intTypePromotion=1

Theo dõi huyết động trong phòng thông tim - CN. Đinh Anh Tuấn

Chia sẻ: Hạnh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
28
lượt xem
1
download

Theo dõi huyết động trong phòng thông tim - CN. Đinh Anh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tim thăm dò huyết động là thủ thuật xâm lấn chảy máu, phối hợp để chẩn đoán, đánh giá các bệnh về tim mạch, đưa ống thông vào tim từ đường động mạch (thông tim trái) và/hoặc đường tĩnh mạch (thông tim phải); để thu thập những dữ liệu về: Huyết động (áp lực, bão hòa oxy, cung lượng tim...); chụp mạch (chụp buồng tim, các mạch máu lớn...). Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm thêm về Theo dõi huyết động trong phòng can thiệp, chuẩn bị hệ thống áp lực, một số lưu ý trong theo dõi huyết động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Theo dõi huyết động trong phòng thông tim - CN. Đinh Anh Tuấn

Theo dâi huyÕt ®éng trong phßng<br /> Th«ng tim<br /> <br /> CN. ĐINH ANH TUẤN<br /> ĐƠN VỊ TIM MẠCH CAN THIỆP - VIỆN TIM MẠCH QUỐC GIA<br /> <br /> Më ®Çu<br /> • Th«ng tim th¨m dß huyÕt ®éng: Là thñ thuËt<br /> x©m lÊn ch¶y m¸u, phèi hîp ®Ó chÈn ®o¸n,<br /> ®¸nh gi¸ c¸c bÖnh tim m¹ch<br /> • §-a èng th«ng vµo tim tõ ®-êng §M (th«ng<br /> tim tr¸i) vµ/hoÆc tõ ®-êng TM (th«ng tim<br /> ph¶i)<br /> • Thu thËp c¸c d÷ liÖu vÒ:<br /> - HuyÕt ®éng (¸p lùc, b·o hoµ « xy, cung l-îng<br /> tim...)<br /> - chôp m¹ch (chôp buång tim, c¸c m¹ch m¸u<br /> lín...)<br /> <br /> Theo dõi huyết động trong phòng<br /> can thiệp<br /> • Huyết động là kết quả phản ánh những diễn<br /> biến tốt xấu của tình trạng bệnh nhân:<br /> • Theo dõi những hình ảnh của từng loại<br /> đường cong áp lực.<br /> • Theo dõi những biến đổi của đường cong áp<br /> lực.<br /> • Theo dõi những chỉ số áp lực.<br /> <br /> Theo dõi huyết động trong phòng<br /> can thiệp<br /> • Theo dõi hình ảnh điện tâm đồ<br /> • Theo dõi tần số tim<br /> • Theo dõi bão hoà oxy mao mạch đặc biệt<br /> trong những bệnh nhân phải gây mê<br /> • Theo dõi nhịp thở và kiểu thở<br /> • Theo dõi màu da và niêm mạc<br /> <br /> ChuÈn bÞ hệ thống áp lực<br /> • Chuẩn bị hệ thống máy theo dõi huyết động.<br /> • Chuẩn bị những dụng cụ để tiến hành theo dõi<br /> <br /> huyết động<br /> - Dụng cụ mở đường<br /> - Manifold<br /> - Ba chạc<br /> - Dây đo áp lực<br /> - Màng nhận áp<br /> - Cáp truyền tín hiệu ra máy theo dõi<br /> - Các loại catheter, dây dẫn theo từng thủ thuật<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2