intTypePromotion=1
ADSENSE

Thẩm định và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp - PGS. Nguyễn Minh Kiều

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

97
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thẩm định tình hình tài chính doanh nghiệp được thực hiện khi ngân hàng xem xét hồ sơ để quyết định cấp tín dụng. Nguồn dữ liệu thẩm định:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp - PGS. Nguyễn Minh Kiều

  1. 12/14/2013 PGS Nguyễn Minh Kiều CHUYÊN ĐỀ 1 1 Thẩm định và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp
  2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY 12/14/2013  Mục tiêu  Nguồn dữ liệu thẩm định  Phương pháp thẩm định  Nội dung thẩm định  Thẩm định hồ sơ  Thẩm định tình hình tài chính doanh nghiệp  Trình bày kết quả 2
  3. MỤC TIÊU THẨM ĐỊNH 12/14/2013  Đánh giá tính chân thực hồ sơ vay vốn của khách hàng  Đánh giá tình hình tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng  Đưa ra cơ sở và luận cứ để lập tờ trình tín dụng trình lên lãnh đạo xem xét  Đánh giá mức độ rủi ro khi cấp tín dụng cho khách hàng vay vốn. 3
  4. NGUỒN DỮ LIỆU THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH 12/14/2013  Thẩm định tình hình tài chính doanh nghiệp được thực hiện khi ngân hàng xem xét hồ sơ để quyết định cấp tín dụng.  Nguồn dữ liệu thẩm định:  Từ hồ sơ vay vốn do khách hàng cung cấp  Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp  Tài liệu liên quan khác  Từ nguồn khác do nhân viên tín dụng thu thập  Thu thập qua phỏng vấn khách hàng  Thu thập qua Trung tâm thông tin tín dụng  Thu thập qua dư luận, báo chí và các nguồn khác. 4
  5. PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH 12/14/2013  Xem xét hồ sơ  Sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp:  Phân tích cơ cấu  Phân tích xu hướng  Phân tích các tỷ số tài chính 5
  6. THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TÍN DỤNG 12/14/2013  Mục tiêu: Đánh giá xem hồ sơ có đầy đủ và chân thực hay không?  Phương pháp  Đánh giá sự đầy đủ:  Sử dụng check list  Tư vấn khách hàng khi phát hiện thiếu sót  Đánh giá tính chân thực:  Tìm kiếm sự mâu thuẩn và nghi vấn  Dựa vào chứng thực và xác nhận cần thiết  Phỏng vấn khách hàng khi phát hiện nghi vấn. 6
  7. THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 12/14/2013  Mục tiêu:  Đánh giá xem tình hình tài chính doanh nghiệp như hiện tại thế nào?  Đánh giá xem liệu doanh nghiệp có khả năng trả nợ hay không nếu ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp?  Tài liệu sử dụng  Bảng cân đối kế toán  Báo cáo kết quả kinh doanh  Phương pháp thẩm định:  Thẩm định cơ cấu các báo cáo tài chính  Thẩm định xu hướng tài chính qua các năm 7  Thẩm định các tỷ số tài chính.
  8. PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH 12/14/2013  Thẩm định cơ cấu:  Sử dụng Excel tính cơ cấu từng khoản mục của bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh  => Phát hiện những chỗ bất thường hoặc có vấn đề của từng khoản mục  Lý giải vì sao và đánh giá tác động của những bất thường đó.  Thẩm định xu hướng tài chính  Sử dụng Excel tính tốc độ tăng/giảm từng khoản mục của bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh  => Phát hiện những chỗ bất thường hoặc có vấn đề của từng khoản mục  Lý giải vì sao và đánh giá tác động của những bất thường 8 đó.
  9. PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH 12/14/2013  Các tỷ số tác động gián tiếp đến khả năng trả nợ  Tỷ số thanh khoản  Tỷ số nợ  Các tỷ số tác động trực tiếp đến khả năng trả nợ  Tỷ số hiệu quả sử dụng tài sản  Hiệu quả hoạt động khoản phải thu  Hiệu quả hoạt động tồn kho  Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn và dài hạn  Tỷ số hiệu quả sử dụng vốn  Hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn  Hiệu quả sử dụng vốn dài hạn  Các tỷ số tác động đến khả năng trả lãi vay  Tỷ số trang trải lãi vay 9  Các tỷ số khả năng sinh lợi.
  10. PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (TT) 12/14/2013  Ứng dụng phương pháp phân tích các tỷ số tài chính học ở Tài chính DN 1  Chú ý những khía cạnh đặc thù của phân tích tỷ số tài chính theo quan điểm của tín dụng:  Thông tin bất cân xứng  Mục tiêu phân tích khác nhau  Trình bày kết quả khác nhau. 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2