THI HẾT HỌC KÌ 1 LỚP 12 MÔN: VẬT LÍ

Chia sẻ: Nhi Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
206
lượt xem
57
download

THI HẾT HỌC KÌ 1 LỚP 12 MÔN: VẬT LÍ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thi hết học kì 1 lớp 12 môn: vật lí', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THI HẾT HỌC KÌ 1 LỚP 12 MÔN: VẬT LÍ

  1. Sở giáo dục & đào tạo thanh hoá trường thpt lê lợi Mã đề: 652 THI HẾT HỌC KÌ 1 LỚP 12 MÔN: VẬT LÍ Thời gian : 60 phút Câu 1: Chọn câu đúng? Trong dao động điều ho à thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi như những hàm sin của thời gian A. Có cùng biên độ B. Có cùng pha C. Có cùng tần số góc D. Có cùng pha ban đầu Câu 2: Chọn câu đúng? Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc: A. Khối lượng của con lắc B. Trọng lượng của con lắc C. Tỉ số trọng lượng và khối lượng của con lắc D.Khối lượng riêng của con lắc Câu 3: Chọn câu đúng? Dao động cơ học điều hoà đổi chiều khi. A. Lực tác dụng đổi chiều B. Lực tác dụng bằng không C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu Câu 4: Người đánh đu! A. Dao động tự do B. Dao động duy trì C. Dao động cưỡng bức cộng hưởng D. Không phải là một trong ba loại dao động trên Câu 5: Một con lắc lò xo có độ cứng K treo quả nặng có khối lượng m. Hệ dao động với biên độ A và chu kì T. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng là A. Fmax  K ( mg  2 A ) B. Fmax  K ( mg  A ) C. Fmax  K ( mg  A ) K K K 2 mg D. Fmax  K(  A) K Câu 6: Một con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài. Chu kì dao động của con lắc là T. Chu kì dao động của con lắc khi lò xo bị cắt bớt một nửa là T’ . Hãy chọn đáp án đúng: B. T '  2T A. T '  T / 2 C. T '  T 2 D. T ' T / 2 Câu 7: Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào sự tắt dần nhanh có lợi? A. Qủa lắc đồng hồ B. Khung xe ôtô khi qua chỗ đường gập ghềnh C. Con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm D. Sự dao động của chiếc võng Câu 8: Khi gắn quả nặng có khối lượng m1 vào một lò xo, ta thấy nó dao động với chu k ì T1. Khi gắn quả nặng có khối lượng m2 vào lò xo đó, nó dao động với chu kì T2. Nếu gắn đồng thời m1 và m2 vào lò xo đó, chu kì dao động là bao nhiêu?
  2. A. T  T12  T22 B. T  T12  T22 C. T  (T1  T 2 ) / 2 D. T  T1  T2 Câu 9: Điểm M dao động điều hoà theo phương trình: x  2,5 cos(10t   / 2) cm  . Pha dao động đạt giá trị 4 / 3 vào thời điểm? A. t  1 / 30 ( s) B. t  1 / 12 ( s) C. t  11 / 60 ( s) D. t  7 / 30 ( s) Câu 10: ở nơi mà con lắc đếm giây ( tức là có chu kì 2 giây ) có độ dài 1 (m) thì con lắc đơn có độ dài 3 m dao động với chu kì: A. T  3 ( s) B. T  2 3 ( s) C. T  2 / 3 ( s) D. T  1 / 3 ( s) Câu 11: Một dao động điều hoà có phương trình: x  A sin(t   / 2) . Gốc thời gian được chọn vào lúc: A. Chất điểm có li độ x = + A B. Chất điểm có li độ x = - A C. Chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều d ương D. Chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều âm Câu 12: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng K treo quả nặng có khối lượng m. Con lắc dao động với chu kì T, độ cứng của lò xo là: A. K  2 2 m / T 2 B. K  4 2 m / T 2 C. K   2 m / 4T 2 D. 2 2 K   m / 2T Câu 13: Máy phát điện khác đông cơ điện ở chỗ: A. Trong động cơ điện, rôto là cuộn dây; còn trong máy phát đện rôto là nam châm B. Trong động cơ điện, rôto là thanh nam châm; còn trong máy phát điện rôto là cuộn dây C. Động cơ điện biến đổi điện năng thành cơ năng, còn trong máy phát điện biến đổi cơ năng thành điện năng D. Máy phát điện luôn có kích thước lớn hơn động cơ điện Câu 14: Máy phát điện xoay chiều biến đổi: A. Điện năng thành cơ năng B. Cơ năng thành nhiệt năng C. Cơ năng thành điện năng D. Nhiệt năng thành cơ năng Câu 15: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình: x1  127sin t mm và x 2  127 sin(  t   / 3 ) mm  . Kết luận nào sau đây là đúng A. Biên độ dao động tổng hợp A = 200 (mm) B. Tần số góc dao động tổng hợp:  = 2 (rad/s) C. Pha ban đầu của dao động tổng hợp:   / D. Phương trình dao động tổng hợp: x1  220sin(t   / 6) mm  Câu 16: Máy biến thế dùng để: A. Thay đổi công suất B. Thay đổi hiệu điện thế C. Thay đổi cường độ dòng điện D. Biến đổi điện năng sang các dạng năng lượng khác Câu 17: Trên cùng một đường dây dẫn đi cùng một công suất điện nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì toả nhiệt sẽ: A. Tăng 2 lần B. Giảm 2 lần C. Tăng 4 lần D. Giảm 4 lần Câu 18: Nếu tăng hiệu điện thế lên 10 lần thì công suất hao phí trên đường dây:
  3. A. Giảm 10 lần B. Giảm 100 lần C. Giảm 1000 lần D. Giảm 10000 lần Câu 19: Một bóng đèn 24V – 60 W được dùng với mạng điện 120V. Cần chọn máy biến thế nào sau đây cho phù hợp A. Cuộn sơ cấp 20 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng B. Cuộn sơ cấp 50 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng C. Cuộn sơ cấp 100 vòng, cuộn thứ cấp 20 vòng D. Cuộn sơ cấp 100 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng Câu 20: Làm thế nào phân biệt được Stato và Rôto? A. Stato là cuộn dây, Rôto là nam châm B. Stato là nam châm, Rôto là nam châm C. Stato là bộ phận đứng yên, Rôto là bộ phận chuyển động D. Stato là bộ phận chuyển động, Rôto là bộ phận đứng yên Câu 21: Đối với mạch điện dưới đây, cuộn dây có điện trở thuần r, kết luận nào sau đây sai: A. Hiệu điện thế u biến thiên sớm pha hơn cường độ dòng điện i B. Hiệu điện thế giữ không đổi, sự giảm tần số f làm tăng cường độ dòng điện trong mạch L, r C. Hiệu điện thế giữ không đổi, sự tăng tần số f làm cho công suất toả nhiệt trên mạch tăng  D. Dòng điện i trễ pha hơn hiệu điện thế u u Câu 22: Đối với mạch điện hình bên, câu nào dưới đây sai: A. Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở R bằng R lần cường độ dòng điện hiệu dụng R B. Sự tăng điện dung C làm hiệu điện thế trên tụ điện tăng C. Công suất toả nhiệt trên mạch bằng tích hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở C và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch u D. Sự giảm tần số f làm tăng hiệu điện thế trên tụ  Câu 23: Một máy phát điện phát ra hiệu điện thế có biểu thức: u  240 sin 120t (V ) , với t tính bằng giây, tần số và hiệu điện thế hiệu dụng là: A. 60 (Hz) và 240 (V) B. 19 (Hz) và 170 (V) C. 19 (Hz) và 120 (V) D. 574 (Hz) và 170 (V) Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều: A B R L C 4 R  100 () ; C  10 /  ( F ) ; L là độ tự cảm thay đổi được của một cuộn dây thuần cảm. u AB  200 sin 100t (V ) . Khi L  2 /  ( H ) , thì tổng trở của đoạn mạch là: A. Z = 100 () B. Z = 100 2 () C. Z = 200 () D. 200 2 () Câu 25: Cho mạch điện xoay chiều: A B 4 R  100 () ; C  10 /  ( F ) ; L là độ tự cảm thay đổi được của một cuộn dây thuần cảm. u AB  200 sin 100t (V ) .
  4. Khi L  2 /  ( H ) , mắc thêm một tụ điện C '  C / 2 vào mạch điện, lúc đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch sẽ: A. Tăng lên B. Giảm xuống C. Đạt giá trị lớn nhất D. Không đổi Câu 26: Cho mạch điện xoay chiều: AR L C B 4 R  100 () ; C  10 /  ( F ) ; L là độ tự cảm thay đổi được của một cuộn dây thuần cảm. u AB  200 sin 100t (V ) . Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch cực đại thì L nhân giá trị: C. 10 1 /  ( H ) A. 1 /  ( H ) B. 2 /  ( H ) D. 2.10 1 /  ( H ) Câu 27: Cho mạch điện xoay chiều: A B 4 R  100 () ; C  10 /  ( F ) ; L là độ tự cảm thay đổi được của một cuộn dây thuần cảm. u AB  200 sin 100t (V ) . Khi L  2 /  ( H ) , thì phương trình cường độ dòng điện trong mạch là: B. i  2 sin(100t   / 4) ( A) A. i  2 sin(100t   / 4) ( A) C. i  2 cos(100t  3 / 4) ( A) D. i  2 cos(100t  3 / 4) ( A) Câu 28: Độ tụ cảm của một cuộn dây phụ thuộc vào yếu tố nào? A. Dòng điện qua cuộn dây B. Từ thông qua cuộn dây C. Các dặc điểm hình học của cuộn dây như kích thước, hình dạng, số vòng dây. D. Suất điện động đặt vào cuộn dây Câu 29: Năng lượng Từ trường và Điện trường trong mạch dao động LC biến đổi: A. Cùng tăng B. Cùng giảm C. Năng lượng Từ trường tăng lên bao nhiêu thì Năng lượng Điện trường giảm đi bấy nhiêu và ngược lại D. Năng lượng Từ trường tăng lên 2 lần thì Năng lượng Điện trường giảm đi 1 lần Câu 30: Năng lượng Từ trường trong mạch dao động LC dao động điều ho à với tần số A. 1 / 2 LC B. 1 / 4 LC C. 1 /  LC D. LC / 2 Câu 31: Trong mạch điện LC: Dòng điện và điện tích dao động điều hoà A. Cùng tần số và cùng pha B. Cùng tần số và lệch pha nhau góc /2 C. Cùng tần số và ngược pha D. Cùng tần số và lệc pha góc / Câu 32: Trong máy phát dao động điều hoà dùng Tranzito A. Mạch LC điều khiển hoạt động của Tranzito B. Nguồn P điều khiển hoạt động của Tranzito C. Tranzito không bị điều khiển D. Chỉ có Tranzito điều khiển mạch LC Câu 33: Chọn câu trả lời đúng? Tính chất của sóng điện từ: B. Truyền được trong mọi môi A. Là sóng ngang trường ( cả chân không )
  5. C. Có thể giao thoa, nhiễu xạ, khúc xạ, phản xạ D. Cả A, B, C Câu 34: Tương tác điện từ lan truyền trong không gian từ O  A A. Lan truyền tức thì từ O  A với vận tốc 3.108m/s B. Chỉ lan truyền được nếu điểm O và A trong môi trường vật chất C. Không có khả năng lan truyền D. Lan truyền từ O đến A sau một thời gian với vận tốc bằng vận ốc ánh sáng trong các môi trường đó kể cả chân không Câu 35: Sóng vô tuyến là: A. Sóng điện từ B. Sóng điện từ có tần số f  1000Hz C. Sóng điện từ có tần số f  1000Hz D. Sóng được tạo ra từ dao động cơ Câu 36: Người ta sử dụng sóng nào dưới đây vào thông tin liên lạc trong vũ trụ: A. Sóng có bước sóng 1 km đến 100 km B. Sóng có bước sóng 100m đến 1km C. Sóng có bước sóng 10m đến 100m D. Sóng có -2 bước sóng 10 m đến 10m Câu 37: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung C0 = 2000 pF và cuộn cảm có hệ số tự cảm là L = 8,8 H. Để có thể bắt được giải sóng ngắn có bước sóng từ 10m đến 50m thì cần phải ghép thêm một tụ xoay có điện dung Cx như thế nào? A. 3,2 pF  C x  83,29 pF B. 4,0 pF  C x  80 pF C. 1,0 pF  C x  7 pF D. 2,0 pF  C x  88 pF Câu 38: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung C0 = 2000 pF và cuộn cảm có hệ số tự cảm là L = 8,8 H. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng: A. 260m. B. 240m . C. 250m. D. 270m Câu 39: Năng lượng trong mạch dao động LC là: 2 2 A. Q02 / 2C hoặc CU 0 / 2 hoặc LI 02 / 2 B. CU 0 / 4 C. Q02 / C 2 D. LI 0 Câu 40: Trong mạch dao động LC điện tích ban đầu của tụ là Q0  2.10 6 C điện dung của tụ là C = 4F và độ tự cảm của cuộn dây là L = 0,9mH, thì Năng lượng của mạch dao động là: A. 5.10-7J B. 3.10-7J C. 4.10-7J -7 D. 6.10 J Câu 41: Trong mạch dao động LC điện tích dao động với phương trình q = Q0sint. Biết cứ sau khoảng thời gian T1 = 10-8s thì Năng lượng Từ trường và Năng lượng Điện trường bằng nhau. Vậy chu kì dao động của điện tích là: A. 10-8s B. 4.10-8s C. 2.10-8s D. 16.10-8s Câu 42: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung C thay đổi và cuộn cảm có hệ số tự cảm là L = 2,0H. Để máy có thể chọn được sóng có tần số f = 200/ Hz thì tụ C phải nhận giá trị là:
  6. A. 1/(32.104) F B. 1/(16.104) F C. 1/(8.104) F D. 4 1/(2.10 ) F Câu 43: Tụ điện của một khung dao động có điện dung C = 0,1F, ban đầu được tích điện ở hiệu điện thế U0 = 100V.Sau đó khung dao động tắt dần.Năng lượng mất mát sau khi dao dộng điện từ trong khung tắt hẳn là: A. 2.10-4J B. 4.10-4J C. 6.10-4J -4 D. 5.10 J Câu 44: Câu nào sau đây là đúng khi nói về phương dao động của sóng dọc: A. Trùng với phương truyền sóng; B. Vuông góc với phương truyền sóng; C. Nằm theo phương ngang; D. Nằm theo phương thẳng đứng Câu 45: Hai âm có cùng độ cao, chúng có cùng đặc điểm nào trong các đặc điểm sau đây? A. Cùng tần số B. Cùng biên độ C. Cùng bước sóng trong một môi trường D. A và B Câu 46: Vận tốc truyền sóng trong một môi trường phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây: A. Biên độ của sóng B. Tần số của sóng C. Độ mạnh của sóng D. Bản chất môi trường Câu 47: Sóng ngang truyền được trong các môi trường nào sau đây là đúng. A. Lỏng và khí B. Khí và rắn C. Rắn và lỏng D. Rắn và trên mặt môi trường lỏng Câu 48: Một người quan sát thấy có mộ cánh hoa trên mặt hồ nước nhô lên lên 10 lần trong khoảng thời gian 36 giây. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 12m. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt hồ. A. 3m/s B. 3,32m/s C. 3,67m/s D. 6m/s Câu 49: Người ta kháo sát hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước tạo thành do hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz. Người ta thấy sóng có biên độ cực đại thứ nhất kể từ đường trung trực của AB tại những điểm M có hiệu khoảng cách đến A và B bằng 2cm. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước. A. 45cm/s B. 30cm/s C. 26cm/s D. 15cm/s Câu 50: Một dây AB dài 1,8m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động , người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng với A xem như một nút sóng. Tìm bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây. A.  = 0,3m; v = 30m/s B.  = 0,3m; v = 60m/s C.  = 0,6m; v = 60 m/s D.  = 0,6m; v = 120m/s
  7. đáp án đề số 652: Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 1 A A B B C C C C D D Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 2 A A B B B B C C C D Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 3 A B B
  8. C C C C D D D Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 4 A A A A B B C D D D Câu 41 Câu 42 Câu 43 Câu 44 Câu 45 Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 5 A A A A B B C D D D
Đồng bộ tài khoản