THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo)

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
212
lượt xem
10
download

THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thời bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo)

  1. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Giúp HS thấy được tính liên tục rộng lớn, quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỷ I – IX. Nguyên nhân là do chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc ,và tình thần đấu tranh bất khuất, không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta. - Nắm được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Lý Bí, chiến thắng Bạch Đằng (938). 2. Tư tưởng - Giáo dục lòng căm thù quân xâm lược và đô hộ. - Giáo dục lòng biết ơn các vị anh hùng của dân tộc, tự hào về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc. 3. Kỹ năng
  2. - Rèn kỹ năng hệ thống hoá kiến thức, lập bảng thống kê, sử dụng bản đồ để trình bày diễn biến. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lược đồ chiến thắng Bạch Đằng. - Bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa do GV tự chuẩn bị. - Tranh ảnh trong SGK và tài liệu có liên quan. III. TIếN TRÌNH Tổ CHứC DạY - HọC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Chính sách đô hộ của chính quyền phương bắc đối với nhân dân. 2. Mở bài Trải qua nhiều thế kỷ bị phong kiến phương bắc đô hộ từ 179 TCN đến 938 nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Để hiểu được tính liên tục, rộng lớn tính chất quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ bắc thuộc, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 16. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp
  3. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (THẾ KỶ – ĐÂU THẾ KỶ X)  Khái quát phong trào đấ u Hoạt động 1: Cả lớp - GV sử dụng bảng thống kê các cuộc tranh từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ đấu tranh tiêu biểu chuẩn bị theo mẫu. X. Thời gian Tên cuộc khởi nghĩa Địa bàn KN Hai Bà Trưng 40 Hát Môn KN của ND Nhật Nam Quận Nhật Nam 100, 137, 144 KN của ND Cửu Chân Quận Cửu Chân 157 KN của ND Giao Chỉ Quận Giao Chỉ 178, 190 KN Bà Triệu 248 542 KN Lý Bí KN Lý Tự Thiên 687 722 KN Mai Thúc Loan KN Phùng Hưng 776 – 791 KN Dương Thanh 819 – 820 KN Khúc Thừa Dụ 905 KN Ngô Quyền 938
  4. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững - Sau đó GV yêu cầu HS đưa ra nhận xét về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta - Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, thời Bắc thuộc. dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu - GV có thể gợi ý để HS có nhận xét, tranh giành độc lập dân tộc. trả lời ... - Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên - GV nhận xét, bổ sung, kết luận. tiếp, rộng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa có nhân dân cả 3 Quận tham gia. - Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi lập được chính quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ) - Ý nghĩa: thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc.  Một số cuộc khởi nghĩa tiêu Hoạt động 2: Nhóm - Cá nhân - GV chia lớp làm 4 nhóm, yêu cầu các biểu
  5. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững nhóm theo dõi SGK. Mỗi nhóm theo dõi một cuộc khởi nghĩa theo nội dung. + Thời gian bùng nổ khởi nghĩa. + Chống kẻ thù nào (Triều đại đô hộ nào). + Địa bàn của cuộc khởi nghĩa. + Diễn biến chính quyền khởi nghĩa. + Kết quả, ý nghĩa. GV phân công cụ thể: + Nhóm 1: KN Hai Bà Trưng. + Nhóm 2: KN Lý Bí + Nhóm 3: KN Khúc Thừa Dụ. + Nhóm 4: Chiến thắng Bạch Đằng 938. - HS theo dõi SGK: thảo luận theo nhóm, cử đại diện ghi nội dung tóm tắt cuộc khởi nghĩa vào giấy sau đó trình bày trước lớp. Từng cá nhân HS nghe và ghi
  6. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững nhớ. - GV nhận xét phần trình bày của hai nhóm sau đó sử dụng từng bảng thống kê chi tiết về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta thời Bắc thuộc, theo mẫu sau: Cuộc Thời Kẻ Địa bàn Tóm tắt diễn biến Ý nghĩa khởi gian thù nghĩa Hát Môn, - Tháng 3-40 Hai Bà - Mở đầu cho Hai Bà 3- Nhà Trưng Đông Mê Linh, Trưng phát cờ khởi nghĩa cuộc đấu tranh 40 Cổ Loa, được nhân dân nhiệt liệt chống áp bức Hán hưởng ứng chiếm được Cổ đô hộ của nhân Luy Lâu Loa buộc thái thú Tô Định dân Âu Lạc. trốn về TQ, KN thắng lợi, - Khẳng định Trung Trắc lên làm vua khả năng, vai xây dựng chính quyền tự trò của phụ nữ c hủ. trong đấu tranh
  7. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững - Năm 42 Nhà Hán đua chống ngoại hai vạn quân sang xâm xâm. lược. Hai Bà trung tổ chức kháng chiến anh dũng nhưng do chênh lệch về lực lượng, kháng chiến thất bại Hai Bà Trưng hy sinh. - Năm 542 Lý Bí liên kết - Giành được Lí Bí 542 Nhà Long Lươn hào kiệt các châu thuộc độc lập tự chủ Biên Tô Lịch miền Bắc khởi nghĩa. Lật sau 500 năm g đổ c hế độ đ ô h ộ. đấu tranh bền - Năm 544 Lý Bí lên ngôi bỉ. lập nước Vạn Xuân. - Khẳng định - Năm 542 Nhà Lương được sự trưởng đem quân xâm lược, Lý Bí thành c ủa ý trao binh quyền cho Triệu thức dân tộc. Phục tổ chức Quang
  8. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững kháng chiến.  Bước phát  Năm 550 thắng lợi. triển của phong Triệu Quang phục lên trào đấu tranh giành độc lập ngôi vua. - Năm 571 Lý Phật Tử của nhân dân ta cướp ngôi. thời Bắc thuộc. - Năm 603, nhà Tuỳ xâm lược, nước Vạn Xuân thất bại. Đ ư ờn Tống - Năm 905 Khúc Thừa Dụ - Lật đổ đô hộ Khúc 905 Thừa được nhân dân ủng hộ của nhà Đường, g Bình Dụ đánh chiếm Tống Bình, giành độc lập giành quyền tự chủ (giành tự chủ. chức Tiết độ sứ). Đánh d ấu - - Năm 907 Khúc Hạo xây thắng lợi căn dựng chính quyền độc lập bản trong cuộc tự chủ. đấu tranh giành
  9. Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động của thầy và trò vững độ c lập c ủa nhân dân ta thời Bắc thuộc. - Năm 938 quân Nam Hán - Bảo vệ vững Ngô 938 Nam Sông Quyền Bạch xâm lược nước ta, Ngô chắc nền độc Hán Đằng Quyền lãnh đạo nhân dân lập tự chủ của giết chết tên phản tặc Kiều đất nước. Công Tiễn (cầu viện Nam - Mở ra một Hán) và tổ chức đánh thời đ ại m ới quân nam Hán trên sông thời đại độc lập Bạch Đằng, đập tan âm tự chủ lâu dài mưu xâm lược của nhà cho dân tộc. - Kết thúc vĩnh Nam Hán. viễn 1 nghìn năm đô hộ phong kiến của phương Bắc. - HS theo dõi bảng thống kê ghi nhớ.
  10. - Giáo viên: sử dụng thời gian kể về các nhân vật lịch sử: Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và công lao của họ đối với dân tộc , nhấn mạnh ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa, nhất là chiến thắng Bạch Đằng (Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử). 4. Củng cố - Tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc. - Đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngô quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc. 5. Dặn dò - HS Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 77 sưu tầm tư liệu lịch sử, tranh ảnh đền thờ … các vị anh hùng đấu tranh chống ách áp bức đô hộ của phong kiến phương Bắc. - Tự hoàn thiện bản thống kê kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản