Sinh học 6 - Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
550
lượt xem
17
download

Sinh học 6 - Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức - Học sinh nắm được đặc điểm hình thái và chức năng của một số lá biến dạng, từ đó hiểu được ý nghĩa biến dạng của lá. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức từ mẫu. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 6 - Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

  1. Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh nắm được đặc điểm hình thái và chức năng của một số lá biến dạng, từ đó hiểu được ý nghĩa biến dạng của lá. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức từ mẫu. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - GV: Mẫu cây mây, cây đậu Hà Lan, cây hành còn lá xanh, củ dong ta, cành xương rồng. Tranh cây nắp ấm, cây bèo đất. Chuẩn bị trò chơi như SGV. - HS: Sưu tầm mẫu theo nhóm đã phân công Kẻ bảng SGK trang 85 vào vở. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức
  2. - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu chức năng của lá? 3. Bài học GV treo tranh cây nắp ấm giới thiệu lá của cây cho HS so sánh với một lá bình thường để suy ra lá biến dạng nhằm thực hiện chức năng khác. Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số loại lá biến dạng Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm: - HS hoạt động nhóm cùng quan sát Quan sát hình và trả lời câu hỏi SGK mẫu kết hợp với các hình 25.1....25.7 trang 83. SGK trang 84 - GV quan sát các nhóm, có thể giúp - HS tự đọc mục  và trả lời các câu đỡ động viên nhóm yếu, nhóm học hỏi mục  SGk trang 83. khá thì yêu cầu có kết quả nhanh và - Trong nhóm thống nhất ý kiến, cá đúng. nhân hoàn thành bảng SGK trang 85 - GV cho các nhóm trao đổi kết quả. vào vở. - GV chữa bằng cách cho chơi trò - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm chơi “Thi điền bảng liệt kê” khác nhận xét, bổ sung.
  3. + GV treo bảng liệt kê lên bảng, gọi - Sau khi HS bốc thăm tên mẫu cứ 3 7 nhóm tham gia, bốc thăm xác định người lên chọn mảnh bìa để gắn vào tên mẫu vật nhóm cần điền. vị trí. + Yêu cầu mỗi nhóm thặt các mảnh Chú ý: Trước khi lên bảng HS nên bìa có ghi sẵn đặc điểm, hình thái, quan sát lại mẫu hoặc tranh để gắn chức năng.... gài vào ô cho phù hợp. bìa cho phù hợp. + GV thông báo luật chơi: thành viên - Các nhóm theo dõi nhận xét, bổ của nhóm chọn và gài vào phần của sung. nhóm mình. - GV nhận xét kết quả và cho điểm nhóm làm tốt. - GV thông báo đáp án đúng để HS - HS nhắc lại các loại lá biến dạng, điều chỉnh. đặc điểm hình thái và chức năng chủ - GV yêu cầu HS đọc mục “Em có yếu của nó. biết” để biết thêm 1 loại lá biến dạng nữa (lá của cây hạt bí). Tiểu kết: STT Tên vật Đặc điẻm hình thái của Chức năng của lá Tên lá
  4. mẫu lá biến dạng biến dạng biến dạng - Dạng gai nhọn - Làm giảm sự thoát - Lá biến 1 Xương rồng hơi nước thành gai - Lá nhọn có dạng tua - Giúp cây leo cao - Tua 2 Đậu Hà Lan cuốn cuốn - Lá ngọn có dạng tay - Giúp cây leo cao 3 Lá cây mây - Tay móc móc - Lá phủ trên thân rễ, vảy - Che chở và bảo vệ 4 Củ giềng - Lá vảy mỏng, nâu nhạt cho chồi của thân rễ - Bẹ lá phình to thành - Chứa chất dự trữ - Lá dự 5 Củ hành vảy, màu trắng trữ - Trên lá có rất nhiều - Bắt và tiêu hoá - Lá bắt 6 Cây bèo đất lông, tuyến tiết chất dính, mồi mồi thu hút và hiêu hóa mồi. - Gân lá phát triển thành - Bắt và tiêu hoá sâu - Lá bắt cái bình có nắp đậy. Có bọ khi chúng chui mồi. 7 Cây nắp ấm tuyến tiết chất dịch thu vào bình. hút và tiêu hóa mồi.
  5. Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa biến dạng của lá Mục tiêu: So sánh đặc điểm hình thái chức năng chủ yếu của lá biến dạng so với lá bình thường để khái quát về ý nghĩa biến dạng của lá. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS xem lại bảng ở hoạt - HS xem lại đặc điểm hình thái và động 1, nêu ý nghĩa biến dạng của chức năng chủ yếu của lá biến dạng lá? ở hoạt động 1 kết hợp với gợi ý của - GV gợi ý: GV để thấy được ý nghĩa biến dạng ? Nhận xét gì về đặc điểm hình thái của lá. của các lá biến dạng so với lá - Đại diện 1 HS trình bày, các HS thường? khác nhận xét, bổ sung. ? Những đặc điểm biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây? Tiểu kết: - Lá của một số loại cây biến đổi hình thái thích hợp với chức năng ở những điều kiện sống khác nhau.
  6. 4. Củng cố - HS trả lời câu hỏi 1, 2 SGK. - Tìm hiểu ở địa phương hay qua các tài liệu về lá biến dạng. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Chuẩn bị theo nhóm các mẫu: đoạn rau má, củ khoai lang có mầm, củ gừng, nghệ có mầm, lá cây thuốc bỏng.
Đồng bộ tài khoản