Sinh học 11 - BÀI 38 : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
690
lượt xem
64
download

Sinh học 11 - BÀI 38 : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nêu được vai trò của yếu tố di truyền đối với sinh trưởng và phát triển của động vật. + Kể tên các hoomon ảnh hưởng lên sinh truowngr và phát triển của động vật có xương sống và không xương sống. +Nêu được vai trò của hoomon đối với sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và không xương sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 11 - BÀI 38 : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

  1. BÀI 38 : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT I. MỤC TIÊU : + Nêu được vai trò của yếu tố di truyền đối với sinh trưởng và phát triển của động vật. + Kể tên các hoomon ảnh hưởng lên sinh truowngr và phát triển của động vật có xương sống và không xương sống. +Nêu được vai trò của hoomon đối với sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và không xương sống. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Tranh phóng to theo SGK III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Bài cũ : + Hoomon thực vật là gì ? Đặc điểm chung của chúng ? + So sánh sinh trưởng và phát triển không biến thái và biến thái hoàn toàn.
  2. 2. Bài mới : Giáo viên nhận xét, bổ sung để chuyển tiếp vào bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 I. CÁC YẾU TỐ BÊN Các nhóm tham gia thảo luận theo các TRONG : câu hỏi sau : 1. Yếu tố di chuyển : - Yếu tố di chuyển nào quyết định sinh trưởng và phát triển của loài? - Hệ gan - Sự điều khiển của yếu tố di truyền thể hiện như thế nào ? - Điều khiển tốc độ và giới hạn sinh trưởng - Cho một số ví dụ ? + GV gợi ý cho học sinh tập trung vào các nội dung trọng tâm sau : - Sinh trưởng là một đặc trưng của cơ thể sống do di truyền quyết định (hệ gan) - Di truyền của động vật quyết định tốc độ lớn và giới hạn lớn.
  3. - Ví dụ : gà công nghiệp lớn hơn gà ri * Hoạt động 2 : 2. Các hoomon ảnh hưởng lên + Quan sát tranh 38.1, kết hợp nội dung sinh trưởng và phát triển của SGK điền nội dung phù hợp vào phiếu : động vật + Giáo viên cho nhóm độc kết quả. Bổ a. Các hoomon ảnh hưởng lên sung và kết luận. sinh trưởng và phát triển của Phiếu học tập số 1 động vật có xương sống + Hoocmôn tuyến yên Vai trò với + Tyrôxin của tuyến giáp Tuyến Tên HM sinh trưởng, + Hoocmôn sinh dục tiết phát triển + Testôstêron của tinh hoàn HMST + Estrôgen của buồng trứng Tirôxin Testostêron Ơstrôgen * Hoạt động 3 + Treo tranh h38.2 h/s quan sát để điền thông tin vào phiếu học tập số 2 + Giáo viên cho học sinh thảo luận.
  4. + Sau đó nhận xét, bổ sung và kết luận Phiếu học tập số 2 Hoocmôn Hàm lượng Tác động T. Yên HMST ít (g/đ non) HMST nhiều T. giáp Thiếu Tirôxin (g/đ non) T.s / dục Thiếu đực Testostêron * Hoạt động 4 + HS nghiên cứu SGK và hình 38.3 SGK. Điền nội dung vào phiếu (3 phút) + Giáo cho học sinh đọc kết quả. Bổ sung và kết luận. Phiếu học tập số 3 Loại HM Tác động với sinh
  5. trưởng và phát triển Ecđisown b. Các hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của Juvennin động vật không xương sống + Nhấn mạnh : + Ecđíơn - Sâu bướm lột xác nhiều lần + Juvennin - Sâu thành nhộng và bướm : 1 lần + Hoocmôn não - Ở động vật có xương sống của hoạt động của hoocmôn não giống hoocmôn sinh trưởng ở động vật có xương sống. IV.CỦNG CỐ + HS điền vào bảng câm tổng hợp các loại hoocmôn. + Nêu một số ví dụ. + Cho lớp suy nghĩ để trả lời câu hỏi sau :
  6. * Những hoocmôn kích thích phân chia tế bào, tăng kích thước tế bào và kích thích phát triển xương đó là: A. hoocmôn Tertôstêron B. hoocmôn sinh trưởng C. hoocmôn Juvennin và Ecđisơn D.hoocmôn Estrôgen và Testôron V. BÀI TẬP + Trả lời câu hỏi sách giáo khoa. + Đọc mục “Em có biết.”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản