Sinh học 11 - Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
908
lượt xem
50
download

Sinh học 11 - Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân biệt được tuần hoàn hở và kín. - Nêu được đặc điểm tuần hoàn máu của hệ tuần hoàn hở và kín. - Phân biệt được tuần hoàn đơn và kép - Nêu được ưu điểm tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép. - Phân biệt được sự khác nhau trong toần hoàn máu ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú, đồng thời nêu được sự tiến hoá của hệ tuần hoàn trong giới động vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

  1. Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT I. MỤC TIÊU Học sinh - Phân biệt được tuần hoàn hở và kín. - Nêu được đặc điểm tuần hoàn máu của hệ tuần hoàn hở và kín. - Phân biệt được tuần hoàn đơn và kép - Nêu được ưu điểm tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép. - Phân biệt được sự khác nhau trong toần hoàn máu ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú, đồng thời nêu được sự tiến hoá của hệ tuần hoàn trong giới động vật. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh phóng to hình 18.1 đến 15.4 sách giáo khoa - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong - Phiếu học tập III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ
  2. Hãy nêu các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí. Vì sao khi lau khô da ếch thì bị chết ? 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 Giáo viên : cho học sinh quan sát tranh I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG hình 18.1 đến 18.4 CỦA HỆ TUẦN HOÀN ? Hệ tuần hoàn ở động vật có cấu tạo như 1. Cấu tạo chung thế nào ? -Động vật đơn bào, đa bào có kích Học sinh : nêu được các bộ phận chính thước nhỏ chưa có hệ tuần hoàn. của hệ tuần hoàn như : Tim, hệ mạch, -Động vật đa bào hệ tuần hoàn gồm dịch tuần hoàn. có những bộ phận chính sau : -Động vật đa bào hệ tuần hoàn gồm có những bộ phận chính sau : ? hệ tuần hoàn có chức năng gì ? + Dịch tuần hoàn : máu và nước mô Học sinh : nêu được chức năng của hệ +Tim và hệ thống mạch máu. tuần hoàn là vận chuyển các chất trong cơ thể. Sau đó, giáo viên cho học sinh chỉ ra 2.Chức năng chủ yếu của hệ tuần
  3. động mạch, tĩnh mạch, mao mạch ở hệ hoàn tuần hoàn kín. Vận chuyển các chất Giáo viên : Lưu ý căn cứ hệ mạch, ngwoif ta chia hệ tuần hoàn làm 2 loại : + Hệ tuần hoàn hở II. CÁC HỆ TUẦN HOÀN Ở + Hệ tuần hoàn kín ĐỘNG VẬT 1.Hệ tuần hoàn hở * Hoạt động 2 Là hệ tuần hoàn có một đoạn máu đi Giáo viên : cho học sinh đọc thông tin ở ra khỏi mạch và trộn lẫn với nước, mục I và quan sát sơ đò 18.1 và 18.2 kết mô, lưu thông với tốc chậm. hợp nghiên cứu mục II.1 và II.2 điền vào phiếu học tập số 1 -Hệ tuần hoàn hở có các đặc điểm sau Đặc điểm Hệ tuần Hệ tuần : hoàn hở hoàn kín +Máu xuất phát từ tim qua thống Hệ mạch động mạch tràn vào xoang, sau đó Sắc tố hô vào tĩnh mạch trở về tim. hấp +Sắc tố hô hấp là hêmôxitan (chứa Tốc độ, áp Cu) nên có màu xanh. lực +Tốc độ máu chảy chậm Phân phối +Khả năng điều hoà và phân phối
  4. máu đến các cơ quan chậm. ? hệ tuần hoàn hở có những đặc điểm gì ? Học sinh : Nêu được 4 đặc điểm của hệ tuần hoàn. ?Vì sao hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp cho động vật có kích thước nhỏ, ít hoạt động ? Học sinh : Vì tốc độ máu chảy chậm, khả năng điều hoà phân phối máu đến các cơ quan chậm. ? côn trùng vẫn hoạt động mạnh vì sao ? Học sinh : Vì sao đổi khí không liên quan đến hô hấp. * Hoạt động 3 2. Hệ tuần hoàn kín Giáo viên : cho học sinh đọc thông tin ở -Gồm : hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần mục II, quan sát sơ đồ 18.3 và 18.4 hoàn kép ? hãy mô tả hệ tuần hoàn kín ? giải thích -Hệ tuàn hoàn có máu lưu thông được vì sao gọi là hệ tuần hoàn kín ? trong mạch kín với tốc độ cao, khả Học sinh : Mô tả được hệ tuần hoàn kín : năng điều hoà phân phối nhanh . Có h mạch liên tục, khép kín. - Đặc điểm của hệ tuần hoàn kín :
  5. ? hệ tuần hoàn kín có đặc điểm gì ? +Máu lưu thông liên tục trong mạch Học sinh : Cũng nêu được 4 đặc điểm của kín hệ tuần hoàn kín +sắc tố hô hấp (Fe) nên có màu đỏ +máu chảy trong mạch dưới áp lực ? phân biệt hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần cao, tốc độ máu chảy nhanh. hoàn kép ? Học sinh : nêu được hệ tuần hoàn đơn chỉ có 1 vòng tuần hoàn, hệ tuần hoàn kép có 2 vòng tuần hoàn, trong đó vòng lớn đi khắp cơ thể, vòng nhỏ qua phổi.. ? tim có chức năng gì trong hệ tuần hoàn ? IV. CỦNG CỐ - Phân biệt hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép ? Học sinh : Nêu được hệ tuần hoàn đơn chỉ có 1 vòng tuần hoàn, hệ tuần hoàn kép có 2 vòng tuần hoàn, trong đó vòng lớn đi khắp cơ thể, vòng nhỏ qua phổi. - Tim có chức năng gì trong hệ tuần hoàn ? Học sinh nêu được tim như 1 cái bơm hút và đẩy máu đi trong hệ mạch
  6. So sánh sự vận chuyển các chất trong cơ thể thực vật và động vật ? (phiếu học tập số 2) V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nêu chiều hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn ở động vật ? -Sự vận chuyển các chất trong cơ thể động vật và thực vật có điểm gì giống và khác nhau. - Đọc trước bài : Các cơ chế cân bằng nội môi. -Hoàn thành phiếu học tập số 2 Phần bổ sung kiến thức : Đọc mục em có biết ở cuối sách giáo khoa.
Đồng bộ tài khoản