Thẻ bảo trì thiết bị

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
157
lượt xem
77
download

Thẻ bảo trì thiết bị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thẻ bảo trì thiết bị

  1. T HEÛ BAÛO TRÌ THIEÁT BÒ M ACHINERY MAINTENANCE CARD Soá maùy (machine#):…………………………………………………………………… Ngaøy mua(Puchased date):……………………………………………………………… Nhaõn hieäu:…………………………………………………………………………….. Ngaøy (Date) Loãi (Fault) Thôøi gian (time) Chöõ kyù (Mechanic sign) Ñaõ baùo caùo Ñaõ söûa (Fixed) (Reported) Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản