Tập làm văn - Tả cảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
891
lượt xem
19
download

Tập làm văn - Tả cảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dựa trên kết quả của tiết Tập làm văn tả cảnh đã học, HS viết được một bài văn tả cảnh hoàn chỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - Tả cảnh

  1. T p làm văn: KI M TRA VI T (t c nh) I. M c tiêu, nhi m v : - D a trên k t qu c a ti t T p làm văn t c nh ã h c, HS vi t ư c m t bài văn t c nh hoàn ch nh. II. dùng d y h c: - Tranh minh h a như n i dung ki m tra trong SGK. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài: (1’) 2. Hư ng d n HS làm bài Ki m tra. - GV nêu yêu c u: ây là l n u tiên các - HS c trên b ng và em vi t m t bài văn hoàn ch nh vì v y các em ch n .
  2. c kĩ m t s cô ã ghi trên b ng và ch n nào các em th y mình có th vi t t t nh t. Khi ã ch n ph i t p trung làm không có thay i. 3. HS làm bài. (29-30’) - GV t o i u ki n yên tĩnh cho HS làm - HS làm bài. bài. - GV thu bài cu i gi . - HS n p bài. 4. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t làm bài c a HS. - Yêu c u HS v nhà c trư c bài, g i ý c a ti t T p làm văn tu n sau. .
  3. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản