intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học

Chia sẻ: Đinh Tường Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

341
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự phát triển như vũ bảo của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục, việc vận dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và giảng dạy đã đem lại một hiệu quả thật tích cực : Thông tin được cập nhật nhanh chóng và chính xác, việc quản lý nhân sự, chuyên môn nhẹ nhàng và khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học

 1. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình Sáng kiến kinh nghiệm : “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. I. ĐẶT VẤN ĐỀ. 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI đã thông qua một số nghị quyết và kết luận quan trọng. Trong đó có kết luận về đề án: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”.(Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012). Một lần nữa Đảng ta lại khẳng định giáo dục và đào tạo có sứ mạng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời giáo dục và đào tạo cũng chính là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo ra những giá trị của con người, hoàn thiện nhân cách con người góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, bảo vệ an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội nâng tầm vị thế của cả dân tộc, sánh vai với các cường quốc năm châu. Vì vậy, giáo dục và đào tạo luôn có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Sự phát triển như vũ bảo của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục, việc vận dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và giảng dạy đã đem lại một hiệu quả thật tích cực : Thông tin được cập nhật nhanh chóng và chính xác, việc quản lý nhân sự, chuyên môn nhẹ nhàng và khoa học. Hoà nhập với xu thế chung của thời đại, nhằm thúc đẩy tiến trình đổi mới nhà trường theo hướng hội nhập, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học,trong nhiều năm qua trường THCS Nguyễn Thị Định đã áp dụng những ứng dụng của công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và giảng dạy nhằm đổi mới quá trình quản lý và phương pháp dạy học, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Đó chính là lý do tôi chọn đề tài : “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 1
 2. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình 2. CƠ SỞ CỦA ĐỀ TÀI. 2.1 .Cơ sở lí luận : Ở Việt Nam, khái niệm Công nghệ Thông tin được hiểu và định nghĩa trong nghị quyết Chính phủ 49/CP kí ngày 04/08/1993: "Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội" Quán triệt và thực hiện tinh thần văn bản 896/BGDĐT – GDTH ngày 13/02/2006 và hướng dẫn số 8232/BGDĐT – GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo : tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, khuyến khích và động viên đội ngũ sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới cách soạn giáo án, góp phần đem lại cho học sinh những giờ học thật sự bổ ích và sinh động. Có thể nói việc vận dụng những ứng dụng của công nghệ thông tin đã đem lại những hiệu quả đáng khích lệ trong quá trình quản lý và giảng dạy tại trường THCS Nguyễn Thị Định trong nhiều năm qua. 2.2 .Cơ sở thực tiễn: Đối với công tác quản lý giáo dục tại nhà trường, việc vận dụng công nghệ thông tin đã tạo ra một phương thức nhẹ nhàng trong việc thực hiện hồ sơ sổ sách và báo cáo. Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, nếu chúng ta có sự cân nhắc và chọn lựa nội dung kiến thức cần truyền thụ cho học sinh hợp lý thì giáo án điện tử là một trong những hình thức đổi mới hiệu quả. Trước tình hình này, trong nhiều năm qua được sự chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Phòng giáo dục và đào tạo Quận 2 đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên những kỹ năng cơ bản để vận dụng công nghệ thông tin vào quản lý ( Chương trình Vemis: Pmis; Emis ) và giảng dạy như : Tin học A, Intel, PIL... Qua các lớp tập huấn này, trình độ tin học, phương pháp quản lý và giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trường THCS Nguyễn Thị Định đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Tất cả đội ngũ đều nhận thấy việc áp dụng những thành tựu công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục là một việc làm vô cùng cần thiết và hợp lý. SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 2
 3. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình II. NỘI DUNG 1. THỰC TRẠNG VỀ VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TẠI TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH 1.1. Những thuận lợi. Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo Quận 2 trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sự thay đổi nhận thức, tư duy và hành động của một bộ phận không nhỏ trong đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên trong nhà trường bằng các việc làm cụ thể nhằm đổi mới công tác quản lý và giảng dạy Trường THCS Nguyễn Thị Định thành lập vào năm học 2009-2010 nên được lãnh đạo các cấp quan tâm và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy đầy đủ. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, trình độ tin học cho đội ngũ qua các lớp bồi dưỡng tin học do Quận tổ chức như lớp học Intel, lớp Pil. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường THCS Nguyễn Thị Định có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, tuổi đời còn trẻ thích ứng với sự thay đổi về nghiệp vụ, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ. Ban giám hiệu nhà trường, quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo và năng lực của bản thân. Hơn nữa, tăng cường công tác tự học, tự rèn cho đội ngũ để tiếp cận kịp thời theo yêu cầu đổi mới của ngành. Đội ngũ giáo viên trong trường đa số đều có máy tính tại gia đình, được kết nối mạng Internet. Đây là điều kiện thuận lợi giúp cho giáo viên có điều kiện tự học, tự rèn về kỹ năng công nghệ thông tin, cách khai thác tài nguyên mạng phục vụ cho công tác soạn giảng. 1.2. Những khó khăn. Một số giáo viên lớn tuổi có trình độ tin học còn yếu, một số lại không được đào tạo, trang bị bài bản một số phần mềm công nghệ thông tin. Số máy tính phục vụ cho các tổ chuyên môn, các phòng ban còn thiếu nên các tổ chuyên môn, ban ngành còn phải sử dụng chung nên đôi khi thiếu máy vi tính sử dụng SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 3
 4. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Kinh phí dành cho công tác bảo trì, bảo dưỡng còn gặp nhiều khó khăn; Việc kết nối và sử dụng Internet trong nhà trường chưa được thực hiện đầy đủ cho tất cả các phòng ban, bộ phận. Chất lượng đường truyền chưa cao nên còn hay bị rớt mạng ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà trường. 2. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN Chủ đề năm học 2013-2014 là “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu giảng dạy – phát triển năng khiếu và phẩm chất học sinh”. Trường THCS Nguyễn Thị Định đã tìm ra những giải pháp để khắc phục mọi khó khăn, từng bước thực hiện việc đưa công nghệ thông tin vào các hoạt động nhà trường nhằm đạt hiệu quả nhất định trong công tác quản lý và giảng dạy. 2.1 Về nội dung. 2.1.1. Đối với công tác quản lý Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sử dụng các thiết bị tin học là điều kiện cần và đủ đối với người quản lý. Ban giám hiệu nhà trường phải là người tiên phong, gương mẫu trong việc tự trau dồi vốn kiến thức tin học và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (Ban giám hiệu nhà trường có 1 bằng A, 1 bằng B tin học) trong công tác quản lý nhà trường, đồng thời động viên, khuyến khích đội ngũ tích cực tự học để trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản nhất về công nghệ thông tin. Xác định được mục tiêu ấy, ngay từ đầu mỗi năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động công nghệ thông tin; từ đó giao trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách từng nhóm công việc; Triển khai đồng loạt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong từng phần việc.Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt với đội ngũ tinh thần làm việc : Mọi bộ phận cần ứng dụng những kỹ năng đã được tập huấn về công nghệ thông tin để thực hiện hiệu quả công tác của mình. Trong các buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường, để triển khai những nội dung trọng tâm trong tháng, Ban giám hiệu đều thực hiện dưới hình thức trình chiếu để GV dễ theo dõi, nắm bắt nội dung công tác, đồng thời rút ngắn thời gian hội họp. Ban giám hiệu công khai địa chỉ mail của trường (c2ntd.q2.tphcm@moet.com) để khi cần, giáo viên có thể chủ động liên hệ, trao đổi công việc. Qua việc thực hiện trao SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 4
 5. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình đổi thông tin, công việc quản lý trở nên nhẹ nhàng và tiến độ công việc cũng được thực hiện nhanh hơn. Các bộ phận, ban ngành có thể gởi kế hoạch tổ chức hoạt động của bộ phận do mình phụ trách cho Ban giám hiệu thông qua địa chỉ mail của trường; Ban giám hiệu sẽ góp ý và bổ sung những thiết sót để bộ phận hoàn chỉnh kế hoạch. Đa số giáo viên nhà trường đã sử dụng hộp thư cá nhân. Các hoạt động của nhà trường, các văn bản chỉ đạo của ngành đều được chuyển tới một số giáo viên qua hộp thư điện tử (giáo viên trong liên tịch nhà trường, trưởng nhóm bộ môn, nhân viên y tế…). Từ đó, tạo thói quen cho giáo viên cập nhật thông tin qua thư điện tử, biện pháp này giúp cho công tác chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và văn phòng phẩm đồng thời giúp giáo viên từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin, tư liệu qua mạng Internet. Đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin thành các tiêu chí như trong các giờ thao giảng, báo cáo chuyên đề, thực tập sư phạm, hoạt động ngoài giờ lên lớp… khuyến khích giáo viên soạn giáo án lên lớp, xây dựng kế hoạch của tổ khối, đoàn thể bằng hình thức vi tính. Sử dụng các phần mềm ứng dụng vào công tác quản lý: Quản lý tài chính, quản lý nhân sự(PMIS), quản lý học sinh(VEMIS); quản lý thiết bị, thư viện; sắp xếp thời khóa biểu giảng dạy của giáo viên… Hiệu trưởng thường xuyên chỉ đạo và yêu cầu bộ phận văn thư thu thập những thông tin về giáo viên để cập nhật kịp thời vào hồ sơ cá nhân trong chương trình quản lý cán bộ. Ngoài ra, bộ phận văn thư cũng thường xuyên truy cập WEBSITE của Phòng giáo dục để kịp thời nắm bắt những văn bản chỉ đạo, kế hoạch, các hoạt động theo lịch công tác của Phòng Giáo dục... để Ban giám hiệu, các bộ phận trong nhà trường chủ động thực hiện công việc của mình. Đối với bộ phận học vụ, Hiệu trưởng chỉ đạo phải ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ học sinh, quản lý điểm học sinh nhằm tiết kiệm thời gian cũng như mang lại hiệu quả cao trong công việc. 2.1.2. Công tác bồi dưỡng giáo viên Đầu mỗi năm học, Hiệu trưởng đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu quả và yêu cầu mang tính tất yếu của ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 5
 6. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình phương pháp giảng dạy thông qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo của ngành về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Phối hợp với Công đoàn phát động sâu rộng thành phong trào và đề ra yêu cầu cụ thể về số tiết ứng dụng công nghệ thông tin đối với mỗi giáo viên để chính họ thấy được hiệu quả và sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.Ban giám hiệu tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ tin học ngay tại trường qua việc bố trí số tiết cho giáo viên có trình độ tin học hướng dẫn, bồi dưỡng (trường có một giáo viên tin học trình độ cử nhân cao đẳng); Bố trí sắp xếp để cán bộ, giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng công nghệ thông tin do Ngành, Sở tổ chức như lớp Intel, Pil, e- Learning… ; Khuyến khích giáo viên tự học tự rèn, tự khám phá các kỹ năng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy. Khuyến khích giáo viên trong trường tự bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm tin học tập trung chủ yếu vào những kỹ năng mà giáo viên cần sử dụng trong quá trình soạn giảng hàng ngày như khai thác thông tin, các bước soạn một bài trình chiếu, các phần mềm thông dụng, cách chuyển đổi các loại phông chữ, cách sử dụng một số phương tiện khác. Định hướng cho giáo viên luôn có ý thức sưu tầm tài liệu hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả như: tài liệu hướng dẫn soạn giáo án powerpoint, hướng dẫn soạn thảo văn bản, hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử e- Learning, truy cập trang bài giảng điện tử trên internet…) 2.1.3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp cùng với sự tích cực tham mưu của nhà trường, đến nay trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động về công nghệ thông tin cơ bản đã được nâng lên đáng kể. Từ năm học 2010-2011, nhà trường được trang bị một phòng vi tính với 48 máy tính; các phòng ban 10 máy vi tính, 3 máy chiếu trang bị cho phòng nghe nhìn, phòng vi tính và phòng lab,1 ti vi LCD 32 in, 1 dàn loa và amli, 1 đầu video 6 máy in, 1 máy tính xách tay (laptop). Ngoài ra kinh phí từ nguồn tiết kiệm của lớp tăng cường Tiếng Anh, lớp vi tính của trường đã trang bị thêm 2 tivi LCD 32 in, 2 đầu video,1 máy ảnh kĩ thuật số… SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 6
 7. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình Hệ thống máy tính trong nhà trường được kết nối mạng internet. Hàng năm, trường đều dành một phần kinh phí nhất định cho công tác bảo trì, bảo dưỡng máy tính đồng thời mua các phần mềm ứng dụng trong một số hoạt động như phần mềm quản lý tài chính, phần mềm xếp thời khóa biểu, đĩa phim, hình phục vụ cho công tác giảng dạy và tuyên truyền… Ngoài ra, Ban giám hiệu nhà trường động viên cán bộ, giáo viên trang bị máy tính cá nhân, do đó hơn một nửa cán bộ, giáo viên đều có máy tính xách tay phục vụ cho công tác giảng dạy và sưu tầm tư liệu dạy học. 2.2. Về các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 2.2.1 Đối với giáo viên: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy và học. Đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tiêu chí thi đua đối với mỗi cá nhân ở các nội dung như: thao giảng, soạn giáo án, thống kê, các bài kiểm tra… Các hình thức sử dụng hiệu quả được nhiều giáo viên sử dụng là: sử dụng máy chiếu như là phương tiện hỗ trợ cung cấp kênh hình với nhiều hình ảnh sinh động, âm thanh, video mà không phải mang vác nhiều tranh ảnh, bảng phụ, máy móc thiết bị khác; công nghệ thông tin với nhiều phần mềm tiện ích là công cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong công tác soạn bài. Ngay từ đầu tháng 08/2012, nhà trường đã tổ chức chuyên đề: nâng cao hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy cho toàn thể giáo viên trong nhà trường. Qua chuyên đề, giáo viên nòng cốt cùng Ban giám hiệu nhà trường đã hướng dẫn giáo viên thực hành một số kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như: chèn hình ảnh, âm thanh, cắt đoạn phim ( qua chương trình movie marker), tạo những hiệu ứng liên kết các slide, cách truy cập vào các trang web để lấy thông tin, hình ảnh, đoạn phim... cần thiết để phục vụ soạn giảng giáo án điện tử. Ban giám hiệu cũng có sự đầu tư về trang thiết bị kỹ thuật cao để giáo viên có những điều kiện thuận lợi khi giảng dạy giáo án điện tử như : tham mưu với ngành trang bị thêm một máy chiếu đa phương tiện, một màn hình cố định tại phòng nghe nhìn để thực hiện phòng giảng dạy giáo án điện tử cho giáo viên. Trang bị nhiều đĩa nhạc, hình ảnh, phim tư liệu phục vụ cho việc soạn giảng giáo án điện tử ( cán bộ Thư viện- thiết bị SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 7
 8. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình liên hệ tại cửa hàng băng đĩa – Trung tâm Dịch vụ thuộc đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để bổ sung tư liệu), sưu tầm những giáo án hay của các hội thi giáo viên giỏi cấp quận, thành phố để giáo viên tham khảo, cung cấp thêm những nguồn tài nguyên thiết thực, cụ thể để động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên tích cực giảng dạy giáo án điện tử với những nội dung bài phù hợp. Nhà trường đã tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ về Tin học hay trang bị máy vi tính cá nhân. Đến nay đa số giáo viên dạy lớp đã có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học khởi đầu do Intel, lớp Pil do Phòng giáo dục và Đào tạo Quận 2 tổ chức. Các giáo sinh, giáo viên mới chuyển trường đầu năm học 2012- 2013 cũng đều đã có bằng A tin học. 2.2.2.Đối với công tác bồi dưỡng học sinh: Hiệu trưởng chỉ đạo cho giáo viên bộ môn Tin học xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các em học sinh có năng khiếu về bộ môn vi tính ngay từ đầu năm học để các em có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình, đồng thời thành lập đội tuyển để tham gia hội thi “Tin học trẻ không chuyên” do Phòng giáo dục – Quận Đoàn và Hội đồng Đội phối hợp tổ chức. Tổ chức dạy tin học cho học sinh theo môn học tự chọn, tổ chức cho học sinh tham gia các hội thi qua mạng. 2.2.3 Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức học sinh Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận Đoàn thể, y tế, tâm lý học đường… thường xuyên truy cập mạng internet để lấy những thông tin cần thiết, phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức như : ý nghĩa của các ngày lễ kỷ niệm trong tháng, tranh ảnh phục vụ cho việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh… Thực hiện tuyên truyền cho cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đối với các bộ phận trong nhà trường như : Công đoàn, Đoàn-Đội… cũng đẩy mạnh việc vận dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện công việc để tiết kiệm được thời gian mà hiệu quả lại tích cực như: Soạn thảo văn bản, kế hoạch hoạt động, thể hiện chứng từ, sổ sách... Nhận thức được những tiện ích mà công nghệ thông tin đã SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 8
 9. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình mang lại trong công việc, các bộ phận đã chủ động và thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình công tác và đã đạt được những hiệu quả nhất định. 2.3.4 Đối với Công Đoàn: Việc tổ chức tuyên truyền về tư tưởng chính trị bằng nhiều hình thức, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin để sưu tầm tư liệu cho các phong trào như làm báo tường nhân Đại hội Công Đoàn Quận hay tổ chức đố vui qua các câu hỏi, qua trò chơi âm nhạc nhân các ngày lễ như : 20/10, 08/03, 20/11, 3/2…đã mang lại hiệu quả thiết thực. 2.3.5 Đối với Chi đoàn: Thường xuyên truy cập mạng Internet để lấy những hình ảnh và thông tin về Bác Hồ để thực hiện tốt nhật ký “Hành trình theo chân Bác”, tìm hiểu thông tin về gương anh hùng qua các thời kỳ, tổ chức đố vui bằng hình thức câu hỏi trắc nghiệm qua các slide nhân kỷ niệm ngày truyền thống sinh viên học sinh 09/01, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội Xuân… Ví dụ: Các hoạt động tưởng chừng rất khô khan của Đoàn TN như : Tìm hiểu về truyền thống SVHS 09/01 cũng được chi đoàn biên soạn thành những side với những câu hỏi gợi ý để các bạn đoàn viên tham gia giải đáp. Qua đó đã cung cấp và củng cố những thông tin và hình ảnh của các anh hùng dân tộc, truyền thống vẻ vang của sinh viên học sinh Việt Nam, thu hút sự quan tâm và chú ý của đông đảo các bạn đoàn viên, học sinh. 2.3.6 Đối với hoạt động Đội: Được sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, Tổng phụ trách Đội thường xuyên tra cứu vào các trang WEB trên mạng để lấy những thông tin thực hiện cho công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh: Tìm hiểu về ý nghĩa của các ngày lễ kỷ niệm trong tháng để sinh hoạt với học sinh vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần, thực hiện bảng tin Đoàn – Đội với những nội dung thiết thực như: đố vui an toàn giao thông, góc thư giãn; thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ; những mẩu chuyện về Bác; sưu tập thơ, văn nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, 20/11… Ví dụ: thay vì tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh về an toàn giao thông hay ma túy học đường bằng tuyên truyền miệng dưới sân trường thì Đội TNTP đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức cho từng khối lớp lên hội trường nghe tuyên truyền, giáo dục qua hình ảnh, phim và các câu hỏi… đã mang lại hiệu quả cao. 2.3.7 Đối với Ban giám hiệu: Trong nhiều năm học , việc tổ chức triển khai, báo cáo các hoạt động của nhà trường cho đội ngũ đều có ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc lồng ghép những hình ảnh, tư liệu, đoạn phim với nội dung báo cáo để tránh SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 9
 10. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình mất thời gian mà hiệu quả lại thuyết phục đội ngũ như: Sơ, tổng kết hoạt động của nhà trường, báo cáo tham luận, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai kế hoạch năm học; hội nghị cán bộ - công chức... 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. Trong nhiều năm qua nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy đã đạt được một số thành tích nổi bật như: Được công nhận là trường tiên tiến cấp Quận các năm 2009-2010, 2010-2011. Trường tiến tiến cấp thành phố năm học 2011-2012, 2012-2013. Hằng năm đều có học sinh giỏi cấp Quận, cấp thành phố như năm học 2012-2013 có 11 học sinh giỏi cấp Quận ( vượt chỉ tiêu 5 học sinh), có 5 học sinh giỏi cấp thành phố ( vượt chỉ tiêu 3 học sinh). Trong hội thi đồ dùng và tư liệu dạy học cấp Quận năm học 2012-2013 có một giáo viên đạt giải I tư liệu dạy học môn Địa lí ( bao gồm các đoạn phim và hình ảnh phục vụ cho giảng dạy môn Địa lí). Năm học 2013-2014 có 11 học sinh giỏi cấp Quận, 10 học sinh dự thi khéo tay kĩ thuật cấp Thành Phố, 1 học sinh dự thi máy tính cầm tay cấp Thành Phố; 1 học sinh đạt giài nhất cấp Quận về văn hay chữ tốt. SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 10
 11. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ. 1. Kết luận: Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, việc hiểu biết và vận dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy là một việc làm cần thiết và đem lại hiệu quả thiết thực. Hơn lúc nào, chúng ta cần chuẩn bị cho bản thân và tập thể một tinh thần cầu tiến và nhạy bén với cái mới, vận dụng linh hoạt, kích thích sự năng động, sáng tạo, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho đội ngũ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác là một yêu cầu và nhiệm vụ của người cán bộ quản lý. Thực hiện tốt công tác này, chắc chắn sẽ mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới nhà trường theo hướng hội nhập đồng thời củng cố và phát triển bền vững giáo dục trong tương lai. Sau nhiều năm thực hiện việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường, trường THCS Nguyễn Thị Định đã từng bước nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng năm học. 2. Kiến nghị Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (nói chung), phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2 (nói riêng) tiếp tục chỉ đạo trong việc tổ chức các chuyên đề, hội thảo về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy chuyên sâu hơn nữa. Nhân rộng những điển hình, những sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin chất lượng cao; Tăng cường đầu tư đồ dùng, thiết bị dạy học hiện đại, hệ thống máy móc, thiết bị điện tử, các phần mềm ứng dụng phù hợp với các hoạt động quản lý và giáo dục của ngành. Hỗ trợ nguồn kinh phí chi cho việc sửa chữa, nâng cấp các thiết bị máy tính, cài đặt các phần mềm tiện ích, kinh phí đường truyền mạng trong nhà trường . SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 11
 12. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình PHỤ LỤC Một số hình ảnh về ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học. Hội nghị giao ban trực tuyến Sử dụng phần mềm PMIS trong quản lý SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 12
 13. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình Phần mềm quản lý giảng dạy Phần mềm quản lý học sinh SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 13
 14. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình Thực hiện chương trình quản lý cán bộ công chức của Sở nội vụ thành phố Hồ Chí Minh SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 14
 15. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình ĐỊA CHỈ E_MAIL CỦA GIÁO VIÊN STT HỌ LÓT TÊN Email 1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh anhnunabun@yahoo.com.vn 2 Tăng Thị Yến Chi nhutantec@gmail.com 3 Huỳnh Tấn Chí tan_chi65@yahoo.com 4 Hồ Chí Cường cuongvespa44@gmail.com 5 Đỗ Cao Cường hongnhung.hepa@gmail.com 6 Nguyễn Phương Đại phuongdai110587@yahoo.com.vn 7 Phạm Mai Đào mitnung1214@yahoo.com.vn 8 Lê Thị Ngân Hà nganha1085@yahoo.com.vn 9 Trần Thanh Hà thanhhagvq2@gmail.com 10 Phạm Thị Thanh Hải phuongan_2013@yahoo.com.vn 11 Võ Thị Cát Hoàng cathoang78@yahoo.com 12 Trần Cảnh Hoàng trancanhhoang65@gmail.com 13 Nguyễn Thị Hường nguyenhuong79@gmail.com 14 Hoàng Thị Lan hoanglanheo@gmail.com 15 Nguyễn Thị Lành lanh81tb@yahoo.com.vn 16 Phạm Thị Phượng Loan loanntd2010@gmail.com 17 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như hoa_thuytinh4026@yahoo.com 18 Nguyễn Thị Kim Nhung kimnhung.nh.1979@gmail.com 19 Trần Ngô Bảo Phước baophuoc90@gmail.com 20 Huỳnh Thị Kim Quyên quyenhuynh1974@gmail.com 21 Vũ Văn Sơn vuson_28@yahoo.com 22 Ngô Thị Thanh Thảo Thảo nbap72@gmail.com 23 Nguyễn Thụy Thúy thuy100475@gmail.com 24 Trịnh Ngọc Trâm trinhngoctram.caohoc@gmail.com 25 Phạm Thị Huyền Trâm huyentram1405@gmail.com 26 Nguyễn Ngọc Trọng conantrong84@yahoo.com 27 Nguyễn Tinh Tú tinh_tu289@yahoo.com.vn 28 Trần Thị Kim Tuyến kimtuyendbp2012@gmail.com 29 Lương Quốc Vĩ luong_quoc_vi@yahoo.com.vn 30 Lương Văn Việt hoangnhanbinh_023@yahoo.com.vn 31 Lê Đỗ Hồng Phúc lephuc9011@yahoo.com 32 Đinh Thị Trúc Loan dinhloan266@gmail.com 33 Đoàn Trần Phụng Tiên doantranphungtien@gmail.com 34 Trần Thị Huyền huyen.ntd88@gmail.com 35 Trương Thị Hồng Nhung hongnhungntd@gmail.com 36 Nguyễn Thị Thanh Hải thanhai1082@yahoo.com 37 Nguyễn Thị Mỹ Huệ nguyenmyhue78@gmail.com 38 Huỳnh Thị Minh Châu minhchau.huynh2@gmail.com 39 Trần Thị Lương rain22386@yahoo.com.vn 40 Trần Thị Ngọc Nga tranngocnga@gmail.com 41 Lâm Văn Công lamcong2@gmail.com SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 15
 16. Trường THCS Nguyễn Thị Định Trần Văn Tình Giờ học môn Tin học tại phòng vi tính của trường Giờ học môn tiếng Anh tại phòng LAB của trường SKKN “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học”. Trang 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2