intTypePromotion=1

Suất sinh lời và Rủi ro [Return & Risk]

Chia sẻ: Fcxcz Czczc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
111
lượt xem
20
download

Suất sinh lời và Rủi ro [Return & Risk]

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về nguyên tắc, trái phiếu chính phủ nói chung là không có rủi ro vì chính phủ không bao giờ “xù” nợ, nên suất sinh lời của trái phiếu chính phủ được xem suất sinh lời “không có rủi ro”. Đối với cổ phiếu hoặc trái phiếu của công ty , suất sinh lời đòi hỏi là bao nhiêu?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Suất sinh lời và Rủi ro [Return & Risk]

 1. Suất sinh lời và Rủi ro [Return & Risk] 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 1
 2. RỦI RO  Rủi ro được đo lường như thế nào được lư như (phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số beta) phương sai, chuẩn,  Làm sao để giảm rủi ro (phân tán rủi ro)  Làm sao để định giá rủi ro (đường thị trường chứng khoán, CAPM) đường trư khoán, 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 2
 3. Đối với trái phiếu chính phủ, Suất sinh lời đòi hỏi là bao nhiêu? nhiêu? Suất sinh Suất sinh lời đòi hỏi = lời không có rủi ro Về nguyên tắc, trái phiếu chính phủ nói chung là tắc, không có rủi ro vì chính phủ không bao giờ “xù” nợ, nên suất sinh lời của trái phiếu chính phủ được xem được suất sinh lời “không có rủi ro” 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 3
 4. Đối với cổ phiếu hoặc trái phiếu của công ty, ty, suất sinh lời đòi hỏi là bao nhiêu? nhiêu? Suất sinh Suất sinh Phần thưởng thư lời đòi hỏi = lời không + có rủi ro rủi ro Khi chúng ta mua cổ phiếu của một công ty thì phần thưởng rủi ro nên là bao nhiêu? thư nhiêu? 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 4
 5. Suất sinh lời  Suất sinh lời kỳ vọng – suất sinh lời mà nhà đầu tư hy vọng kiếm được từ tài tư được sản, với giá cho trước, có tính đến yếu sản, trước, tố tăng trưởng tiềm năng, v.v… tă trư năng,  Suất sinh lời đòi hỏi – suất sinh lời mà nhà đầu tư đòi hỏi đối một tài sản với tư rủi ro biết trước. trước. 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 5
 6. Suất sinh lời kỳ vọng Tình trạng Xác suất Suất sinh lời nền kinh tế (P) Cty Đông Cty Tây Suy thoái .20 4% -10% Bình thường .50 thư 10% 14% Bùng nổ .30 14% 30% Ở mỗi công ty, suất sinh lời kỳ vọng của cổ phiếu đơn giản ty, đơn chỉ là trung bình có trọng số: số: k = P(k1)*k1 + P(k2)*k2 + ...+ P(kn)*kn k (Cty Đông) = .2 (4%) + .5 (10%) + .3 (14%) = 10% (Cty Đông) 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 6
 7. Suất sinh lời kỳ vọng Tình trạng Xác suất Suất sinh lời nền kinh tế (P) Cty Đông Cty Tây Suy thoái .20 4% -10% Bình thường .50 thư 10% 14% Bùng nổ .30 14% 30% Ở mỗi công ty, suất sinh lời kỳ vọng của cổ phiếu đơn giản ty, đơn chỉ là trung bình có trọng số: số: k = P(k1)*k1 + P(k2)*k2 + ...+ P(kn)*kn k (Cty Tây) = .2 (-10%) + .5 (14%) +.3 (30%) = 14% (Cty Tây) (- 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 7
 8. Dựa trên suất sinh lời kỳ vọng vừa tính toán, bạn thích cổ toán, phiếu công ty nào? nào? 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 8
 9. Bạn đã tính đến RỦI RO chưa? chư 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 9
 10. Như Nhưng rủi ro là gì?  Trư hết, Trước hết, suất sinh lời thực tế sẽ khác với suất sinh lời mà bạn kỳ vọng; vọng;  Và sự không chắc chắn ở các kết cuối cùng. cùng. 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 10
 11. Như Nhưng rủi ro là gì?  Sự không chắc chắn ở các kết quả cuối cùng. cùng. Công ty A Công ty B 0. 5 0.2 0.45 0.18 0. 4 0.16 0.35 0.14 0. 3 0.12 0.25 0.1 0. 2 0.08 0.15 0.06 0. 1 0.04 0.05 0.02 0 0 4 8 12 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Suất sinh lời Suất sinh lời 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 11
 12. Chúng ta đo lường rủi ro lư như như thế nào? nào?  Để có ý niệm về sự dao động của giá thị trường của cổ phiếu, trư phiếu, chúng ta có thể xem xét sự biến đổi của chúng trong quá khứ. 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 12
 13. Chúng ta đo lường rủi ro lư như như thế nào? nào?  Một phương pháp khoa học là xem xét ĐỘ phương LỆCH CHUẨN của suất sinh lời của cổ phiếu. phiếu.  Độ lệch chuẩn đo lường sự biến động của các lư kết quả cuối cùng. cùng.  Độ lệch chuẩn càng lớn, sự không chắc chắn lớn, càng cao và do đó, RỦI RO càng lớn. lớn. 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 13
 14. Độ lệch chuẩn n 2 s = S (ki - k) P(ki) i=1 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 14
 15. n 2 s = S i=1 (ki - k) P(ki) Công ty Đông. Đông. ( 4% - 10%)2 (.2) = 7.2 (10% - 10%)2 (.5) = 0 (14% - 10%)2 (.3) = 4.8 Phương Phương sai = 12 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 15
 16. n 2 s = S i=1 (ki - k) P(ki) Công ty Đông. Đông. ( 4% - 10%)2 (.2) = 7.2 (10% - 10%)2 (.5) = 0 (14% - 10%)2 (.3) = 4.8 Phương Phương sai = 12 Độ lệch chuẩn = 12 = 3.46% 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 16
 17. n 2 s = S i=1 (ki - k) P(ki) Công ty Tây. Tây. (-10% - 14%)2 (.2) = 115.2 (14% - 14%)2 (.5) = 0 (30% - 14%)2 (.3) = 76.8 Phương Phương sai = 192 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 17
 18. n 2 s = S i=1 (ki - k) P(ki) Công ty Tây. Tây. (-10% - 14%)2 (.2) = 115.2 (14% - 14%)2 (.5) = 0 (30% - 14%)2 (.3) = 76.8 Phương Phương sai = 192 Độ lệch chuẩn = 192 = 13.86% 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 18
 19. Bạn thích cổ phiếu nào hơn? hơ Bạn quyết định dựa trên cơ sở nào? cơ nào? 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 19
 20. Tóm tắt các kết quả Công ty Công ty Đông Tây Suất sinh lời kỳ vọng 10% 14% Độ lệch chuẩn 3.46% 13.86% 8/29/2013 Nguyễn Tấn Bình 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2