intTypePromotion=1

TÊN ĐỀ TÀI : LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TRONG CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM SANOFI – SYNTHELABO VIỆT NAM

Chia sẻ: Kim Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
261
lượt xem
40
download

TÊN ĐỀ TÀI : LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TRONG CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM SANOFI – SYNTHELABO VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2010 xác định rõ: “Phát triển ngành dược thành một ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập khu vực và thế giới nhằm bảo đảm cung cấp đủ thuốc thường xuyên và có chất lượng, bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý và an toàn, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân” Theo chiến lược này, ngành dược trong nước phải đảm bảo 60% nhu cầu sử dụng thuốc của người dân....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÊN ĐỀ TÀI : LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TRONG CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM SANOFI – SYNTHELABO VIỆT NAM

  1. TÊN ĐỀ TÀI : LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TRONG CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM SANOFI – SYNTHELABO VIỆT NAM Mục tiêu chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2010 xác định rõ: “Phát triển ngành dược thành một ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập khu vực và thế giới nhằm bảo đảm cung cấp đủ thuốc thường xuyên và có chất lượng, bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý và an toàn, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân” Theo chiến lược này, ngành dược trong nước phải đảm bảo 60% nhu cầu sử dụng thuốc của người dân. Thực tế thuốc trong nước hiện nay chỉ mới đáp ứng 40% thị phần nói chung và 20% giá trị sử dụng thuốc ở bệnh viện. Vấn đề đặt ra là : Vì sao thuốc nội chưa được người bệnh ưa chuộng, chưa được bác sĩ kê toa nhiều? Vì sao thuốc nội không chiếm lĩnh được thị trường và sử dụng trong bệnh viện còn thấp? Khác với các loại hàng tiêu dùng thông thường, dược phẩm là một mặt hàng khá nhạy cảm mà người mua không dám thử nghiệm trên sức khỏe của chính mình. Một trong những lý do khiến tình trạng trên tồn tại khá dai dẳng dù thuốc nội đã tiến những bước dài là bởi các doanh nghi ệp trong nước chưa chú trọng nhiều đến khâu tiếp thị, giới thiệu sản phẩm. Chính vì vậy, muốn xây dựng được tập quán sử dụng thuốc trong nước và bệnh viện mở cửa cho thuốc nội, bên cạnh việc nâng cao chất
  2. lượng sản xuất, đầu tư công nghệ sản xuất, các doanh nghiệp còn phải tự nâng cao khả năng cạnh tranh và tự biết quảng bá mình. Ý thức được điều đó, công ty liên doanh dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam đã tích cực tìm lối đi riêng cho mình. Là một công ty có tầm cỡ trên thị trường và hoạt động trong ngành sản xuất có những nét đặc thù riêng, công ty có một chiến lược quảng cáo rất bài bản từ kênh phân phối là các nhà thuốc đến các bệnh viện. Sự đột phá về tầm nhìn và sự lớn mạnh về quy mô dẫn đến phát sinh chi phí cho việc mua hàng và dịch vụ khuyến mãi tại doanh nghiệp rất lớn. Các nghiệp vụ này phát sinh rất nhiều và diễn ra thường xuyên, liên tục tại công ty. Chính vì thế, điều mà công ty rất quan tâm hiện nay là cần có một quy trình lập và luân chuyển chứng từ một cách khoa học, hợp lý và chặt chẽ nhằm kiểm soát các chi phí một cách tối đa. Nội dung nghiên cứu của đề tài về cơ bản đã đáp ứng các mục tiêu ban đầu đề ra. Đề tài đã giới thiệu khái quát về công ty, đưa ra các cơ sở lý luận nhằm làm nền tảng để so sánh thực tế tại doanh nghi ệp. Đặc biệt trình bày cụ thể về các hoạt động trong chu trình mua hàng và dịch vụ khuyến mãi tại công ty liên doanh dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam : chức năng của hoạt động, chứng từ sử dụng, các bộ phận liên quan, luân chuyển và lưu đồ của từng hoạt động. Trên cơ sở tìm hiểu cách thức lập và luân chuyển chứng từ đối với chu trình này, đề tài cũng đưa ra các nhận xét về ưu điểm và nhược điểm của công ty hiện nay liên quan đến việc mua hàng và dịch vụ khuyến mãi trên hai khía cạnh : nhận xét chung đối với toàn bộ chu trình và nhận xét về hoạt động kiểm soát. Từ việc phân tích những hạn chế đối với chu trình, đề tài đã đưa ra những kiến nghị của bản thân nhằm khắc phục những rủi ro và hạn chế những nhược điểm đang tồn tại, đặc biệt là thời gian luân chuyển chứng từ chậm tại công ty. Những kiến nghị được đưa ra trên cơ sở góc độ thời gian : ngắn hạn và dài hạn. Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài có thể rút ra những kết luận chủ yếu sau : - Thứ nhất, Sanofi – Synthelabo là một công ty dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam và phát sinh chi phí mua hàng và dịch vụ khuyến mãi rất lớn. - Thứ hai, cách thức lập và luân chuyển chứng từ hiện nay còn một số nhược điểm cần khắc phục, chủ yếu là thời gian luân chuyển chậm. - Thứ ba, giải pháp trong thời gian dài hạn cần được triển khai là việc xét duyệt trên máy, cần có sự đồng bộ thống nhất và thảo luận của nhiều bộ phận để việc lập và luân chuyển chứng từ hợp lý và nhanh hơn.  Kết cấu của đề tài gồm có 4 chương: Chương 1: Giới thiệu khái quát về công ty liên doanh dược phẩm Sanofi -Synthelabo Việt Nam Chương 2: Cơ sở lý luận về lập và luân chuyển chứng từ trong chu trình mua hàng và dịch vụ khuyến mãi tại công ty Sanofi – Synthelabo Việt Nam
  3. Chương 3: Lập và luân chuyển chứng từ trong chu trình mua hàng và dịch vụ khuyến mãi tại công ty liên doanh dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam Chương 4: Nhận xét và kiến nghị ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ---- CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM SANOFI – SYNTHELABO VIỆT NAM 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty Giới thiệu về tập đoàn Sanofi – Aventis 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty 1.1.2 1.1.2.1 Giới thiệu sơ lược 1.1.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển 1.1.2.3 Một số thành tựu đạt được 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực hoạt động Chức năng 1.2.1 Nhiệm vụ 1.2.2 Quyền hạn 1.2.3 Lĩnh vực hoạt động 1.2.4 1.3 Đặc điểm sản phẩm và quy trình sản xuất Đặc điểm sản phẩm 1.3.1 Quy trình sản xuất 1.3.2 1.4 Tổ chức quản lý Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công ty 1.4.1 Sơ đồ tổ chức 1.4.2 Vai trò của các phòng ban 1.4.3 1.5 Tổ chức công tác kế toán Cơ cấu tổ chức 1.5.1 Vai trò của từng phần hành 1.5.2 Đặc điểm kế toán tại công ty 1.5.3 1.5.3.1 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán
  4. 1.5.3.2 Chính sách kế toán CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TRONG CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM SANOFI–SYNTHELABO VIỆT NAM 2 .1 Các hoạt động trong chu trình chi phí 2.1.1. Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1 2.1.2. Các hoạt động trong chu trình chi phí 2.1.2.1 Yêu cầu hàng 2.1.2.2 Đặt hàng 2.1.2.3 Nhận hàng 2.1.2.4 Ghi nhận nợ phải trả 2.1.2.5 Thanh toán 2.2. Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ trong chu trình chi phí 2.2.1 Mục đích 2.2.2 Tổ chức các chứng từ sử dụng 2.2.3 Tổ chức luân chuyển chứng từ trong chu trình chi phí 2.3 Các rủi ro và kiểm soát trong chu trình chi phí CHƯƠNG III: LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TRONG CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM SANOFI–SYNTHELABO VIỆT NAM 3.1 Giới thiệu về các loại mua hàng hóa hay dịch vụ khuy ến mãi tại công ty liên doanh dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam 3.2 Khái quát về đặc điểm phần mềm sử dụng tại công ty liên quan đến chu trình mua hàng và dịch vụ khuy ến mãi 3.3 Giới thiệu về chứng từ đặc biệt “AED” – chứng từ nội bộ quan trọng tại công ty liên quan đến chu trình mua hàng và dịch vụ khuyến mãi 3.4 Lập và luân chuyển chứng từ trong chu trình mua hàng và dịch vụ khuyến mãi tại công ty liên doanh dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam 3.4.1 Hoạt động yêu cầu hàng và đặt hàng 3.4.1.1 Chức năng của hoạt động 3.4.1.2 Chứng từ sử dụng 3.4.1.3 Bộ phận liên quan
  5. 3.4.1.4 Luân chuyển 3.4.1.5 Lưu đồ 3.4.2 Hoạt động nhận hàng: 3.4.2.1 Chức năng của hoạt động 3.4.2.2 Chứng từ sử dụng 3.4.2.3 Bộ phận liên quan 3.4.2.4 Luân chuyển 3.4.2.5 Lưu đồ 3.4.3 Ghi nhận nợ phải trả 3.4.3.1 Đối với nhà cung cấp 3.4.3.1.1 Chức năng của hoạt động 3.4.3.1.2 Chứng từ sử dụng 3.4.3.1.3 Bộ phận liên quan 3.4.3.1.4 Luân chuyển 3.4.3.1.5 Lưu đồ 3.4.3.2 Đối với nhân viên công ty: 3.4.3.2.1 Chức năng của hoạt động 3.4.3.2.2 Chứng từ sử dụng 3.4.3.2.3 Bộ phận liên quan 3.4.3.2.4 Luân chuyển 3.4.3.2.5 Lưu đồ 3.4.4 Thanh toán 3.4.4.1 Chức năng của hoạt động 3.4.4.2 Chứng từ sử dụng 3.4.4.3 Bộ phận liên quan 3.4.4.4 Luân chuyển 3.4.4.5 Lưu đồ CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ 4.1. Nhận xét
  6. 4.1.1 Nhận xét chung 4.1.1.1 Ưu điểm 4.1.1.2 Nhược điểm 4.1.2 Nhận xét về các hoạt động kiểm soát liên quan đến lập, luân chuyển và xử lý chứng từ : 4.1.2.1 Phân chia trách nhiệm 4.1.2.2 Phân quyền nhập liệu, xử lý chứng từ 4.1.2.3 Ủy quyền và xét duyệt 4.1.2.4 Kiểm soát nhập liệu 4.1.2.5 Lưu trữ chứng từ 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Kiến nghị trong thời gian hiện tại 4.2.2 Kiến nghị về mặt lâu dài
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2