Sửa đổi giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
2
download

Sửa đổi giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Hoạt động khoa học và công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa đổi giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.

  1. Sửa đổi giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp sửa đổi giấy phép 100.000 Quyết định số 38/QĐ- 1. hoạt động cho cơ sở bức xạ: VNĐ/giấy phép. BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ nhận tiếp nhận hồ sơ, thu 1. phí thẩm định, lệ phí cấp phép. Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ: thẩm định hồ sơ; trình lãnh đạo Sở ký giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu, 2. ngược lại có văn bản từ chối; chuyển giấy phép cho văn phòng Sở. Văn phòng Sở Khoa học học và Công nghệ chuyển giấy phép 3. cho cơ sở bức xạ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép 2. Bản sao giấy phép cần sửa đổi
  3. Thành phần hồ sơ Bản đánh giá an toàn bức xạ sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng cơ 3. sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thông tư số Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải đề nghị cơ 1. 05/2006/TT- quan đã cấp giấy phép sửa đổi giấy phép sau khi BKHCN... hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục
  4. Nội dung Văn bản qui định đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản