intTypePromotion=3

Sinh học 11 bài 9 Thực vật C3, C4 và CAM

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
164
lượt xem
10
download

Sinh học 11 bài 9 Thực vật C3, C4 và CAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

II. THỰC VẬT C4 : - Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, rau dền, ngô, cao lương, kê… - Thực vật C4 có các ưu việt hơn thực vật C3: Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bảo hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn. - Pha tối gồm chu trình cố định CO2 tạm thời (chu trình C4)và tái cố định CO2 theo chu trình Calvin. Cả 2 chu trình này đều diễn ra vào...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 11 bài 9 Thực vật C3, C4 và CAM

  1. Sinh học 11 bài 9 Thực vật C3, C4 và CAM II. THỰC VẬT C4 : - Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, rau dền, ngô, cao lương, kê… - Thực vật C4 có các ưu việt hơn thực vật C3: Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bảo hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn. - Pha tối gồm chu trình cố định CO2 tạm thời (chu trình C4)và tái cố định CO2 theo chu trình Calvin. Cả 2 chu trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở 2 nơi khác nhau trên lá( Hình 9.3). III. THỰC VẬT CAM: - Gồm những loài mọng nước sống ở các sa mạc, hoang mạc và các loài cây trồng như dứa, thanh long.
  2. - Khí khổng đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm. - Ph tối gồm :Chu trình C4 (cố định CO2) diễn ra vào ban đêm lúc khí khổng mở và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra vào ban ngày. Cả 2 chu trình diễn ra ở một loại mô. Một số câu hỏi trong sách giáo khoa : 1) Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp? Gợi ý trả lời : Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được hiệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacoit khi có ánh sáng chiếu và diệp lục. 2) Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu ? Gợi ý trả lời : Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước theo phản ứng : 3) Sản phẩm của pha sáng là gì ? Gợi ý trả lời : Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH và O2 4) Những chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành Cacbohidrat ? Gợi ý trả lời : Đó là ATP và NADPH 5) Sự giống nhau và khác nhau giữa chu trình C3 và chu trình C4 và con đường CAM Gợi ý trả lời :
  3. Giống nhau: Cả 3 chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên các hợp chất cacbohidra, axit amin, protein, lipit,..... Khác nhau : Chất nhận của chu trình C3 là ribulôzơ -1,5 - điphôtphat. Chất nhận của chu trình C4 là axit phôtphôenolpiruvic. - Sản phẩm đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 Cacbon : APG. Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C4 là các hợp chất 4 Cacbon : Axit ôxalôaxêtic và axit malic/aspactic. - Tiến trình của chu trình C3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá. - Tiến trình của chu trình C4 gồm 2 giai đoạn : Giai đoạn 1 của chu trình C4 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá và giai đoạn 2 là chu trình Cavin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch. Cả hai giai đoạn đều diễn ra ban ngày. Với chu trình CAM thì giai đoạn đầu cố đinh CO2 thục hiện vào ban đêm. Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin thực hiện vào ban ngày lúc khí khổng đóng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản