intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Một số biện pháp lãnh đạo, quản lý ở trường THCS nhằm nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”

Chia sẻ: Bobietbo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

63
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là công tác quản lý nhà nước về thanh thiếu nhi ngày càng hoàn thiện. Giáo dục về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ không ngừng được tăng cường và đổi mới. Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện có nhiều cách làm hay, thu được kết quả bước đầu rất phấn khởi. Nhìn chung thế hệ trẻ Việt nam nói chung, Bắc Ninh nói riêng đã được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày càng tốt hơn; phần lớn thanh thiếu nhi có niềm tin vào Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; có lý tưởng, có ước mơ hoài bão cao đẹp, có ý chí vươn lên; chăm lo rèn luyện sức khỏe, trau dồi đạo đức, ý thức trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, học nghề để ngày mai lập nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Một số biện pháp lãnh đạo, quản lý ở trường THCS nhằm nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”

 1. MỤC LỤC Nội dung mục lục Trang Qui ước viết tắt 2 Phần 1: MỞ ĐẦU 3 1. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm 3 2. Tính mới của sáng kiến kinh nghiệm 5 3. Đóng góp của sáng kiến 5 Phần 2: NỘI DUNG 6 Chương I: Thực trạng công tác lãnh đạo, quản lý triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh ở trường THCS Nhân Thắng 1. Giới thiệu chung về nhà trường 6 2. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác lãnh dạo quản lý triển 9 khai thực hiện Nghị quyết. Chương II: Những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 9 đã được áp dụng tại đơn vị I. Mục tiêu và một số chỉ tiêu chủ yếu 9 II. Những nhiệm vụ và gải pháp chủ yếu 10 Chương III: Kiểm chứng các giải pháp 19 Phần 3: KẾT LUẬN 23 Phần 4: PHỤ LỤC 26 1
 2. QUY ƯỚC VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Nghĩa của kí hiệu CV Công văn GD-ĐT Giáo dục - Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh HSSV Học sinh sinh viên KH Kế hoạch LĐXS Lao động xuất sắc NQ Nghị quyết UBND Uỷ ban nhân dân TH Tiểu học THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TSVMTB Trong sạch vững mạnh tiêu biểu TU Tỉnh ủy VMXS Vững mạnh xuất sắc XH Xã hội 2
 3. Phần 1. MỞ ĐẦU 1. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thể hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Những năm qua, nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ đã được ban hành, triển khai đạt nhiều kết quả. Trung ương có Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư ban hành ngày 24/03/2015 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020. Tỉnh Bắc Ninh có Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh ngày 31/08/2016 về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”. Từ đó, các cấp Đảng, chính quyền, đoàn thể và đặc biệt là ngành giáo dục quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về thanh thiếu nhi ngày càng hoàn thiện. Giáo dục về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ không ngừng được tăng cường và đổi mới. Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện có nhiều cách làm hay, thu được kết quả bước đầu rất phấn khởi. Nhìn chung thế hệ trẻ Việt nam nói chung, Bắc Ninh nói riêng đã được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày càng tốt hơn; phần lớn thanh thiếu nhi có niềm tin vào Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; có lý tưởng, có ước mơ hoài bão cao đẹp, có ý chí vươn lên; chăm lo rèn luyện sức khỏe, trau dồi đạo đức, ý thức trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, học nghề để ngày mai lập nghiệp. 3
 4. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ở một số đơn vị còn bộc lộ những hạn chế. Vẫn còn có đơn vị, trường học chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của Nghị quyết đối với việc giáo dục thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh, nhất là trong bối cảnh quê hương Bắc Ninh có nhiều thay đổi đang vươn lên thành tỉnh công nghiệp và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Việc cụ thể hóa Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT Bắc Ninh, Phòng GD-ĐT Gia Bình, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và chỉ đạo thực hiện kế hoạch còn mang nặng hình thức, chưa đầy đủ, thiếu sáng tạo, hiệu quả chưa cao, những chỉ tiêu cụ thể chưa đạt yêu cầu. Vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị, lãnh đạo, giáo viên và toàn xã hội chưa đạt như mong muốn, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết. Một bộ phận thanh thiếu niên nhi đồng sống thiếu niềm tin, thiếu lý tưởng cao đẹp, sống xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp.., thậm chí còn có học sinh vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh cần có nhận thức đúng, triển khai có hiệu quả và phải là một phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh là rất cần thiết và phải thường xuyên đã được Sở GD-ĐT tiếp tục quan tâm chỉ đạo trong năm học 2017-2018. Năm học 2016-2017 vừa qua, trường THCS Nhân Thắng là đơn vị tiêu biểu về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh. Đơn vị đã được các cấp kiểm tra, đánh giá xếp loại tốt và tiêu biểu nhất của huyện Gia Bình. Tháng 10 năm 2017, nhà trường đã được Sở GD-ĐT Bắc Ninh khen thưởng. Là Hiệu trưởng, kiêm Bí thư chi bộ, bản thân tôi đã trực tiếp lãnh đạo quản lý công tác này có hiệu quả nên tôi viết sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp lãnh đạo, quản lý ở trường THCS nhằm nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020” nhằm giúp cán bộ quản lý giáo dục các cấp, các nhà trường có thêm kinh nghiệm 4
 5. trong lãnh đạo, quản lý, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng phát triển sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo của quê hương. 2. Tính mới và ưu điểm nổi bật của sáng kiến - Tính mới của sáng kiến đã nêu được 7 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh trong các trường THCS. Mỗi giải pháp đề phân tích kỹ vai trò, chỉ ra các nhiệm vụ cốt lõi nhất cần phải làm tốt mới mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. - Ưu điểm nổi bật của sáng kiến: Nêu được những kinh nghiệm quý + Giúp cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp, quản lý các nhà trường có thêm kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý chỉ đạo về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh. + Giúp cho giáo viên có nhận thức đúng dắn về nhiệm vụ của mình của đồng nghiệp, có thêm kinh nghiệm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy . + Giúp cho các cấp, các ngành, các gia đình, các lực lượng giáo dục có thêm nhận thức đúng vị trí vai trò của giáo dục, của việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Từ đó cùng chung tay góp sức với nhà trường đẩy mạng giáo dục toàn diện cho học sinh. 3. Đóng góp của sáng kiến Gần 2 năm áp dụng tại đơn vị, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho học sinh” thực hiện tốt, đã thu được nhiều kết quả cao, đặc biệt là chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn của học sinh góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nhà trường giữ vững danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc và đạt được danh hiệu cao quý là Cờ thi đua xuất sắc do UBND tỉnh trao tặng. 5
 6. Phần 2. NỘI DUNG Chương I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 04-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY BẮC NINH Ở TRƯỜNG THCS NHÂN THẮNG 1. Giới thiệu chung về nhà trường - Trường THCS Nhân Thắng thành lập năm 1960-1961 - Trước năm 1999 là trường điểm phía bắc của huyện Gia Lương. - Từ năm 1999 đến nay là một trong những trường điểm tiêu biểu của huyện Gia Bình. Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010 vào năm 2005 và đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2021 vào năm 2016; đạt Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục lần thứ nhất vào năm 2012, lần thứ 2 vào năm 2018. Thành tích thi đua nhiều năm liền đạt trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vào năm 2006, được Bộ GD- ĐT, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, năm hoạc 2016-2017 nhà trường đã được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc, được Sở GD-ĐT Bắc Ninh tặng giấy khen về: Đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc “ tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020. - Hiện nay, nhà trường có 27 cán bộ giáo viên, trong đó quản lý 2, giáo viên 21, nhân viên hành chính 4; tổng số lớp là 9, tổng số học sinh là 319. Năm học 2017-2018, tiếp tục đăng ký giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết ở đơn vị. a, Thuận lợi Xã Nhân Thắng là nơi có tỉnh lộ 282 và 285 giao nhau nên mật độ giao thông đông đúc, là một trong hai trung tâm của huyện. Dân số của xã 8631 người, ngoài 6
 7. làm nghề nông, nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình bằng các nghề buôn bán, dịch vụ, một số hộ gia đình có người tham gia lao động nước ngoài. Đặc biệt nơi đây có truyền thống cách mạng và hiếu học nên xã có rất nhiều con em thoát ly gia đình tham gia công tác, làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc, họ có nhiều đóng góp cho xã hội, cho gia đình, cho quê hương. Họ là tấm gương điển hình góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội địa phương nhất là đối với giáo dục và đào tạo. Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân rất quan tâm xây dựng phát triển sự nghiệp giáo dục, nhiều năm liền xã được công nhận là xã phát triển toàn diện về giáo dục, là xã có các trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia sớm nhất huyện. Công tác xã hội hoá giáo dục phát triển, phụ huynh quan tâm chăm lo đến điều kiện học tập của học sinh. Công tác khuyến học được quan tâm phát triển rất mạnh: Phong trào xây dựng xã hội học tập là xã đi đầu, tiêu biểu của huyện. Huy động quỹ khuyến học từ xã đến thôn, nhà trường và các dòng họ, các gia đình phát triển nguồn quỹ ngày càng nhiều. Xã đã đã xây dựng quỹ khuyến học mang tên Nguyễn Đức Thắng (tên của cán bộ lãnh đạo tiền khởi nghĩa của quê hương) có nguồn quỹ gần 500 triệu đồng gửi lấy lãi, hằng năm đã khen thưởng, động viên thày trò góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của quê hương. Trường THCS Nhân Thắng là một tập thể có truyền thống đoàn kết, tích cực thi đua phấn đấu xây dựng nhà trường luôn xứng đáng là trường chuẩn quốc gia, trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Đội ngũ giáo viên đa số còn trẻ (80% dưới 45 tuổi, 40% dưới 35 tuổi) luôn nhiệt tình, sáng tạo. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa trong nhà trường đã được chỉ đạo thực hiện từ nhiều năm học trước. Nhà trường đã thực hiện khá tốt nội dung này thông qua các hoạt động giáo dục ngoài 7
 8. giờ lên lớp, công tác Đội, công tác chủ nhiệm lớp và trong hoạt động dạy học chính khóa nên khi triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU đã có kinh nghiệm. b, Khó khăn Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU là vấn đề mới, cần được triển khai cấp thiết, đồng bộ trong toàn xã hội mà nòng cốt là ngành giáo dục nên còn có những khó khăn đội ngũ báo cáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí tổ chức hoạt động... Ngoài ra nhà trường còn có những khó khăn khác nữa là: - Về học sinh: Hằng năm nhà trường có số học sinh ra học lớp 6 tường THCS Lê Văn Thịnh từ 40- 50 em, chiếm 1/3 số học sinh trong độ tuổi lớp 6, nên số học sinh ở lại trường học tập có chất lượng đầu vào thấp hơn các trường khác nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng giảng dạy và xếp loại thi đua so các trường bậc THCS. - Về cơ sở vật chất: Là một ngôi trường thành lập từ rất sớm nên hầu hết cơ sở vật chất cảnh quan sư phạm nhà trường đều có quy mô, quy hoạch, kết cấu, số lượng vừa nhỏ hẹp vừa thiếu và chất lượng không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu hiện nay. Về vị trí địa lý: Trường nằm ở khu trung tâm, gần chợ nhiều hàng quán, dịch vụ nên có nhiều yếu tố ảnh hưởng không tích cực đối với học sinh. 8
 9. Chương II: NHỮNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ I. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 1. Mục tiêu Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho học sinh trường THCS Nhân Thắng nhằm chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống; phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; có ý thức chấp hành pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích; xung kích, sáng tạo góp phần giữu gìn và phát huy truyền thông cách mạng của quê hương Bắc Ninh- Kinh Bắc; giúp học sinh nhà trường hoàn thiện nhân cách, có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, nhân thức rõ về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mỗi thanh thiếu niên học sinh được đảm bảo hệ giá trị: Sự tôn trọng, tính kỷ luật, sự trung thực, tinh thần hợp tác, sự lắng nghe và khất vọng vươn lên, góp phần làm cho xã hội lành mạnh và an toàn, kỷ luật và nhân ái. 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu - 100% học sinh được tuyên truyền học tập Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”. - 100% học sinh được “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 16- KH/TU ngày 16 tháng 9/2016 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT//TW của Bộ Chính trị; phấn đấu có 100% học sinh học và làm theo 5 Điều Bác dạy. - 100% học sinh hát được Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc, hát được các bài dân ca Quan họ có trong chương trình giảng dạy ở trường học; thực hiện tốt nề nếp 9
 10. thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; tích cực luyện tập thể thao, võ cổ truyền dân tộc; học sinh được giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng và làm tốt công tác vệ sinh môi trường… - Nhà trường xây dựng và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa trong cán bộ viên chức và học sinh; giáo dục học sinh những hành vi ứng xử có văn hóa (biết chào hỏi, biết cảm ơn, biết xin lỗi) thực hiện tốt văn hóa xếp hàng nơi công cộng và trong trường học; thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông, sống nhân ái, vì cộng đồng,.. - Tiếp tục thực hiện tốt chăm sóc di tích Đền Ngụ và các công trình văn hóa, lịch sử của xã Nhân Thắng; thăm và tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa các làng nghề truyền thống trong huyện Gia Bình và tỉnh Bắc Ninh. - 100% các giáo viên làm tổng phụ trách Đội, dạy môn giáo dục công dân, giáo viên dạy môn thể dục, âm nhạc, giáo viên chủ nhiệm.. thường xuyên tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. - Nhà trường có bộ phận tư vấn hỗ trợ học sinh. Đây là địa chỉ tin cậy để học sinh muốn chia se muốn được tư vấn giúp đỡ để ổn định tâm lý tiếp tục tham gia học tập và rèn luyện. - 100% học sinh tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể. - 100% cha mẹ và các em học sinh được phổ biến, hướng dẫn cam kết thực hiện tốt đạo đức, lối sống, quản lý học tập rèn luyện của con em mình. 100% cán bộ viên chức nhà trường được hướng dẫn và làm tốt trách nhiệm chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò của học sinh. II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trậnTổ quốc và các ban ngành, đoàn thể, nhà trường về tính cấp thiết và tầm quan 10
 11. trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ - Tổ chức cho cán bộ giáo viên và học sinh nghiên cứu, tìm hiều các khái niệm: Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa của quê hương Bắc Ninh- Kinh Bắc để nhận thức được: + Lý tưởng là những khát khao, nguyện vọng, tư tưởng về một tương lai tốt đẹp mà con người cần vươn tới, là trạng thái hoàn hảo nhất mà con người ta mong muốn vượt tới. Lý tưởng cao đẹp của mỗi người phải là khát vọng của dân tộc, là cái đích vươn tới của đất nước cho nên lý tưởng cách mạng của thanh niên hiện nay không tách rời lý tưởng của Đảng của dân tộc, đó là những khát khao, nguyện vọng về độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bước vào công cộc đổi mới, trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, lý tưởng cách mạng của thanh niên là tiếp tục phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ và văn minh. + Đạo đức thuộc hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau, với xã hội, với tự nhiên, trong hiện tại hoặc quá khứ cũng như trong tương lai chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh dư luận xã hội. + Đạo đức, lối sống văn hóa của thế hệ trẻ là kết quả của sự kết hợp hài hòa giưa giáo dục gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội với tự giáo dục của mỗi cá nhân, giữa phong cách làm việc với tác phong sinh hoạt, giữa bản lĩnh và tính kỷ luật, giữa yêu cầu của tập thể, của cộng đồng, của gia đình với nhu cầu phát triển và hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân. Lối sống tốt đẹp của thanh niên, học sinh là lối sống lành mạnh, có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung; có nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.. + Truyền thống văn hóa của quê hương Kinh Bắc- Bắc Ninh: Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và nhiều loại hình nghệ thuật và các lễ hội dân gian đặc sắc. 11
 12. Hiện nay là tỉnh công nghiệp đang phấn đấu vươn lên trở thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. Bắc Ninh có 1259 di tích trong đó có 495 di tích được xếp hạng (cấp Quốc gia 194, cấp tỉnh 301); Có lịch sử văn hiến lâu đồi với nhiều lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống, di tích lịch sử; Có truyền thống khoa bảng và hiếu học, với Văn miếu Bắc Ninh ghi danh 677 vị Đại khoa thời phong kiến (chiếm 1/3 cả nước) Về Nghệ thuật có 49 làng Quan họ cổ. Tháng 9/2009, Nghệ thuật hát Quan họ đã được tổ chức Khoa học giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc công nhận là “ Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới”. - Tham mưu tuyên truyền cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các lực lượng giáo dục, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội nhận thức về tính cấp thiết và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho học sinh.. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và là quá trình liên tục, lâu dài, đồng thời có ý nghĩa cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, và trách nhiệm của ngành giáo dục, của Đoàn thanh niên. Ban chấp hành Đảng bộ xã ra nghị quyết thực hiện và giao cho các ngành đoàn thể, nòng cốt là nhà trường và Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch thực hiện, từng năm sơ kết báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy. Lãnh đạo nhà trường định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng, chăm lo quan tâm lợi ích của học sinh. Đẩy mạnh phong trào “Mỗi thày giáo, cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”, “ Mỗi thày giáo cô giáo phải là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “ Tích cực xây dựng trường học thân thiện, học sinh ích cực” Nhà trường chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình của huyện, của tỉnh, của đất nước về kết quả các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền bằng các hình thức khác nhau: Tuyên truyền qua báo cáo viên, thông báo, thi tìm hiểu, khai thác trên mạng internet.. 12
 13. 2. Xây dựng tốt kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết a, Chi bộ nhà trường tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của ngành ; xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch lãnh đạo từng năm học. Giao cho Nhà trường, Công đoàn, Đoàn- Đội xây dựng kế hoạch thực hiện từng năm. Thống nhất chỉ đạo đăng kí thi đua thực hiện mô hình điểm trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho học sinh. b, Nhà trường và các đoàn thể tập trung làm tốt một số việc theo từng năm, cụ thể : * Năm học 2016-2017 - Chỉ đạo làm tốt Hát Quốc ca và Chào cờ Tổ quốc: Giao cho giáo viên dạy âm nhạc, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm tuyên truyền vệ mục đích ý nghĩa của việc chào cờ, hát quốc ca; dạy học sinh hát Quốc ca đúng lời, nhạc, đúng tinh thần trang trọng tự hào, tình cảm chân thực, từ sâu thẳm mỗi cá nhân cảm nhận hết các hay, cái đẹp, cái âm hưởng hùng tráng của ca khúc mang tầm thời đại. Từ đó nâng cao tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, hình thành ý thức mỗi cá nhân phải làm gì cho Tổ quốc. Chỉ đạo Chào cờ hát Quốc ca đầy đủ vào các buổi đầu tuần, kết hợp với lời hứa quyết tâm thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy. Hoạt động chào cờ, hát Quốc ca trước giao ban tuần do Liên đội thực hiện dưới sự hướng dẫn của Tổng phụ trách Đội. - Thực hiện tốt giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống. Qua đó nhận thức của học sinh về quê hương đất nước, về Đảng, Bác Hồ được nâng lên. - Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn. Đảm bảo nhà trường đạt Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn. Bộ mặt sư phạm khang trang đủ các yêu cầu đạt chuẩn Quốc gia và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. - Thực hiện tốt Văn hóa xếp hàng: Làm cho giáo viên- học sinh hiểu và thực hiện tốt Văn hóa xếp hàng: Kỷ cương nề nếp trong mọi hoạt động ra vào lớp, học tập, hội họp; thực hiện tốt xếp hàng ra vào lớp, khi vào trường không đi xe, di 13
 14. chuyển lớp khi học các phòng bộ môn, khi đến thư viện; khi phát biểu xây dựng bài.. - Dạy hát Dân ca Quan họ: Thực hiện tốt kế hoạch dạy Quan họ theo quy định, phấn đấu học sinh hát được những bài quan họ trong chương trình: Tổ chức cho học sinh biểu diễn hát Quan họ trong các dịp khai giảng, ngày lễ, tham gia các hoạt động của ngành và địa phương. Thành lập Câu lạc bộ Quan họ trong trường học. Tham gia các cuộc thi hát của Ngành tổ chức đều đạt giải. Nhà trường hỗ trợ kinh phí mua sắm, thuê trang phục Quan họ cho học sinh. - Thực hiện tốt tập thể dục buổi sáng và giữa giờ, đánh giá kiểm tra thông qua tiết học trong chương trình, đánh giá giữa giờ. Thành lập Câu lạc bộVõ cổ truyền, thuê chuyên gia hướng dẫn cho học sinh. Giao cho Tổng phụ trách, giáo viên thể dục, giáo viên chủ nhiệm tổ chức luyện tập. Tổ chức thi võ cổ truyền 1 lần/ năm học. Tạo điều kiện kinh phí cho học sinh thi nâng đai, tham gia các cuộc thi các cấp. các hoạt động trên cần duy trì đều đặn để rèn luyện sức khỏe cho học sinh, vừa góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, kỷ luật, ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần thượng võ của dân tộc tạo ra một thế hệ trẻ có sức khỏe để học tập lao động tốt, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc. * Năm học 2017-2018 Tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung đã thực hiện năm học trước. Tiếp tục thực hiện công tác Học sinh- Sinh viên theo hướng dẫn. Chú ý đảm bảo môi trường giáo dục an toàn thân thiện, kết hợp hoạt động chính khóa và ngoại khóa hướng về cội nguồn. Đảm bảo an ninh trường học không có học sinh vi phạm pháp luật, không có bạo lực học đường. Thành lập Câu lạc bộ Tư vấn học đường, phấn dấu là địa chỉ tin cậy để học sinh chia sẻ, được giúp đỡ hoàn cảnh bản thân và gia đình, từ đó thúc đẩy các em ngày càng tiến bộ. Đẩy mạnh thi đua dạy tốt- học tốt, nêu gương người tốt việc tốt, vinh danh học sinh tiêu biểu Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, đánh giá, sơ kết và báo cáo cấp trên. Khen thưởng các tập thể làm tốt các nội dung chỉ đạo điểm theo các đợt thi đua. 14
 15. 3. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh tạo điều kiện để học sinh học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. a, Xây dựng trường học có kỷ cương nề nếp, an toàn - Nhà trường xây dựng tốt các quy định về nề nếp và các quy tắc ứng xử với học sinh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nội quy để các lớp, các em học sinh cùng thực hiện. Phối hợp các cơ quan Tư pháp, Phòng công tác HSSV để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và văn hóa khi tham gia giao thông, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường.. - Làm tốt công tác tự quản trong trường học, thường xuyên kiểm tra đôn đốc đánh giá, đặc biệt quan tâm kiểm tra việc học sinh mang các công cụ, hung khí dễ gây mất an toàn. Khuyến khích học sinh tham gia tố giác tội phạm và các vi phạm nội quy học sinh thông qua báo cáo hoặc tham gia qua hòm thư “ Vì tương lai bè bạn” - Lãnh đạo thường xuyên quan tâm tình hình cơ sở vật chất, hệ thống điện, cành cây khô mục có nguy cơ gây đổ, cháy, điện giật, cành cây gãy mục dễ gây tai nạn cho giáo viên và học sinh. - Thực hiện tốt công tác bảo vệ trường học, phối hợp cùng Đội An ninh trường học để ngăn ngừa các hành vi trộm cắp, hoặc gây mất trật tự trị an trường học, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của giáo viên và học sinh. b, Xây dựng tốt cảnh quan bộ mặt sư phạm - Xây dựng nhà trường có khuôn viên thoáng mát, khang trang, sạch đẹp. Hệ thống cây xanh, bồn hoa được trồng hợp lý, không gây độc hại và phù hợp với trường học. Các gốc cây được quét vôi; bồn hoa được xây, đắp đảm bảo mỹ thuật. Bố trí khu vực cây xanh trước khu lớp học có ghế đá cho học sinh ngồi nghỉ hóng mát sau giờ học. Việc chăm sóc bồn hoa cây cảnh thực hiện thường xuyên có kiểm tra đánh giá 2 lần/ tuần. chấm bồn hoa đẹp 4 lần/năm vào dịp khai giảng, 20/11/26/3 và 19/5. - Xây dựng đớp học có đầy đủ trang thiết bị theo quy định. Trang trí lớp học có ảnh Bác, khẩu hiệu; bàn giáo viên có khăn phủ bàn lọ hoa.. thực hiện thống nhất cả trường. Giao phòng học cho các lớp ổn định trong cả khóa, thường xuyên kiểm 15
 16. tra đánh giá (4 lần/năm) nhằm tăng cường ý thức tự bảo quản, chăm sóc cơ sở vật chất thiết bị phòng học. - Hệ thống pano, khẩu hiệu bố trí hợp lý, trang trọng. Nội dung do nhà trường tuyển chọn phù hợp với trường THCS và các cuộc vận động các phong trào. Vị trí các pano, khẩu hiệu về chủ đề “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Danh nhân, Chiến lược phát triển, Chủ đề năm học được gắn ở vị trí trang trọng. Cổng trường được trang trí theo quy định, hệ thống biển chỉ dẫn rõ ràng, hợp lý dễ hiểu. c, Thực hiện tốt công tác vệ sinh và bảo vệ môi trường trường học. Tăng cường công tác tuyên truyền giữ vệ sinh chung, ý thức gom rác vào đúng nơi quy định. Ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Tổ chức cho học sinh tham gia vệ sinh quang cảnh, vệ sinh lớp học hành ngày đảm bảo sạch sẽ. Quan tâm lau bảng, lau bàn ghế, quét mạng nhện ở lớp học thường xuyên. Tổ chức cho học sinh thu gom phân loại rác thải hàng ngày đẻ vào thùng tại nơi quy định. Phân công chuyển rác ra vị trí thu gom 3 lần /tuần theo quy định của Tổ dịch vụ của xã. Tổ chức thuê lao động vệ sinh các công trình vệ sinh hàng ngày. Tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng bồn cầu, xà phòng khi vào nhà vệ sinh..Thường xuyên kiểm tra cống rãnh, phun thuốc diệt muỗi 3 lần/ năm, phối hợp trạm y tế xã chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và tuyên truyền dịch bệnh theo mùa…. Luôn sử dụng nguồn nước sạch để uống và chú ý hệ thống nước vệ sinh, tưới cây hàng ngày, dảm bảo sử dụng tiết kiệm hiệu quả. 4. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh - Tăng cường cống tác giáo dục tư tưởng chính trị bằng nhiều hình thức phóng phú đa dạng. Nội dung tuyên truyền: Các chủ trương đường lối chính sách pháp luật, của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, các quy định của nhà trường trong học tập, rèn luyện, tư tưởng Hồ Chí Minh, các khái niệm đạo đức, tư liệu truyền thống văn hóa của quê hương Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh, lịch sử địa phương, các phong trào thi đua, công ơn các anh hùng liệt sỹ.. - Hình thức tuyên truyền giáo dục vận dụng linh hoạt: 16
 17. + Thông qua sinh hoạt tập thể đầu năm học, các buổi chào cờ, giao ban, sinh hoạt lớp + Thông qua thực hiện giảng dạy các môn học: Giáo dục công dân, lịch sử, địa lý, ngữ văn.. + Qua tài liệu sách báo, bảng tin, pano khẩu hiệu. + Qua các đợt thi đua, các cuộc thi + Qua Website của nhà trường + Tham quan, ngoại khóa: Chăm sóc di tích Đền Ngụ (xã Nhân Thắng), thăm các di tích lịch sử trong huyện: Đền Lê Văn Thịnh, Cao Lỗ Vương, trong tỉnh: Đền Đô, Văn miếu Bắc Ninh, Lăng Kinh Dương Vương, chùa Phật Tích.. - Công tác giáo dục kỹ năng sống tiếp tục được triển khai thường xuyên, lồng ghép trong các tiết học chính khóa và ngoại khóa. - Thực hiện tốt nội dung công tác Đội, công tác chủ nhiệm trong nhà trường. Triển khai và thực hiện thường xuyên có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hướng dẫn giáo viên và học sinh hưởng ứng, tham gia cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Tiếp tục triển khai phong tri đua “Dạy tốt, học tốt”. Quy định học sinh trực tiếp tham gia lao động vệ sinh lớp học và khuôn viên trường học. - Thường xuyên thực hiện tốt thông tin tuyên truyền qua bảng tin, Website trường, qua tài liệu, mời báo cáo viên, thông qua hoạt động ngoại khóa: Chăm sóc di tích Đền Ngụ, vệ sinh môi trường trong trường và khu dân cư. 5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vân động của tổ chức đoàn, đội. - Tham gia đầy đủ các cuộc thi do Phòng GD-ĐT Gia Bình và Hội đồng đội huyện Gia Bình tổ chức như: Hội thi nghi thức đội, Hội khỏe Phù Đổng, Chinh phục vũ môn ... - Tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi,tổng phụ trách Đội giỏi theo thông tư 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ giáo dục đào tạo . - Tham gia cuộc thi Giai điệu tuổi hồng do phòng GDĐT tổ chức 17
 18. - Tổ chức tốt các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp với nhiều nội dung phong phú đa dạng để lôi cuốn học sinh tham gia. 6. Tăng cường giáo dục giữa nhà trường, gia đình, và xã hội trong việc giáo dục học sinh . - Tổ chức các diễn dàn tham quan trao đổi có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường và các ban ngành đoàn thể để cùng tìm nguyên nhân giải pháp có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức học sinh. Đặc biệt quan tâm tổ chức họp phụ huynh học sinh 3 lần/ năm học, trao đổi thông tin 2 chiều giữa phụ huynh với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm qua sổ liên lạc điện tử… - Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, có nhiều hình thức biện pháp truyền thông sâu rộng trong học sinh và phụ huynh học sinh về giáo dục nhân cách cho học sinh. - Thành lập câu lạc bộ Tư vấn học đường (Gồm có Tổ trưởng là Tổng phụ trách, các thành viên là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy giáo dục công dân, sinh học..) để học sinh có điều kiện môi trường trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng, cũng như những vấn đề khó khăn có sự tư vấn tâm lý cho học sinh kịp thời. - Phối hợp Công an xã Nhân Thắng, công an huyện Gia Bình xủ lý nghiêm, đúng người, đúng tội các vụ đánh nhau, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, giữ gìn bảo dảm trật tự an toàn trong trường học. 7. Tăng cường cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh - Tổ chức sắp xếp khuôn viên sư phạm đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ và đầu tư kinh phí thiết thực cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục- thể thao: Mua sắm trang thiết bị, trang phục, hỗ trợ luyện tập và tham gia các cuộc thi. - Tham mưu với chính quyền địa phương đầu tư kinh phí, xây dựng bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo tốt việc luyện tập văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh. Tham mưu với ngành giáo dục để có sự quan tâm kinh phí, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy học hoạt động. - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức cá nhân xây dựng cơ sở vật chất, ủng hộ các nguồn lực cho nhà trường. 18
 19. Chương III : KIỂM CHỨNG CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI CỦA SÁNG KIẾN Qua việc chỉ đạo thực hiện sáng kiến kinh nghiệm của mình tại trường THCS Nhân Thắng từ năm học 2016-2017 đến nay, công tác lãnh đạo, quản lý chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc “ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020” của nhà trường đã thu được những kết quả tiến bộ rất phấn khởi, đó là: - Các chỉ tiêu mô hình điểm đặt ra cơ bản hoàn thành: + 100% học sinh được tuyên truyền học tập, đã nắm vững nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”. + 100% học sinh được “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% học sinh học thuộc và tích cực làm theo 5 Điều Bác dạy. + Nhà trường tổ chức tốt các buổi chào cờ đầu tuần và các buổi lễ quan trọng với kết quả 100% học sinh hát được Quốc ca, hát được các bài dân ca Quan họ có trong chương trình giảng dạy ở trường học; thực hiện tốt nề nếp thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; tích cực luyện tập thể thao, võ cổ truyền dân tộc; học sinh được giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng và làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Nhà trường có 3 câu lạc bộ: Dân ca Quan họ, Võ cổ truyền, Sức khỏe sinh sản vị thành niên thường xuyên luyện tập. Các đội tuyển của học sinh tham gia thi văn nghệ, hát Dân ca Quan họ, thi Võ cổ truyền các cấp đều có giải. (Thi hát Quan họ cấp huyện đạt giải nhì, tham gia Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Bắc Ninh năm 2017 đạt 6 Huy chương vàng, tham gia Hội diễn các câu lạc bộ võ thuật cổ truyền tỉnh Bắc Ninh đạt 6 Huy chương vàng) + Nhà trường xây dựng và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa trong cán bộ viên chức và học sinh; giáo dục học sinh những hành vi ứng xử có văn hóa (biết 19
 20. chào hỏi, biết cảm ơn, biết xin lỗi) thực hiện tốt văn hóa xếp hàng nơi công cộng và trong trường học; thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông, sống nhân ái, vì cộng đồng,.. + Thực hiện tốt chăm sóc di tích Đền Ngụ 3 lần/ nămvà các công trình văn hóa, lịch sử của xã Nhân Thắng; tổ chức cho học sinh thăm 2 làng nghề của huyện ( Nghề đúc đồng ở Đại Bái, nghề mây tre đan ở Xuân Lai), thăm và tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa trong huyện Gia Bình và tỉnh Bắc Ninh (Đền thờ Lê Văn Thịnh, Di tích Lệ Chi Viên, Đền Đô- Đình Bảng, Từ Sơn, Văn Miếu Bắc Ninh) + Tổng phụ trách đội và 100% giáo viên chủ nhiệm, giao viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên dạy môn thể dục, âm nhạc, giáo viên chủ nhiệm.. thường xuyên tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. + Nhà trường có Tổ tư vấn hỗ trợ học sinh thường xuyên hỗ trợ chia sẻ với các em khi có nhu cầu, đồng thời chủ động tuyến truyền hõ trợ kiến thức cần thiết cho học sinh về pháp luật, tâm lý, đạo đức lối sống, sức khỏe.. + Học sinh tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể ủng hộ người Mù, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường, trong và ngoài tỉnh.. + Tuyên truyền 100% cha mẹ và các em học sinh cam kết thực hiện tốt đạo đức, lối sống, quản lý học tập rèn luyện của con em mình. - Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn ngày càng tiến bộ, năm sau cao hơn năm trước. Kết quả cụ thể được thể hiện trong bảng dưới đây. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2