho   các em hiểu, có thể nói thêm cách vẽ hình ảnh đó để các em có thể định hình   được thao tác của mình trước khi thực hành.  * Tổ chức thảo luận theo nhóm Trước khi thực hành, học sinh cần phải nhớ  được lý thuyết để  đưa ra  được những việc cần phải làm trước khi thực hiện. Để  vẽ  được một bức  tranh hoàn thiện cần sử dụng nhiều thao tác và công cụ vẽ khác nhau. Vì thế,   giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm việc nhóm để tìm ra hình vẽ đó đã được  sử dụng những công cụ nào, những chế độ nào để xử lí. Từ đó giúp học sinh   thấy được sự linh hoạt khi kết hợp các công cụ của phần mềm.  Ví dụ: Để học sinh nhớ và hiểu rõ hơn cách lật và quay hình vẽ (Bài Trau   chuốt hình vẽ ­ SGK Tin học quyển 3). Học sinh sẽ thảo luận theo nhóm đôi với  chủ đề: Em hãy quay và lật hình vẽ nhân vật hoạt hình Pikachu theo hình dưới   đây:  Khi  ứng dụng phương pháp này, tôi thấy học sinh tích cực chủ  động  hơn, các em đã biết trao đổi với nhau để  tìm ra câu trả  lời và cách làm đúng,  tự  tin báo cáo kết quả  trước lớp hoặc với giáo viên. Giáo viên chỉ  cần quan  sát, hướng dẫn thêm và không cần giải thích nhiều với học sinh. * Củng cố lại kiến thức cũ và mới Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 18
 19. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong Lý thuyết các bài thường liên quan đến nhau vì thế khi củng cố lại kiến   thức, giáo viên cần xen kẽ cả kiến thức cũ và mới cho học sinh. Để  củng cố  lại kiến thức cho học sinh cuối bài, nên sử dụng hình thức trò chơi. Có nhiều  trò chơi như: tổ chức thi Đố vui để  học, thi Rung chuông vàng, trò chơi Trúc   xanh, trò chơi Ai nhanh hơn… Giáo viên Tin học có lợi thế  nhiều về  công  nghệ thông tin nên khi thiết kế các trò chơi trên một số phần mềm ứng dụng   sẽ  dễ  dàng hơn. Chuẩn bị  một hệ  thống câu hỏi phải ngắn gọn và bám sát   trọng tâm bài dạy đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ, tư duy, tránh những câu hỏi  lan man, tùy tiện hoặc quá giản đơn. Ví dụ: Em cần thực hiện theo các bước nào để  vẽ  được hình vẽ  dưới   đây? Em sử dụng những công cụ  nào để  vẽ  được hình vẽ  sau? Để  vẽ  được   hình vẽ này em cần sử dụng công cụ nào?... * Hướng dẫn học sinh những thao tác và các lệnh hỗ trợ khác Qua quá trình dạy và quan sát, tôi thấy học sinh thường làm mất hộp   công cụ, hộp màu, muốn phóng to trang vẽ, lưu sản phẩm của mình vào máy  tính, lấy những hình vẽ khác ra so sánh… Đa số các em thường không biết tự  thực hiện và đều nhờ  sự  hỗ  trợ từ  giáo viên. Tôi thường chỉ  hướng dẫn cho   những học sinh nào có yêu cầu, điều này khiến tôi và học sinh thường mất  nhiều thời gian, giảm đi hứng thú học tập của các em. Vì vậy, giáo viên nên  hướng dẫn cho học sinh các thao tác cơ bản và một số lệnh hỗ trợ trong quá   trình giảng dạy để  học sinh có thể  tự  chủ  động trong quá trình học và thực  hành của mình. Theo mục tiêu chương trình, ở đối tượng học sinh lớp 3, không yêu cầu   phải hướng dẫn thêm các kĩ năng ngoài sách giáo khoa. Nhưng để học sinh có  thể  thao tác tốt và làm nền cho những tiết học tiếp theo thì tôi nghĩ việc  hướng dẫn thêm cho học sinh các thao tác là điều cần thiết. Việc này không  mất nhiều thời gian, không đòi hỏi cao ở các em. Các em không cần thiết biết   lưu sản phẩm vào máy tính nhưng các em cần biết cách mở  một trang vẽ  mới; cách lấy lại hộp công cụ, hộp màu; cách mở  một tệp có sẵn trong máy  tính để thuận tiện cho quá trình học và thực hành của các em.  Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 19
 20. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh học và thực hành trên phần mềm Paint tại   trường Tiểu học Tây Phong * Lưu cac têp hinh ve mâu trong môt th ́ ̣ ̀ ̃ ̃ ̣ ư muc riêng ̣ ̉ ̣ ̣ ương dân cua giao viên va th Đê tiên cho viêc h ́ ̃ ̉ ́ ̀ ực hanh cua hoc sinh, giao ̀ ̉ ̣ ́  ́ ́ ́ ̣ ̣ ư  muc riêng, co tên viên nên săp xêp cac têp hinh ve mâu co săn trong môt th ̀ ̃ ̃ ́ ̃ ̣ ́   ́ ữa cac may. Tr thông nhât gi ́ ́ ́ ươc môi tiêt hoc, giao viên cân kiêm tra đê đam bao ́ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ̉   ́ ̣ răng cac têp cho tr ̀ ước ở dang ch ̣ ưa xử li, ch ́ ưa bi thay thê. ̣ ́ b. Đối với bài dạy thực hành * Tôi thường tổ chức công việc thực hành trên lớp theo các mức sau:  Mức 1: Đề  nghị  học sinh thực hành tại chỗ  dưới sự  giám sát trực tiếp   của giáo viên để kiểm tra kỹ năng và sự hiểu bài của học sinh. Sau khi học xong phần lý thuyết về các bước thực hiện, tôi thường yêu  cầu học sinh thực hành trực tiếp, làm mẫu và nói về  các bước thực hiện đó  cho cả lớp cùng quan sát, đánh giá. Tôi thường chọn bất kì học sinh trong lớp   lên thực hiện, làm như  vậy các em sẽ  có suy nghĩ giáo viên có thể  gọi mình  bất cứ lúc nào nên sẽ có ý thức tự giác học và tập trung hơn. Mức 2: Học sinh làm các bài tập trong sách giáo khoa và giáo viên kiểm  tra kết quả ngay trên máy của học sinh.  Đây là việc làm thường xuyên của tất cả các giáo viên dạy Tin học, đặc  biệt là giáo viên dạy tiểu học. Bởi, để kiểm tra được kỹ năng của học sinh thì   giáo viên cần phải đi đến từng học sinh. Đối tượng học sinh tiểu học đôi lúc   chưa thể tự giác học theo yêu cầu của giáo viên, các em có thể  không tự  giác  thực hành hoặc tự ý vẽ hình khác thay vì thực hành cùng bài mẫu của cả lớp.  Khi giáo viên kiểm tra kết quả  ngay trên máy tính của học sinh, sẽ  phát hiện   được những em có năng khiếu hoặc những em chưa thực sự  hiểu bài, chưa  thực hiện được các thao tác để có thể hướng dẫn lại kịp thời cho các em kiến   thức của tiết học hôm đó. Đối với học sinh lớp 3, các em mới được sử  dụng phần mềm Paint lần   đầu, kĩ năng thao tác với chuột máy tính chưa nhanh và chưa được chính xác   lắm nên yêu cầu cao nhất đối với các em là vẽ được các bài vẽ có trong sách  giáo khoa (nhưng không phải là tất cả  vì có nhiều em còn hạn chế  về  kĩ  Người thực hiện: Dương Thị Hải Yến – Trường Tiểu học Tây Phong 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản