intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Thẩm định dự án đầu tư - Công ty Cổ phần Hà Sơn

Chia sẻ: Ha Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

2
1.173
lượt xem
722
download

Thẩm định dự án đầu tư - Công ty Cổ phần Hà Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Thẩm định dự án đầu tư - Công ty Cổ phần Hà Sơn" nhằm giúp bạn nắm bắt tổng quan về dự án đầu tư và công tác thẩm định dự án đầu tư, giới thiệu dự án đầu tư của công ty Cổ phần Hà Sơn, thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định dự án đầu tư - Công ty Cổ phần Hà Sơn

 1. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn Phần I Tổng quan về dự án đầu tư và công tác thẩm định dự án đầu tư 1.1. Khái niệm dự án đầu tư: Dự án đầu tư là tập hợp những ý tưởng, giải pháp, hành động cụ thể nhằm đạt được một mục tiêu kinh tế - xã hội nhất định nào đó. Dù được xem xét dưới bất kỳ góc độ nào thì dự án đầu tư cũng bao gồm các thành phần chính như sau: - Các mục tiêu cần đạt đựoc khi thực hiện dự án: Cụ thể là khi thực hiện, dự án sẽ mang lại những lợi ích gì cho chủ đầu tư. Những mục tiêu này cần được biểu hiện bằng kết quả cụ thể, mang tính định lượng rõ ràng. - Các hoạt động của dự án: Dự án phải nêu rõ những hoạt động cụ thể phải tiến hành, địa điểm diễn ra các hoạt động của dự án, thời gian cần thiết để hoàn thành, và các bộ phận có trách nhiệm thực hiện những hoạt động đó. Cần lưu ý rằng các hoạt động đó có mối quan hệ với nhau vì tất cả đề hướng tới sự thành công của dự án và các mối quan hệ đó diễn ra trong một môi trường không chắc chắn. Bởi vì môi trường dự án không phải là môi trường hiện tại mà là môi trường tương lai. - Các nguồn lực: Hoạt động của dự án không thể thực hiện được nếu thiếu các nguồn lực về vật chất, tài chính, con người… Vì vậy, phải nêu rõ các nguồn lực cần thiết cho dự án. Tổng hợp các nguồn lực này chính là vốn đầu tư cần cho dự án. Mỗi dự án bao giờ cũng được xây dựng và thực hiện trong sự giới hạn về nguồn lực 1.2. Thẩm định dự án đầu tư. 1.2.1 Khái niệm. Thẩm định tài chính dự án được xem là một nội dung kinh tế quan trọng. Nó nhằm đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự án và là cơ sở để đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội. Vậy thẩm định tài chính dự án đầu tư là gì? Có thể định nghĩa một cách tổng quát như sau: "Thẩm định tài chính dự án của doanh nghiệp là việc xem xét đánh giá các bảng dự trù tài chính, trên cơ sở đó xác định các luồng lợi ích chi phí tài chính dự án, so sánh các luồng lợi ích tài chính này trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc giá trị thời gian của tiền với chi phí và vốn đầu tư ban đầu để đưa ra kết luận về hiệu quả và mức độ rủi ro của dự án để kịp thời khắc phục". Nhóm 4 – QLCN – K51 1
 2. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn 1.2.2 Sự cần thiết của thẩm định dự án Như vậy, thẩm định tài chính dự án là việc xem xét các chỉ tiêu của dự án do chủ đầu tư để từ đó kiểm tra các chỉ tiêu này thông qua các phương pháp nghiệp vụ thẩm định trên cơ sở đã tính đủ các yếu tố tài chính của dự án. Thẩm định tài chính dự án đầu tư thực chất là tập hợp các hoạt động nhằm xác định luồng tiền của dự án như tổng mức đầu tư, nguồn tài trợ và tính toán, phân tích các chỉ tiêu trên cơ sở các luồng tiền nhằm đưa ra các đánh giá về hiệu quả tài chính của dự án đầu tư. Việc thẩm định tài chính dự án đầu tư có thể được các kết quả phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính của dự án là một căn cứ trước hết để đưa ra một quyết định đầu tư. Thẩm định tài chính dự án là cần thiết, có tính quyết định trong việc trả lời dự án có được chấp nhận để đầu tư hay không, nó là một bộ phận của công tác quản lý nhằm đảm bảo cho hoạt động đầu tư có hiệu quả. Công tác thẩm định tài chính dự án cũng giúp cho chủ đầu tư lường hết được những rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng tới quá trình triển khai thực hiện dự án như yếu tố công nghệ, sự biến động của thị trường, thay đổi về công suất, thị hiếu khách hàng, chi phí sản xuất …Từ đó chủ đầu tư có thể đưa ra các giải pháp hoặc kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm tối đa rủi ro có thể xảy ra. Với những vai trò quan trọng trên, khẳng định sự cần thiết của công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư - một phần quan trọng trong thẩm định dự án đầu tư, đã và đang trở thành nội dung không thể thiếu được trước khi ra quyết định đầu tư cho bất kỳ dự án nào. 1.2.3 Mục đích thẩm định dự án Các dự án đầu tư mang tính chiến lược một mặt thường có ảnh hưởng rất lớn đối với đơn vị thực hiện, mặt khác luôn có những rủi ro đi kèm quá trình đầu tư dù dự án đó đã được tính toán kỹ lưỡng. Để đánh giá hết hiệu quả cũng như tính khả thi của dự án, các chủ đầu tư, các nhà quản lý và các nhà tài trợ đều phải tiến hành thẩm tra, xem xét các chỉ tiêu tài chính, kinh tế, xã hội môi trường của dự án. Qua quá trình thẩm tra đó, họ có thể thất được những mặt tích cực và tiêu cực của dự án, từ đó cân nhắc xem có nhên thực hiện dự án hay không. Như vậy, mục đích của việc thẩm định dự án là nhằm loại bỏ ở mức độ có thể những rủi ro có nguy cơ mắc phải của dự án và trợ giúp cho việc ra quyết định đầu tư. 1.2.4 Ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư Thẩm định dự án đầu tư có thể được xem là quá trình thẩm tra, xem xét, đánh giá một cách khoa học, toàn diện những nội dung ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế, xã hội và tính khả thi của dự án; từ đó ra quyết định có đầu tư hay không. Các dự án Nhóm 4 – QLCN – K51 2
 3. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn kinh tế thường dự tính một thực tế trong tương lai, vì vậy thường mang tính phỏng đoán và vì độ chính xác không đạt đến 100%. Mặt khác, các chủ đầu tư khi tiến hành phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh tế thường không lường hết được những thay đổi của thị trường nên những đánh giá đó thường mang tính thời điểm và chủ quan. Bên cạnh đó, một quyết định đầu tư là một quyết định tài chính dài hạn, đòi hỏi lượng vốn không nhỏ, với một thời gian hoàn vốn tương đối dài, chịu ảnh hưởng của những biến động trên thị trường. Hơn nữa, những biến động đó kéo theo những ảnh hưởng về kinh tế, xã hội môi trường đến nhiều phía. Vì vậy thẩm định là một công đoạn không thể thiếu, giúp hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến các bên. Việc thẩm định dự án sẽ giúp loại bỏ những dự án xấu, lựa chọn được những dự án tốt, hứa hẹn một hiệu quả cao. Đứng trên mỗi góc độ, thẩm định dự án đều đem lại những kết quả nhất định và có ý nghĩa riêng với mỗi bên. - Về phía chủ đầu tư: việc thẩm định dự án sẽ giúp các chủ đầu tư lựa chọn được những dự án tối ưu, có tính hả thi cao, phù hợp với điều kiện tự có và khả năng huy động các nguồn tài chínhl; tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả dự án, mang lại lợi nhuận lớn trong tương lai. - Về phía các cơ quan chuyên quản; thẩm định dự án sẽ giúp họ đánh giá được tính cần thiết và phù hợp của dự án đối với tổng thể các kế hoạch chương trình kinh tế của nhà nước tại địa phương. Xác định được hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực xã hội của dự án, xác định được những tác động có lợi và có hại của dự án đối với môi trường và những lợi ích khác. - Về phía nhà tài trợ; thẩm định dự án giúp họ đưa ra được quyết định sử dụng tài chính của mình một cách chính xác. Thông qua quá trình thẩm định, họ sẽ nắm được các luồng chi phí và giá trị thu được từ dự án; đánh giá được khả năng thanh toán của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; đảm bảo an toàn tài chính cho mình. 1.2.5 Nội dung của thẩm định dự án Những yếu tố khác nhau làm nên tổng thể một dự án bao gồm các mặt kỹ thuật, thị trường, tài chính, luật pháp đều phải được xem xét đánh giá kỹ lưỡng qua quá trình thẩm định dự án đầu tư. - Thẩm định các điều kiện pháp lý và mục tiêu của dự án Thẩm định tư cách pháp nhân của chủ đầu tư, hồ sơ trình duyệt có đủ theo quy định của pháp luật, có hợp lệ hay không? - Thẩm định mục tiêu của dự án để xem xét tính phù hợp của dự án đối với các chương trình kinh tế của địa phương, vùng, ngành. Ngành nghề trong dự án có thuộc nhóm ngành cho phép hoạt động hay ưu tiên không? Nhóm 4 – QLCN – K51 3
 4. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn - Thẩm định về thị trường của dự án Cho phép xem xét sản phẩm của dự án sản xuất ra phục vụ cho đối tượng nào, được kinh doanh trên thị trường địa phương, trong nước hay xuất khẩu. Sức mạnh của các đối thủ cạnh tranh và ưu thế của dự án… Xem xét thị trường là cơ sở cho việc lựa chọn quy mô dự án, thiết bị, công nghệ và dự kiến khả năng tiêu thụ. Độ chính xác của công đoạn này thường không lớn nhưng có vai trò rất quan trọng, quyết định mức độ thành công của dự án. - Thẩm định khía cạnh kỹ thuật của dự án Thông tin về đời sống của dự án và tính phù hợp của công nghệ đối với dự án là tiêu thức quan trong trong công đoạn này. Nắm được thông tin này sẽ trành cho dự án không bị hao mòn vô hình quá nhanh. Khía cạnh này thường được quan tâm ngay từ khi lập dự án vì các chủ đầu tư phải ra quyết định lựa chọn tràng thiết bị máy móc cũng như dây chuyền công nghệ. Khâu thẩm định này đòi hỏi sự chính xác trong khâu tính toán thông số kỹ thuật của dự án, kiểm tra sự phù hợp với điều kiện môi trường của các dây chuyền sản xuất. - Thẩm định khía cạnh nhân lực và tổ chức quản lý Các dự án đầu tư muốn hoạt động hiệu quả không thể không tính đến khía cạnh nhân lực và tổ chức quản lý. Rất nhiều dự án dù tính toán chi phí và hiệu quả kinh tế chính xác vẫn thất bại khi thực hiện trong điều kiện quản lý yếu kém, thiếu nhân lực có trình độ. Hiệu quả về kinh tế và tài chính có đạt được như dự tính hay không phụ thuộc không nhỏ vào năng lực quản lý của cơ quan có trách nhiệm triển khai dự án. - Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án. Phân tích tài chính là khâu tối quan trọng của thẩm định dự án, đòi hỏi sự tính toán cùng khả năng tổng hợp và dự đoán chính xác những dòng tiền của dự án. Là khâu cung cấp những dữ liệu cho việc đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án. - Thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. Đánh giá hiệu quả của việc thực thi dự án đối với toàn bộ nền kinh tế là yêu cầu của công đoạn này. Có những dự án dù hiệu quả về mặt tài chính cao tới đâu cũng có thể bị loại bỏ nếu vi phạm lớn vào lợi ích kinh tế quốc dân. Mặt khác, các quốc gia hiện tại đã chú trọng vào việc phát triển đi kèm với bảo vệ môi trường. Vì vậy một tác động xấu đến môi trường cũng có thể làm cho một dự án có hiệu quả cao về mặt tài chính bị loại bỏ. Nhóm 4 – QLCN – K51 4
 5. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn Phần II Giới thiệu dự án đầu tư của công ty Cổ phần Hà Sơn 2.1 Giới thiệu về công ty: Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ SƠN Tên giao dịch bằng tiến Anh: Hason Joint Stock Company Tên công ty viết tắt: HSC Địa chỉ trụ sở chính: số 260/23, tổ 23, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm , TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Văn phòng đại diện: P404, tầng 4, nhà N08, khu tái định cư 5,3 ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0218. 3857029 Fax: 0218. 3857029 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Chức danh: Tổng giám đốc Họ và tên: NGÔ PHÚC THÁI - Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển. Công ty Cổ phần Hà Sơn: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400275424 (đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 07 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 10 tháng 06 năm 2009), nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình. Công ty Cổ phần Hà Sơn là công ty có quy mô vừa với ngành nghề kinh doanh: khai thác và sản xuất đá xây dựng tại mỏ đá Bazan, khu Suối Nẩy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ngày khởi công dự kiến: ngày 15 tháng 07 năm 2009 - Thời gian xây dựng cơ bản là 2 năm, dự kiến từ ngày 15 tháng 07 năm 2009 - Mua sắp, lắp đặt thiết bị: ngày 01 tháng 11 năm 2009 - Thời điểm bắt đầu kinh doanh: ngày 01 tháng 02 năm 2010 - Quy mô hiện tại của doanh nghiệp. Vốn điều lệ : 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bẩy tỷ đồng) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1CP Số cổ phần và giá trị cổ phần đã góp: + Số cổ phần: 2.700.000 CP + Giá trị cổ phần: 27.000.000.000, đ Số cổ phần được quyền chào bán: 0 CP Nhóm 4 – QLCN – K51 5
 6. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn Tổng diện tích toàn bộ khu mỏ khai thác là: 16,5 ha 2.2 Giới thiệu về dự án đầu tư của công ty: Mỏ đá bazan khu Suối Nẩy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn là một mỏ có đầy đủ các điều kiện về khai thác, kinh tế xã hội và cung cấp cho các ngành công nghiệp nói chung và ngành xây dựng, giao thông nói riêng. Quy mô chủng loại sản phẩm đạt công suất năm thiết kế là: Đá nguyên khai: 576,450m3/năm Đá thành phẩm: 691,740m3/năm Các loại sản phẩm dự kiến như sau: Đá cỡ 1x2 chiếm tỷ lệ 60% tương ứng 415,044 m3/năm. Đá cỡ 2x4 chiếm tỷ lệ 20% tương ứng 138,348 m3/năm. Đá cỡ 0,5x1 chiếm tỷ lệ 10% tương ứng 69,174 m3/năm. Đá mạt (< 0,5) chiếm tỷ lệ 10% tương ứng 69,174 m3/năm. Số năm của dự án là 17 năm, trong đó thời gian khai thác là 14 năm, thời gian xây dựng cơ bản là 3 năm và thời gian hoàn thổ khôi phục môi trường là 1 năm. Dự án được lập trên cơ sở: - Quyết định số 969/QĐ-UBND, ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình. - Các văn bản pháp quy của nhà nước về thiết kế khai thác mỏ và kiến trúc xây dựng như sau:  TCVN 5326-91, Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên ban hành năm 1991.  16 TCN 615-95, Quy phạm an toàn khai thác các mỏ lộ thiên ban hành năm 1995.  TCVN 5178-2004, Quy phạm kỹ thuật an toàn về chế biến đá lộ thiên ban hành năm 2004.  TCVN 4586-1997, Quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ban hành năm 1997.  Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn.  Các đơn giá, định mức hiện đang áp dụng. Nhóm 4 – QLCN – K51 6
 7. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn Phần III Thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án 3.1. Vốn đầu tư của dự án. + Vốn đầu tư. Tổng mức đầu tư bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. • Chi phí xây dựng. Chi phí xây dựng được tính toán theo quy mô xây dựng, khối lượng xây lắp của từng hạng mục công trình, đơn giá xây dựng công trình do của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành, chỉ tiêu đơn giá tổng hợp đã bao gồm chi phí trực tiếp, các tỷ lệ phụ phí và chế độ xây dựng cơ bản tại thời điểm tính toán. • Chi phí thiết bị. Được tính theo bảng liệt kê thiết bị của từng hạng mục công trình trong dự án và đơn giá được lấy theo giá cả thị trường dự kiến mua trong nước tại thời điểm quý I/ 2009. • Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. Được tính theo công văn số 1751/BXD – VP ngày 14/8/2007 của Bộ xây dựng • Chi phí khác. Chi phí khác được tính theo: Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC ngày 14/4/2007 của bộ tài chính ban hành quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của bộ tài chính ban hành quy tắc và biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt. • Chi phí dự phòng. Được tính theo thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của bộ xây dựng. + Vốn đầu tư duy trì sản xuất. Vốn đầu tư thay thế thiết bị nhằm để đảm bảo duy trì năng lực sản xuất. Vốn đầu tư duy trì sản xuất không tính trong tổng vốn đầu tư ban đầu nhưng phải huy động nguồn vốn tự có hoặc nguồn vốn vay để đầu tư trong quá trình sản xuất. + Nguồn vốn Vốn vay đầu tư XDCB của mỏ được dự kiến vay từ nguồn vốn tín dụng thương mại với lãi suất 18%/năm. Vốn vay được tính trả lãi và gốc trong 5 năm. Nhóm 4 – QLCN – K51 7
 8. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn Tổng vốn đầu tư: 111,061,334,000 đ - Vốn tự có: 77,061,334,000 đ Trong đó: + Vốn điều lệ: 27,000,000,000 đ + Vốn huy động CBCNV: 30,000,000,000 đ + Vốn huy động khách hàng: 20,061,334,000 đ - Vốn vay ngân hàng: 34,000,000,000 đ + kết quả tính toán. Tổng mức đầu tư: bảng 1 Chi tiết vốn đầu tư: bảng 2,3,4 Bảng 1. tổng mức vốn đầu tư đơn vị: 1,000 đ Giá trị trước Thuế Giá trị sau TT Nội dung thuế GTGT thuế Tổng vốn đầu tư 105,018,621 6,042,713 111,061,334 1 Chi phí xây dựng 22,98,953 2,298,295 25,281,248 2 Chi phí thiết bị 62,515,288 3,200,218 65,715,507 3 Chi phí quản lý dự án 1,446,288 144,629 1,590,917 4 Chi phí tư vấn đầu tư XDCT 3,095,702 309,570 3,405,272 5 Đền bù GPMB 9,077,503 9,077,503 6 Chi phí khác 900,000 90,000 990,000 7 Dự phòng (5%) 5,000,887 5,000,887 Bảng 2: Chi phí thiết bị đơn vị: 1,000 đ Số Giá trị Giá trị Đơn Thuế TT Nội dung lượn Giá trị trước sau thuế vị GTGT g thuế (z) (g) 62,515,28 3,200,21     Tæng céng     65,715,507 8 8 59,538,37 3,051,37 I Chi phÝ thiÕt bÞ     62,589,742 0 2 M¸y khoan BMK cã    c 1 5 60,000 300,000 15,000 315,000 d = 90­105 mm  ¸i M¸y khoan con cã    b 2 2 15,000 30,000 1,500 31,500 d = 38­40 mm  é M¸y nÐn khÝ trôc    c 3 1 300,000 300,000 15,000 315,000 vÝt ¸i M¸y ®µo cã dung    c 4 2 1,800,000 3,600,000 180,000 3,780,000 tÝch gÇu 1,4 m3  ¸i 5 M¸y xóc lËt WAKA  c¸i 1 1,500,000 1,500,000 75,000 1,575,000 350 dung tÝch  Nhóm 4 – QLCN – K51 8
 9. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn 5m3  M¸y ñi Komatsu  6 c¸i 1 1,500,000 1,500,000 75,000 1,575,000 D50A­18 ¤t« tù ®æ 15­16  7 tÊn chë ®¸ vµo  c¸i 5 1,300.000 6,500,000 325,000 6,825,000 tr¹m nghiÒn ¤t« vËn chuyÓn  20,000,00 1,000,00 8 c¸i 20 1,000,000 21,000,000 s¶n phÈm ®i b¸n 0 0 ¤t« chØ huy SX 4  9 c¸i 1 650,000 650,000 32,500 682,500 chç gÇm cao ¤t« phôc vô SX  10 c¸i 1 750,000 750,000 37,500 787,500 7­9 chç gÇm cao ¤t« tÐc tíi ®êng  11 c¸i 1 120,000 120,000 6,000 126,000 dung tÝch 3m3 M¸y b¬m níc  12 c¸i 2 15,000 30,000 1,500 31,500 25m3 13 M¸y næ m×n c¸i 2 2,000 4,000 200 4,200 14 M¸y hµn bé 2 25,000 50,000 2,500 52,500 15 §Çu bóa thuû lùc c¸i 1 150,000 150,000 7,500 157,500 Tr¹m nghiÒn 350  tr¹ 22,000,00 22,000,00 1,100,00 16 1 23,100,000 tÊn/giê m 0 0 0 Tr¹m ®iÖn  17 35/0,4kV­1250  c¸i 1 1,489,080 148,908 1,637,988 kVA §êng d©y §K 35  18 km 0,183 5,290 265 5,555 kV §êng d©y §K 0,4  19 km 1 350,000 17,500 367,500 kV (TT) Tr¹m c©n ®iÖn tö  20 c¸i 1 210,000 210,000 10,500 220,500 80 tÊn Chi phÝ vËn  chuyÓn, b¶o  II qu¶n, l¾p r¸p,      2,976,918 148,846 3,125,764 thö nghiÖm ( TT  = 5% CPTB) Bảng 3: Chi phí xây dựng đơn vị: 1,000 đ Giá trị Thuế Giá trị sau TT Nội dung trước GTGT thuế thuế   Tæng céng 22,982,953 2,298,295 25,281,248 X©y dùng ®êng néi bé –  MÆt b»ng khu nhµ xëng  1 s¶n xuÊt vµ n¬i chøa s¶n  8,318,098 831,810 9,149,908 phÈm Lµm ®êng lªn khai trêng  2 – B¹t ®Ønh t¹o diÖn tÝch  7,947,141 794,714 8,741,855 khai th¸c Nhóm 4 – QLCN – K51 9
 10. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn X©y dùng khu nhµ ®iÒu  3 hµnh s¶n xuÊt vµ nhµ ë  693,000 69,300 762,300 CBCNV 4 §êng d©y 35 KV 110,364 11,036 121,400 X©y dùng têng rµo, bÖ  5 54,048 5,405 59,453 m¸y X©y dùng nhµ vËn hµnh  6 42,399 4,240 46,639 0,4 KV 7 Tr¹m ®iÖn 422,498 42,250 464,748 X©y dùng kho m×n  tr÷ l­ 8 315,405 31,541 346,946 îng 5 tÊn X©y giÕng níc phôc vô  9 45,000 4,500 49,500 s¶n xuÊt 1 CÇu röa xe 1,500 150 1,650 0 1 Kho nhiªn liÖu ngoµi  23,000 2,300 25,300 1 trêi 1 BÓ läc níc sinh ho¹t  10,500 1,050 11,550 2 15m3 1 Më réng n©ng cÊp ®êng tõ  5,000,000 500,000 5,500,000 3 QL 21 vµo má Nhóm 4 – QLCN – K51 10
 11. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn Nhóm 4 – QLCN – K51 11
 12. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn Bảng 4. chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xd đơn vị 1,000 đ Gi¸ trÞ  T C¸c kho¶n môc chi  C¸ch tÝnh Tríc  ThuÕ  Sau  T phÝ  thuÕ VAT thuÕ 14,519,49   Tæng céng   544,199 15,063,692 3 Chi phÝ qu¶n lý  I   1,446,288 144,629 1,590,917 dù ¸n  CP qu¶n lý chung  1 1.6916%x(XD+TB) 1,446,288 144,629 1,590,917 (VB 1751/BXD­VP) I Chi phÝ t vÊn ®Çu    3,095,702 309,570 3,405,272 I t  XDCT Chi phÝ lËp dù ¸n  0.5843%x(XD+TB) 1 524,545 52,454 576,999 ®Çu t  x1,05 Chi phÝ lËp TK  2   1,343,539 134,354 1,477,893 BVTC    ­TÝnh trªn gi¸  2.2423%x(XD)x1,   695,718 trÞ x©y dùng 35  ­TÝnh trªn gi¸  0.7676%x(TB)x1,   647,821 trÞ thiÕt bÞ 35 CP thÈm tra TKKT  3 0.1066%x(XD) 24,500 2,450 26,950 (VB 1751/BXD­VP) ThÈm ®Þnh dù to¸n  4 0.1040%x(XD) 23,902 2,390 26,292 (VB 1751/BXD­VP)  CP lËp hå s¬ mêi  thÇu, ®¸nh gi¸ hå  5 s¬ dù thÇu thi  0.2362%x(XD) 53,435 5,344 58,779 c«ng XD  (VB 1751/ BXD­VP)  CP lËp hå s¬ mêi  thÇu, ®¸nh gi¸ hå  6 s¬ dù thÇu cung  0.2325%TB 145,348 14,535 159,883 cÊp thiÕt bÞ (theo  VB 1751/BXD­VP)  Chi phÝ gi¸m s¸t  thi c«ng x©y dùng  7 2.2517%XD 517,507 51,751 569,258 c«ng tr×nh (theo  VB 1751/BXD­VP)  Chi phÝ gi¸m s¸t  thi c«ng l¾p ®Æt  8 thiÕt bÞ c«ng  0.7405%TB 462,926 46,293 509,218 tr×nh (theo VB  1751/BXD­VP) I I Chi phÝ kh¸c    9,977,503 90,000 10,067,503 I Chi phÝ ®Òn bï  9,077,503 1 gi¶i phãng mÆt  Nhóm 4 – QLCN – K51 Theo PA ®Òn bï 9,077,503 12 b»ng 2 Chi phÝ kh¸c T¹m tÝnh 900,000 90,000 990,000
 13. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn 3.2 Thẩm định giá trị khấu hao. Từ bảng 1: tổng vốn đầu tư, ta có: Thiết bị TS cố định Chi phí đầu tư ( VND) 65,715,507,000 45,345,827,000 Thời gian khấu hao (năm) 15 30 Lựa chọn phương pháp khấu hao theo đường thẳng, trong đó: khấu hao thiết bị, công nghệ - 15 năm, khấu hao tài sản cố định (đất + chi phí khác) – 30 năm. Từ đó ta tính được giá trị khấu hao/năm = thiết bị/15 + TS cố định/30 i Giá trị còn lại năm i = thiết bị + TS cố định - ∑ trị giá khấu hao/năm 1 Ta có kết quả tính toán như sau. Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Trị giá khấu hao/ năm 5,892,561,367 5,892,561,367 5,892,561,367 5,892,561,367 93,383,649,90 Giá trị còn lại 105,168,772,633 99,276,211,267 0 87,491,088,533 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 5,892,561,367 5,892,561,367 5,892,561,367 5,892,561,367 5,892,561,367 81,598,527,167 75,705,965,800 69,813,404,433 63,920,843,067 58,028,281,700 Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 5,892,561,367 5,892,561,367 5,892,561,367 5,892,561,367 5,892,561,367 52,135,720,333 46,243,158,967 40,350,597,600 34,458,036,233 28,565,474,867 3.3 Thẩm định kế hoạch hoàn trả vốn vay. Với lãi suất vay 18%/ năm, thời gian vay 5 năm. Tổng số tiền vay: = 34 tỷ VNĐ Vốn vay được trả đều gốc + trả lãi trong vòng 5 năm. Kết quả tính toán. Đơn vị: VNĐ Diễn giải Năm 0 Năm 1 Năm 2 Giá trị tiền vay 34,000,000,000 34,000,000,000 27,200,000,000 Trả gốc vay 6,800,000,000 6,800,000,000 Trả lãi vay 6,120,000,000 4,896,000,000 Tổng số tiền trả hàng năm 12,920,000,000 11,696,000,000 Dư nợ khoản vay đến cuối năm 27,200,000,000 20,400,000,000 Nhóm 4 – QLCN – K51 13
 14. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn Năm 3 Năm 4 Năm 5 20,400,000,000 13,600,000,000 6,800,000,000 6,800,000,000 6,800,000,000 6,800,000,000 3,672,000,000 2,448,000,000 1,224,000,000 10,472,000,000 9,248,000,000 8,024,000,000 13,600,000,000 6,800,000,000 0 3.4 Thẩm định kế hoạch sử dụng vốn lưu động. Vốn lưu động vay từ ngân hàng = 50% tổng chi phí hoạt động hàng năm. Vốn lưu động được trả gốc và lãi vào cuối năm vay. Kết quả tính toán. Đơn vị: VNĐ Diễn giải Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 48,160,296,33 52,976,325,96 Giá trị tiền vay 28,145,824,663 1 4 58,273,958,561 Lãi suất: Đối với VNĐ 18% 18% 18% 18% Trả lãi vay 5,066,248,439 8,668,853,340 9,535,738,674 10,489,312,541 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 70,511,489,85 64,101,354,417 8 77,562,638,844 85,318,902,728 93,850,793,001 18% 18% 18% 18% 18% 12,692,068,17 11,538,243,795 4 13,961,274,992 15,357,402,491 16,893,142,740 Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 103,235,872,30 113,559,459,53 124,915,405,48 137,406,946,03 1 2 5 3 119,910,328,122 18% 18% 18% 18% 18% 18,582,457,014 20,440,702,716 22,484,772,987 24,733,250,286 21,583,859,062 Nhóm 4 – QLCN – K51 14
 15. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn 3.5 Thẩm định các thông số hoạt động. + Tổng doanh thu. Công suất dự kiến khai thác 691,740 m3/năm Trong đó Đá 1x2 415,044 m3/năm Đá 2x4 138,348 m3/năm Đá 0,5x1 69,174 m3/năm Mạt đá 69,174 m3/năm Công suất thực hiện Năm 3 60% m3/năm Từ năm thứ 4 trở đi 100% m3/năm Giá bán Đá 1x2 150,000 VNĐ/m3 Đá 2x4 145,000 VNĐ/m3 Đá 0,5x1 160,000 VNĐ/m3 Mạt đá 170,000 VNĐ/m3 Giá bán mỗi năm tăng 10.00%  Doanh thu = ∑ (sản phẩmi x giá bán sản phẩmi). Doanh thu khác: doanh thu từ hoạt động vận tải. Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: lệ phí đóng mỏ, phí môi trường, phí đảm bảo phòng chống cháy nổ,…  Tổng doanh thu = Doanh thu + Doanh thu khác – các khoản giảm trừ DT. Kết quả tính tổng doanh thu cho các năm như sau: Nhóm 4 – QLCN – K51 15
 16. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn Đơn vị: VNĐ Nội dung Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Doanh thu VND 63,086,688,000 115,658,928,000 127,224,820,800 139,947,302,880 153,942,033,168 Giảm trừ doanh thu VND 10,514,480,000 10,514,480,000 11,565,928,000 12,722,520,800 13,994,772,880 Doanh thu khác 33,203,520,000 55,339,200,000 60,873,120,000 66,960,432,000 73,656,475,200 Tổng doanh thu VND 85,775,728,000 160,483,648,000 176,532,012,800 194,185,214,080 213,603,735,488 Công suất khai thác dự m3/1nă 691,740 691,740 691,740 691,740 691,740 kiến m Công suất thực hiện 60% 100% 100% 100% 100% m3/1nă Sản lượng đạt được 415,044 691,740 691,740 691,740 691,740 m m3/1nă Sản lượng đá còn lại 8,584,956 7,893,216 7,201,476 6,509,736 5,817,996 m m3/1nă 415,04 415,04 415,04 Trong đó Đá 1x2 249,026 415,044 m 4 4 4 m3/1nă 138,34 138,34 138,34 Đá 2x4 83,009 138,348 m 8 8 8 m3/1nă 69,17 69,17 69,17 Đá 0,5x1 41,504 69,174 m 4 4 4 m3/1nă 69,17 69,17 69,17 Mạt đá 41,504 69,174 m 4 4 4 165,00 181,50 199,65 Giá bán Đá 1x2 VNĐ/m3 150,000 219,615 0 0 0 159,50 175,45 192,99 Đá 2x4 VNĐ/m3 145,000 212,295 0 0 5 176,00 193,60 212,96 Đá 0,5x1 VNĐ/m3 160,000 234,256 0 0 0 187,00 205,70 226,27 Mạt đá VNĐ/m3 170,000 248,897 0 0 0 Nhóm 4 – QLCN – K51 16
 17. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 169,336,236,485 186,269,860,133 204,896,846,147 225,386,530,761 247,925,183,837 272,717,702,221 299,989,472,443 329,988,419,688 221,263,795,218 15,394,250,168 16,933,675,185 18,627,042,703 20,489,746,974 22,538,721,671 24,792,593,838 27,271,853,222 29,999,038,544 32,998,942,398 81,022,122,720 89,124,334,992 98,036,768,491 107,840,445,340 118,624,489,874 130,486,938,862 143,535,632,748 157,889,196,023 173,678,115,625 234,964,109,037 258,460,519,940 284,306,571,935 312,737,229,128 344,010,952,041 378,412,047,245 416,253,251,969 457,878,577,166 361,942,968,445 691,74 691,74 691,74 691,74 691,74 691,74 691,74 691,74 284,07 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 691,74 691,74 691,74 691,74 691,74 691,74 691,74 691,74 284,07 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5,126,25 4,434,51 3,742,77 3,051,03 2,359,29 1,667,55 975,81 284,07 6 6 6 6 6 6 6 6 - 415,0 415,0 415,0 415,0 415,0 415,0 415,0 415,0 170,4 44 44 44 44 44 44 44 44 46 138,3 138,3 138,3 138,3 138,3 138,3 138,3 138,3 138,3 48 48 48 48 48 48 48 48 48 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 85,2 74 74 74 74 74 74 74 74 23 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 28,4 74 74 74 74 74 74 74 74 08 241,5 265,7 292,3 321,5 353,6 389,0 427,9 470,7 517,8 77 34 08 38 92 61 68 64 41 233,5 256,8 282,5 310,8 341,9 376,0 413,7 455,0 500,5 24 76 64 20 02 93 02 72 79 257,6 283,4 311,7 342,9 377,2 414,9 456,4 502,1 552,3 82 50 95 74 72 99 99 49 63 273,7 301,1 331,2 364,4 400,8 440,9 485,0 533,5 586,8 87 65 82 10 51 36 30 33 86 Nhóm 4 – QLCN – K51 17
 18. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn + Tổng chi phí. Tổng chi phí = chi phí biến đổi + chi phí cố định. - Chi phí biến đổi = chi phí sx, điện năng, nước, nhân công + CP bán hàng + CP quản lý + CP khác. CP quản lý = 10% Tổng DT CP khác = 3% Tổng DT CP sản xuất = chi phí nhiên liệu x Qkhai thác + chi phí vật liệu x Qkhai thác Chi phí nhiên liệu cho 1m3: - máy xúc (4máy, 2ca/ngày, đm 100lít/ca/máy) - ô tô vận chuyển (5cái, đm 50lít/ngày/chiếc) đơn giá 16,000đ/lít  chi phí nhiên liệu/1m3 = 4x2x100x16,000 + 5x50x16,000/(Tlv năm x 8) Tlv năm = 2305 giờ. Giá nguyên vật liệu mỗi năm tăng 10%. Chi phí vật liệu = 22,000 đ/m3. Giá nguyên vật liệu mỗi năm tăng 10%. CP điện năng năm 3,4 = 13843.3 x Qkhai thác , năm 5 trở đi tăng 10% CP nước: năm 3 = 80 x Qkt, năm 4 = 88 x Qkt, năm 5 trở đi tăng 10% CP nhân công = tổng chi lương & BHXH cho mỗi năm. - Chi phí cố định = CP sửa chữa, bảo dưỡng máy móc = 70% Khấu hao. Kết quả tính tổng chi phí cho các năm như sau: Nhóm 4 – QLCN – K51 18
 19. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn Đơn vị: VNĐ TT Hạng mục Đơn vị Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 A Sản lượng dự kiến m3 415,044 691,740 691,740 691,740 691,740 Trong đó Đá 1x2 m3 249,026 415,044 415,044 415,044 415,044 Đá 2x4 m3 83,009 138,348 138,348 138,348 138,348 Đá 0,5x1 m3 41,504 69,174 69,174 69,174 69,174 Mạt đá m3 41,504 69,174 69,174 69,174 69,174 Tổng Chi phí biến B VNĐ 56,291,649,325 96,320,592,662 105,952,651,928 116,547,917,121 128,202,708,833 đổi 29,434,968,0 51,084,108,0 56,192,518,8 61,811,770,6 67,992,947,7 1 Chi phí sản xuất VNĐ 00 00 00 80 48 Nhiên liệu VNĐ/m3 7,286.0 8,014.6 8,816.0 9,697.6 10,667.4 22,0 24,2 26,6 29,2 32,2 Vật liệu VNĐ/m3 00 00 20 82 10 5,745,578,6 9,575,964,3 10,533,560,7 11,586,916,8 12,745,608,5 2 Chi phí điện năng VNĐ 05 42 76 54 39 33,203,5 60,873,1 66,960,4 73,656,4 81,022,1 3 Chi phí nước VNĐ 20 20 32 75 23 8,727,054,5 12,736,772,9 14,010,450,2 15,411,495,2 16,952,644,8 4 CP nhân công VNĐ 60 60 56 82 10 1,200,000,0 2,000,000,0 2,200,000,0 2,420,000,0 2,662,000,0 5 Chi phí bán hàng VNĐ 00 00 00 00 00 8,577,572,8 16,048,364,8 17,653,201,2 19,418,521,4 21,360,373,5 6 CP Quản lý = 10.0% 00 00 80 08 49 2,573,271,8 4,814,509,4 5,295,960,3 5,825,556,4 6,408,112,0 7 CP khác = 3.0% 40 40 84 22 65 Tổng Chi phí cố C 4,124,792,957 4,124,792,957 4,124,792,957 4,124,792,957 4,124,792,957 định CP sữa chữa, bảo 4,124,792,9 4,124,792,9 4,124,792,9 4,124,792,9 4,124,792,9 2 dưỡng máy móc, = 70% 57 57 57 57 57 đường giao thông … D Tổng chi phí 60,416,442,282 100,445,385,619 110,077,444,885 120,672,710,078 132,327,501,790 Nhóm 4 – QLCN – K51 19
 20. Thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Hà Sơn Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 691,740 691,740 691,740 691,740 691,740 691,740 691,740 691,740 284,076 415,044 415,044 415,044 415,044 415,044 415,044 415,044 415,044 170,446 138,348 138,348 138,348 138,348 138,348 138,348 138,348 138,348 138,348 69,174 69,174 69,174 69,174 69,174 69,174 69,174 69,174 85,223 69,174 69,174 69,174 69,174 69,174 69,174 69,174 69,174 28,408 141,022,979,716 155,125,277,688 170,637,805,457 187,701,586,003 206,471,744,603 227,118,919,063 249,830,810,969 274,813,892,066 239,820,656,244 74,792,242,5 82,271,466,7 90,498,613,4 99,548,474,7 109,503,322,2 120,453,654,5 132,499,019,9 145,748,921,9 119,107,709,0 23 75 53 98 78 05 56 52 84 11,734.1 12,907.5 14,198.3 15,618.1 17,179.9 18,897.9 20,787.7 22,866.5 25,153.2 35,4 38,9 42,8 47,1 51,8 57,0 62,7 69,0 75,9 31 74 72 59 75 62 69 45 50 14,020,169,3 15,422,186,3 16,964,404,9 18,660,845,4 20,526,930,0 22,579,623,0 24,837,585,3 27,321,343,8 30,053,478,2 93 32 66 62 08 09 10 41 25 89,124,3 98,036,7 107,840,4 118,624,4 130,486,9 143,535,6 157,889,1 173,678,1 191,045,9 35 68 45 90 39 33 96 16 27 18,647,909,2 20,512,700,2 22,563,970,2 24,820,367,2 27,302,403,9 30,032,644,3 33,035,908,8 36,339,499,7 37,138,980,3 91 20 42 66 93 92 31 14 57 2,928,200,0 3,221,020,0 3,543,122,0 3,897,434,2 4,287,177,6 4,715,895,3 5,187,484,9 5,706,233,4 6,276,856,7 00 00 00 00 20 82 20 12 53 23,496,410,9 25,846,051,9 28,430,657,1 31,273,722,9 34,401,095,2 37,841,204,7 41,625,325,1 45,787,857,7 36,194,296,8 04 94 93 13 04 24 97 17 44 7,048,923,2 7,753,815,5 8,529,197,1 9,382,116,8 10,320,328,5 11,352,361,4 12,487,597,5 13,736,357,3 10,858,289,0 71 98 58 74 61 17 59 15 53 4,124,792,957 4,124,792,957 4,124,792,957 4,124,792,957 4,124,792,957 4,124,792,957 4,124,792,957 4,124,792,957 4,124,792,957 4,124,792,9 4,124,792,9 4,124,792,9 4,124,792,9 4,124,792,9 4,124,792,9 4,124,792,9 4,124,792,9 4,124,792,9 57 57 57 57 57 57 57 57 57 145,147,772,673 159,250,070,645 174,762,598,414 191,826,378,959 210,596,537,559 231,243,712,020 253,955,603,926 278,938,685,023 243,945,449,201 Nhóm 4 – QLCN – K51 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản