Tập đọc - NGU CÔNG XÃ TRỊNH TƯỜNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
239
lượt xem
9
download

Tập đọc - NGU CÔNG XÃ TRỊNH TƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. - Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn khó. Biết ngắt, nghỉ đúng chỗ. 2/ Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi cuộc sống, ca ngợi những con người chịu thương chịu khó, hăng say, sáng tạo trong lao động để làm giàu cho gia đình, làm đẹp cho quê hương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - NGU CÔNG XÃ TRỊNH TƯỜNG

  1. T p c: NGU CÔNG XÃ TR NH TƯ NG I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c trôi ch y, lưu loát toàn bài. - c úng các t ng , câu, o n khó. Bi t ng t, ngh úng ch . 2/ Hi u n i dung bài thơ: Ca ng i cu c s ng, ca ng i nh ng con ngư i ch u thương ch u khó, hăng say, sáng t o trong lao ng làm giàu cho gia ình, làm p cho quê hương. II. dùng d y h c: - Tranh minh ho cho bài c trong SGK. - B ng ph vi t câu, o n c n luy n c. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1.Ki m tra: (4’) 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (10-11’) a) GV c bài 1 l n. - C n c v i gi ng k m th hi n rõ s c m ph c. b) Cho HS c o n n i ti p. - GV chia o n: 4 o n. - HS dùng bút chì ánh d u o n. c) Cho HS c c bài. - Cho HS c chú gi i + gi i nghĩa t .
  3. d) GV c di n c m bài 1 l n. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. - Cho HS c t ng o n và tr l i các câu h i. Ho t ng 4: c di n c m. (6-7’) - GV hư ng d n HS gi ng c. - GV ưa b ng ph ã chép s n o n văn c n luy n c. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ti p t c luy n c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản