TÀI LIỆU: LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
291
lượt xem
17
download

TÀI LIỆU: LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Học sinh biết: Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu đông 1950. - Thời gian, địa điểm, diễn biến sơ giản và ý nghĩa của chiến dịch Biên giới 1950. 2. Kĩ năng: - Rèn sử dụng lược đồ chiến dịch biên giới để trình bày diễn biến. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh về tinh thần chịu đựng gian khổ trong mọi hoàn cảnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU: LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950

  1. LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết: Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu đông 1950. - Thời gian, địa điểm, diễn biến sơ giản và ý nghĩa của chiến dịch Biên giới 1950. 2. Kĩ năng: - Rèn sử dụng lược đồ chiến dịch biên giới để trình bày diễn biến. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh về tinh thần chịu đựng gian khổ trong mọi hoàn cảnh. II. Chuẩn bị: + GV: Bản đồ hành chính Việt Nam. (chỉ biên giới Việt- Trung). Lược đồ chiến dịch biên giới. Sưu tầm tư liệu về chiến dịch biên giới. + HS: SGV, sưu tầm tư liệu chiến dịch biên giới.
  2. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Thu Đông - Hoạt động lớp. 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp”. - 2 em trả lời  Học sinh - Nêu diễn biến sơ lược về nhận xét. chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947? - Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1’ 1947? - Giáo viên nhận xét bài 30’ cũ. 10’ 3. Giới thiệu bài mới: Chiến thắng biên giới thu đông 1950. Họat động lớp.
  3. 4. Phát triển các hoạt động: 1. Nguyên nhân địch bao vây Biên giới  Hoạt động 1: (làm việc cả lớp) - Học sinh lắng nghe và Mục tiêu: Học sinh tìm quan sát bản đồ. hiểu lí do địch bao vây biên giới. Phương pháp: Thực hành, giảng giải. - Giáo viên sử dụng bản đồ, chỉ đường biên giới Việt – Trung, nhấn mạnh âm mưu của Pháp trong - 3 em học sinh xác định việc khóa chặt biên giới trên bản đồ. nhằm bao vây, cô lập căn - Học sinh thảo luận theo cứ địa Việt Bắc, cô lập nhóm đôi. cuộc kháng chiến của
  4. nhân dân ta. Lưu ý chỉ cho học sinh thấy con đường số 4.  1 số đại diện nhóm xác - Giáo viên cho học sinh định lược đồ trên bảng xác định biên giới Việt – lớp. Trung trên bản đồ. - Hoạt động nhóm đôi: - Học sinh nêu Xác định trên lược đồ những điểm địch chốt quân để khóa biên giới tại 12’ đường số 4.  Giáo viên treo lược đồ bảng lớp để học sinh xác định. Sau đó nêu câu hỏi: Hoạt động lớp, nhóm. + Nếu không khai thông biên giới thì cuộc kháng chiến của nhân dân ta sẽ ra sao?  Giáo viên nhận xét +
  5. chốt: Địch bao vây biên giới để tăng cường lực lượng cô lập căn cứ Việt - Học sinh thảo luận nhóm Bắc. đôi. 2. Tạo biểu tượng về → Đại diện 1 vài nhóm trả chiến dịch Biên Giới. lời.  Hoạt động 2: (làm việc → Các nhóm khác bổ theo nhóm) sung. Mục tiêu: Học sinh nắm thời gian, địa điểm, diễn biến và ý nghĩa chiến - Học sinh thảo luận nhóm dịch. Biên Giới thu đông bàn. 1950.  Gọi 1 vài đại diện Phương pháp: Hỏi đáp, nhóm nêu diễn biến trận thảo luận. đánh. - Để đối phó với âm mưu của địch, TW Đảng dưới  Các nhóm khác bổ sự lãnh đạo của Bác Hồ sung. đã quyết định như thế
  6. nào? Quyết định ấy thể - Quá trình hình thành hiện điều gì? cách đánh cho thấy tài trí + Trận đánh tiêu biểu nhất thông minh của quân đội trong chiến dịch Biên ta. Giới thu đông 1950 diễn - Học sinh nêu. ra ở đâu? - Ý nghĩa: + Hãy thuật lại trận đánh + Chiến dịch đã phá tan kế ấy? hoạch “khóa cửa biên  Giáo viên nhận xét + giới” của giặc. nêu lại trận đánh (có chỉ + Giải phóng 1 vùng rộng lược đồ). lớn. + Em có nhận xét gì về + Căn cứ đi a Việt Bắc cách đánh của quân đội được mở rộng. ta? + Tình thế giữa ta và địch thay đổi: ta chủ động, địch + Kết quả của chiến dịch bị động. Biên Giới thu đông 1950? - Học sinh bốc thăm làm + Nêu ý nghĩa của chiến phần câu hỏi bài tập theo dịch Biên Giới thu đông nhóm.
  7. 1950?  Đại diện các nhóm 3’ trình bày.  Nhận xét lẫn nhau. - Giáo viên hướng dẫn 1’ học sinh làm bài tập. Làm theo 4 nhóm. + Nêu điểm khác nhau chủ yếu nhất giữa chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và chiến dịch Biên Giới thu đông 1950? + Em có suy nghĩ gì về tấm gương anh La Văn Cầu?
  8. + Hình ảnh Bác Hồ trong Hoạt động lớp. chiến dịch Biên Giới gơi cho em suy nghĩ gì? + Việc bộ đội ta nhường - Hai dãy thi đua. cơm cho tù binh địch trong chiến dịch Biên Giới thu đông 1950 giúp em liên tưởng đến truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc Việt nam?  Giáo viên nhận xét.  Rút ra ghi nhớ.  Hoạt động 3: Củng cố. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức. Phương pháp: Hỏi đáp, động não. - Thi đua 2 dãy chỉ lược đồ, thuật lại chiến dịch
  9. Biên Giới thu đông 1950.  Giáo viên nhận xét  tuyên dương. 5. Tổng kết - dặn dò: - Học bài. - Chuẩn bị: “Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên Giới”. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản