Sử dụng các phím chuột

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
10
download

Sử dụng các phím chuột

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng các phím chuột Do phải thao tác với các đối tượng đồ họa có vị trí chính xác nên việc sử dụng chuột thành thạo trở nên rất quan trọng đối với người dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng các phím chuột

  1. Sử dụng các phím chuột Do phải thao tác với các đối tượng đồ họa có vị trí chính xác nên việc sử dụng chuột thành thạo trở nên rất quan trọng đối với người dùng. Khi thao tác với các đối tượng, ta thường phải sử dụng một trong ba chế độ được định nghĩa trên chuột : Data: (thường là phím trái), khi bấm phím này tương đương với việc thực hiện một trong các tác vụ sau: - Xác định một điểm trên file DGN (ví dụ: khi vẽ đối tượng hoặc chọn đối tượng) - Xác định của sổ màn hình nào sẽ được chọn (ví dụ: khi sử dụng lệnh fit view hoặc update màn hình) - Chấp nhận một thao tác nào đó (ví dụ: xoá đối tượng) Reset (thường là phím phải), khi bấm phím này tương đương với việc thực hiện một trong các tác vụ sau: - Bỏ dở hoặc kết thúc một lệnh,một thao tác nào đó - Trở lại bước trước đó trong những lệnh hoặc những thao tác giống nhau - Khi đang thực hiện dở một thao tác cần kết hợp với các thao tác điều khiển màn hình, thì một (hoặc hai) lần bấm phím Reset sẽ kết thúc thao tác điều khiển màn hình và quay trở lại thao tác đang thực hiện. Tentative (thường là bấm đồng thời cả phím trái và phím phải), thực hiện chế độ bắt điểm (snap) Đặt chức năng cho các phím chuột: Thông thường, khi cài đặt phần mềm MicroStation, các chức năng của các phím chuột luôn được quy định theo mặc định: Data (phím trái), Reset (phím phải), chức năng Tentative (bấm đồng thời cả phím trái và phím phải). Tuy nhiên, ta có thể quy định lại chức năng của các phím chuột cho phù hợp với thói quen để dễ thao tác bằng cách: Từ Menu của MicroStation chọn Workspace -> chọn Button Assignments xuất hiện hộp thoại Button Assignments
  2. Chọn một phím chức năng (ví dụ chọn phím Data). Dịch chuyển con trỏ xuống phần Button Definition area Bấm phím chuột (ví dụ phím trái) muốn sử dụng làm phím chọn (Data). Nếu chuột chỉ có hai phím thì một trong ba chức năng (thường là Tentative) sẽ phải dùng cùng lúc hai phím chuột. Còn nếu chuột có 3 phím thì chức năng Tentative nên dành cho phím giữa OK
Đồng bộ tài khoản