intTypePromotion=3

Thế nào là Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ?

Chia sẻ: Pham Van Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
3.793
lượt xem
123
download

Thế nào là Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế- xã hội, từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại, tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thế nào là Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ?

  1. Câu 19: Thế nào là CNH-HDH? Phân tích tất yếu và tác dụg của CNH-HDH ở VN? +Khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa Kế thừa có chọn lọc những tri thức văn minh của nhận loại, rút kinh nghiệm trong lịch sử tiến hành công nghiệp hóa và từ thực hiện công nghiệp hóa ở việt nam trong thời kỳ đổi mới , đảng ta đã đưa ra khái niệm công nghiệp hóa và hiện đại hóa như sau: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế- xã hội, từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại, tạo ra năng suất lao động xã hội cao. +Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa hiện đại hóa Mỗi phương thức sản xuất xã hội có một cơ sở cơ vật chất- kỹ thuật tương ứng với nó. Cơ sở vật chất kỹ thuật của một xã hội là toàn bộ hệ thống các yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất xã hội, phù hợp với trình độ kỹ thuật tương ứng là lực lượng lao động xã hội sử dụng để sản xuất của cải vật chất đáp ứng nhu cầu xã hội. Đặc trưng của cơ sở vật chất kỹ thuật của các phương thức sản xuất trước chủ nghĩa tư bản là dựa vào công cụ thủ công, lạc hậu. Đặc trưng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản là nền đại công nghiệp cơ khí hóa. CNXH giai đoạn thấp của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa,đòi hỏi phải có cơ sở vật chất kỹ thuật cao hơn chủ nghĩa tư bản trên cả hai mặt: trình độ kỹ thuật và cơ cấu sản xuất. Từ chủ nghĩa tư bản hay trước chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, xậy dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan. Tuy nhiên, khối lượng công việc, phương pháp tiến hành có sự khác nhau. Đối với các nước đã phát triển tư bản chủ nghĩa công nghiệp hóa đã hoàn thành, thì xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội bằng cách mạng quan hệ sản xuất, điều chỉnh lại cơ cấu của nền sản xuất cho hợp lý. Tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật lên một trình độ cao hơn. Đối vơi các nước có nền kinh tế kém phát triển quá độ lên CNXH như VN do chưa hoàn thành CNH, nên việc xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội bằng cách xây dựng quan hệ sản xuất mới, xây dựng cơ cấu kinh tế mới hợp lý , tiến hành công nghiệp hóa và từng bước hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một tất yếu để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH. + tác dụng của công nghiệp hóa , hiện đại hóa ở việt nam +Thực hiện thắng lợi công nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa sẽ có những tác dụng to lớn về nhiều mặt trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước: +Tạo điều kiện nâng cao trình độ kỹ thuật cho nề kinh tế, tăng năng suất lao động, làm cơ sở cải thiện đời sống nhân dân và tích lũy vốn cho nền kinh tế. +Tạo điều kiện để củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xả hội chủ nghĩa, thực hiện tốt cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa. +Tạo điều kiện kinh tế cho việc củng cố, tăng cường và nâng cao vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế. +Tạo điều kiện để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. +Tạo điều kiện để nâng cao tiềm lực quốc phòng bảo vệ tổ quốc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản