THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GI ÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo) - Giáo án lịch sử lớp 9

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
660
lượt xem
47
download

THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GI ÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo) - Giáo án lịch sử lớp 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức - Giúp HS thấy được tính liên tục rộng lớn, quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỷ I – IX. Nguyên nhân là do chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc ,và tình thần đấu tranh bất khuất, không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta. - Nắm được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Lý Bí, chiến thắng Bạch Đằng (938). 2. Tư...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GI ÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo) - Giáo án lịch sử lớp 9

  1. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GI ÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Giúp HS thấy được tính liên tục rộng lớn, quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỷ I – IX. Nguyên nhân là do chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc ,và tình thần đấu tranh bất khuất, không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta. - Nắm được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Lý Bí, chiến thắng Bạch Đằng (938). 2. Tư tưởng - Giáo dục lòng căm thù quân xâm lược và đô hộ. - Giáo dục lòng biết ơn các vị anh hùng của dân tộc, tự hào về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc. 3. Kỹ năng
  2. - Rèn kỹ năng hệ thống hoá kiến thức, lập bảng thống kê, sử dụng bản đồ để trình bày diễn biến. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lược đồ chiến thắng Bạch Đằng. - Bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa do GV tự chuẩn bị. - Tranh ảnh trong SGK và tài liệu có liên quan. III. TIếN TRÌ NH Tổ CHứC DạY - HọC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Chính sách đô hộ của chính quyền phương bắc đối với nhân dân. 2. Mở bài Trải qua nhiều thế kỷ bị phong kiến phương bắc đô hộ từ 179 TCN đến 938 nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Để hiểu được tính liên tục, rộng lớn tính chất quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ bắc thuộc, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 16. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp
  3. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (THẾ KỶ – ĐÂU THẾ KỶ X) Hoạt động 1: Cả lớp  Khái quát phong trào đấu - GV sử dụng bảng thống kê các cuộc tranh từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ đấu tranh tiêu biểu chuẩn bị theo mẫu. X. Thời gian Tên cuộc khởi nghĩa Địa bàn 40 KN Hai Bà Trưng Hát Môn 100, 137, 144 KN của ND Nhật Nam Quận Nhật Nam 157 KN của ND Cửu Chân Quận Cửu Chân 178, 190 KN của ND Giao Chỉ Quận Giao Chỉ 248 KN Bà Triệu 542 KN Lý Bí 687 KN Lý Tự Thiên 722 KN Mai Thúc Loan 776 – 791 KN Phùng Hưng 819 – 820 KN Dương Thanh 905 KN Khúc Thừa Dụ 938 KN Ngô Quyền
  4. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững - Sau đó GV yêu cầu HS đưa ra nhận xét về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta - Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, thời Bắc thuộc. dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu - GV có thể gợi ý để HS có nhận xét, tranh giành độc lập dân tộc. trả lời ... - Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên - GV nhận xét, bổ sung, kết luận. tiếp, rộng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa có nhân dân cả 3 Quận tham gia. - Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi lập được chính quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ) - Ý nghĩa: thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc. Hoạt động 2: Nhóm - Cá nhân  Một số cuộc khởi nghĩa tiêu - GV chia lớp làm 4 nhóm, yêu cầu các biểu
  5. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững nhóm theo dõi SGK. Mỗi nhóm theo dõi một cuộc khởi nghĩa theo nội dung. + Thời gian bùng nổ khởi nghĩa. + Chống kẻ thù nào (Triều đại đô hộ nào). + Địa bàn của cuộc khởi nghĩa. + Diễn biến chính quyền khởi nghĩa. + Kết quả, ý nghĩa. GV phân công cụ thể: + Nhóm 1: KN Hai Bà Trưng. + Nhóm 2: KN Lý Bí + Nhóm 3: KN Khúc Thừa Dụ. + Nhóm 4: Chiến thắng Bạch Đằng 938. - HS theo dõi SGK: thảo luận theo nhóm, cử đại diện ghi nội dung tóm tắt cuộc khởi nghĩa vào giấy sau đó trình bày trước lớp. Từng cá nhân HS nghe và ghi
  6. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững nhớ. - GV nhận xét phần trình bày của hai nhóm sau đó sử dụng từng bảng thống kê chi tiết về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta thời Bắc thuộc, theo mẫu sau: Cuộc Thời Kẻ khởi Địa bàn Tóm tắt diễn biến Ý nghĩa gian thù nghĩa Hai Bà 3- Nhà Hát Môn, - Tháng 3-40 Hai Bà - Mở đầu cho Trưng 40 Đông Mê Linh, Trưng phát cờ khởi nghĩa cuộc đấu tranh Hán Cổ Loa, được nhân dân nhiệt liệt chống áp bức Luy Lâu hưởng ứng chiếm được Cổ đô hộ của nhân Loa buộc thái thú Tô Định dân Âu Lạc. trốn về TQ, KN thắng lợi, - Khẳng định Trung Trắc lên làm vua khả năng, vai xây dựng chính quyền tự trò của phụ nữ chủ. trong đấu tranh
  7. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững - Năm 42 Nhà Hán đua chống ngoại hai vạn quân sang xâm xâm. lược. Hai Bà trung tổ chức kháng chiến anh dũng nhưng do chênh lệch về lực lượng, kháng chiến thất bại Hai Bà Trưng hy sinh. Lí Bí 542 Nhà Long - Năm 542 Lý Bí liên kết - Giành được Lươn Biên hào kiệt các châu thuộc độc lập tự chủ g Tô Lịch miền Bắc khởi nghĩa. Lật sau 500 năm đổ chế độ đô hộ. đấu tranh bền - Năm 544 Lý Bí lên ngôi bỉ. lập nước Vạn Xuân. - Khẳng định - Năm 542 Nhà Lương được sự trưởng đem quân xâm lược, Lý Bí thành của ý trao binh quyền cho Triệu thức dân tộc. Quang Phục tổ chức
  8. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững kháng chiến.  Bước phát  Năm 550 thắng lợi. triển của phong Triệu Quang phục lên trào đấu tranh ngôi vua. giành độc lập - Năm 571 Lý Phật Tử của nhân dân ta cướp ngôi. thời Bắc thuộc. - Năm 603, nhà Tuỳ xâm lược, nước Vạn Xuân thất bại. Khúc 905 Đườn Tống - Năm 905 Khúc Thừa Dụ - Lật đổ đô hộ Thừa g Bình được nhân dân ủng hộ của nhà Đường, Dụ đánh chiếm Tống Bình, giành độc lập giành quyền tự chủ (giành tự chủ. chức Tiết độ sứ). - Đánh dấu - Năm 907 Khúc Hạo xây thắng lợi căn dựng chính quyền độc lập bản trong cuộc tự chủ. đấu tranh giành
  9. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc. Ngô 938 Nam Sông - Năm 938 quân Nam Hán - Bảo vệ vững Quyền Hán Bạch xâm lược nước ta, Ngô chắc nền độc Đằng Quyền lãnh đạo nhân dân lập tự chủ của giết chết tên phản tặc Kiều đất nước. Công Tiễn (cầu viện Nam - Mở ra một Hán) và tổ chức đánh thời đại mới quân nam Hán trên sông thời đại độc lập Bạch Đằng, đập tan âm tự chủ lâu dài mưu xâm lược của nhà cho dân tộc. Nam Hán. - Kết thúc vĩnh viễn 1 nghìn năm đô hộ phong kiến của phương Bắc. - HS theo dõi bảng thống kê ghi nhớ.
  10. - Giáo viên: sử dụng thời gian kể về các nhân vật lịch sử: Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và công lao của họ đối với dân tộc , nhấn mạnh ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa, nhất là chiến thắng Bạch Đằng (Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử). 4. Củng cố - Tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc. - Đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngô quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc. 5. Dặn dò - HS Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 77 sưu tầm tư liệu lịch sử, tranh ảnh đền thờ … các vị anh hùng đấu tranh chống ách áp bức đô hộ của phong kiến phương Bắc. - Tự hoàn thiện bản thống kê kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản